Vi bytter bare to perspektiver. Erna Solbergs tale får slik en ganske annen politisk tone.

Derimot.no

Erna Solberg sin tale der “Russland” er byttet ut med “USA”

Erna Solberts tale til Høyres landsmøte nylig ble en merkelig opplevelse. Her er en versjon av talen der ordet ”Russland” er byttet ut med ”USA” foruten nødvendige tilpasninger til en del av historieboka som Erna Solberg utelater. Det er å håpe at denne versjonen kan gi en nyttig realitetsorientering.

”Kjære landsmøte.

Det er en dyster tid. Midt i hjertet av Europa regner bombene på nytt over forsvarsløse mennesker. Nå står millioner uten annet enn det som får plass i en liten koffert. Krig er forferdelig. Særlig når sivile rammes på denne måten. Men det er forskjell på krig.

_________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
_________________________________________________________________

I motsetning til krigen i Ukraina, har de ulovlige og uprovoserte krigene mot Afghanistan, Irak, Libya og innblandingen i Syria blitt akseptert av en hel verden takket være lydige politikere og medier. Tryggheten er blåst bort av amerikanske bomber. Fordømmelsen har vært fraværende. Sanksjonene mot USAs regime har uteblitt.

Disse landenes motstand ble nådeløst slått ned av USA støttet av NATO og Norge. Takket være massiv slagkraft ble USAs invasjoner raskt kronet med seier. USA grep til det de har gjort så mange ganger før: Hensynsløs bombing og drap på sivile. Krigsforbrytelsene har stått i kø:

  • Bruk av ulovlige våpen.
  • Angrep på sykehus.
  • Vilkårlig skyting mot sivile.

Jeg er glad for at disse forbrytelsene endelig blir etterforsket. Disse konfliktene er, som vi alle har sett på TV og i sosiale medier, godt dokumentert, også av varslere som USA har fengslet eller forsøkt fengslet. Nå må vi få et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar.

Forbrytelsene i Afghanistan, Irak, Libya og Syria må også føre til en realitetsorientering om USA, de har vist at USA alltid lyger. Hva annet kan USA lyge de om?

Ine Eriksen Søreide fikk ingen kritikk da hun som forsvarsminister uttalte at forholdet til USA ville forbli det samme gode etter invasjonen av Afghanistan, Irak og Libya og innblandingen i Syria. Hun har til og med sagt at hun ville bombet Libya på ny dersom det samme hadde skjedd igjen, nemlig å bombe uten grundig politisk behandling, uten bred offentlig debatt og uten solid undersøkelse av bevisene for å verifisere at krigen er legitim. Hun ville gjort det på ny selv om krigen også denne gang skulle vise seg å være basert på løgn og bedrag designet og plantet av USA.

Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende ut fra USAs historie siden 1945:

  • USA har forsøkt å velte mer enn 50 fremmede regjeringer.
  • USA har blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land.
  • USA har forsøkt å ta livet av mer enn 50 ledere i andre land.
  • USA har sluppet bomber på folket i mer enn 30 land.
  • USA har forsøkt å knuse folkelige eller nasjonalistiske bevegelser mot utålelige regimer og despoter i mer enn 20 land.
  • USA har stått for innblandninger i over 70 land etter andre verdenskrig.

Vi burde i hvert fall ha forstått det da USA invaderte Afghanistan for å få kontroll med olje, gass og rørledninger under falsk påskudd av ”9/11”. Eller da USA invaderte Irak basert på falske beviser for å få kontroll over oljen der. Eller da USA bombet Libya tilbake til steinalderen basert på løgn fordi Gaddafi ville gå vekk fra Petrodollar. Eller da USA forsøkte seg på å bombe Syria basert på et falsk gassangrep for å få til regimeskifte der, men ikke fikk lov av verken FN eller kongressen fordi ingen trodde på hendelsen.

Denne gangen ser vi hvordan det gikk etter at USA investerte 5 milliarder dollar i regimeskifte i Ukraina og innsatte et regime som ikke representerte hele det ukrainske folket. Det kom som et slag i ansiktet da Russland ikke ville overgi Krim med basen for Svartehavsflåten til Ukraina og dermed til USA, og da Russland støttet de russiskspråklige delene av Ukraina som ikke godkjente det nye kuppregimet. Og vi ser hvordan det går når vestlige ledere går vekk fra muntlige, men godt dokumenterte, løfter om ikke å utvide NATO østover som en trussel mot Russland. Krigen i Ukraina er fullstendig unødvendig. Dette er sider av virkeligheten som NRK holder skjult for oss. Vi skal ikke få sannheten, vi skal bare få USA sin sannhet.

Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det vi gjerne kaller å «komme videre». Igjen og igjen. Vi håpet alle at det ville komme en mer positiv utvikling. Men USA har nå knust det håpet en gang for alle.

Vi må heller ikke tro at vi ser et annet USA her i nord, at USA bare har edle hensikter når de vil etablere baser på norsk jord og provosere vår nabo i øst. All kontakt med USA må baseres på at det er løgn og bedrag vi får servert, enten det er i øst eller vest, nord eller sør. Et USA hvor mørket har senket seg under et skinn av demokrati. Hvor ytringsfriheten, pressefriheten og demokratiet er styrt av et regime som har løyet så mye, brutt så mange lover, traktater og avtaler, at dets løfter aldri må stoles på igjen.

Og la meg være tydelig: Det er administrasjonen i USA som er problemet, ikke det amerikanske folket. Det er USAs presidenter som sender ungdommene ut for å dø på fremmed jord. Amerikanere flest er nå fanger i fattigdom i eget land. Et undertrykket folk, som plyndres og utnyttes av de superrike og av presidentens venner. All rikdommen er nå samlet på noen få hender og mange amerikanere må ha to jobber for ikke å sulte.

Kjære landsmøte, tiden for naivitet i vårt forhold til USA må nå være over en gang for alle. Det som skiller Norge fra andre land som har vært utsatt for USA, er ikke vår evne til å godsnakke med USAs president. Det er NATO. Vår trygghet hviler på at vi har underkastet oss NATO og bistår med penger til amerikansk våpenindustri, og at vi åpner for at USA fritt kan forsvare sine interesser i landet vårt slik de måtte ønske. Derfor er NATO-solidariteten noe vi aldri skal rokke ved.

Derfor stilte Høyre i regjering opp når NATO spurte om vi ville være med på ulovlige kriger for å bombe og drepe. For hvis vi aldri stiller opp for andre, hvordan kan vi da forvente at andre stiller opp for oss den dagen vi trenger hjelp? Kjære landsmøte, NATO-solidariteten må aldri tas for gitt og her skal Høyre fortsatt være det mest ettergivende partiet. Freden i verden er knust. Tryggheten er borte. La det ikke være tvil, Høyre vil fortsette å underkaste seg USA også i tiden som kommer.”

Forsidebilde: Austin Chan

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 43

Les artikkelen direkte på derimot.no