Verden i endring Den nye normalen er den gamle normalen

Derimot.no

Av Glenn R. Bergstø
Menneskerettsforkjemper

Det store bildet.
Hva er det som skjer på jorden idag? Hvorfor gjør makteliten det de gjør? Hva er planen? Og hva dreier det hele seg om?

Hundrevis av milliarder som ikke eksisterte til å gi folk mat, rent vann, malariamedisin, skolegang, et verdig liv eller en vei ut av fattigdom dukket magisk opp når alle «trengte» en «vaksine».

Covid-19, vaksinen, vaksinepass, restriksjoner, nedstengninger, munnbind, karantene, karanteleirer, hjemmekontor, stengte skoler, PCR testing, smittetall og fryktpropaganda.
Media manipulasjon, «eksperter», «trygg og effektiv», sensur, «faktasjekkere», GAVI, Moderna/Pfizer, Bill and Melinda Gates Foundation og hemmeliggjøring av covid håndtering.
Agenda 2030, event 201, verdens økonomisk forum, great reset, build back better, agenda 21, digital ID, digital valuta, borgerlønn, WHO og den nye verdensorden.
FN, NATO, Ukraina, krig, valutakrig, informasjonskrig, inflasjon, matvarekrise, transportkrise, varemangel, energipriser, energirasjonering, Clinton foundation, Vanguard og Blackrock inc.

Hva er poenget? Hva er den røde tråd? Hva er målet?
Og hva er motivasjonen bak det hele?

Det dreier seg om EN TING.
Det dreier seg om å fjerne middelklassen, alle selvstendig næringsdrivende og alle selvstendig tenkende.
Det er planen, det er den røde tråd og det er målet.

Den gamle normalen.
I de fleste land på jorden, gjennom tusenvis av år, har normalen for folk flest vært å leve i et slags livegenskap, i større eller mindre grad. Om det ikke var et livegenskap per definisjon, så var det alltid en liten elite som styrte alt, bestemte alt og eide alt, og en befolkning som arbeidet på deres jord og betalte skatt.
De fleste hadde få rettigheter, liten frihet, få resurser, liten mobilitet og liten fritid.
Kongeriker, adelen, aristokratiet og godseiere.
Hoveri, avlat, avgifter, skatter, tillatelser og slaveri.
Frem til nylig levde de fleste på jorden i et samfunn hvor ens muligheter ble avgjort og begrenset av hvilken blodslinje en ble født inn i. (Og i noen land er det slik enda)

I de siste 200 år har det utviklet seg et nytt fenomen på jorden; middelklassen.
En klasse mennesker som tilegner seg nok eiendom og fritid til å være mer uavhengige aktører i samfunnet. Økonomisk, fysisk og spirituelt.
Hvor de kan gjøre seg rike og/eller oppnå mektige og innflytelsesrike stillinger, uten å tilhøre en spesiell familie. De har mer fritid og uavhengighet, og kan derfor påpeke, protestere og korrigere autoritær korrupsjon. Ofte gjennom alternativ media.
Flere økonomiske depresjoner, inflasjon og høye skatter har ikke klart å ta knekken på denne klassen av mennesker. Faktisk så vokste den frem til 2020.
Hovedsakelig fordi den er ikke basert politikk eller styresett, men på frihet, ny teknologi og ideen om selvstendighet.

«For helsen, miljøet og rettferdig fordeling» blir det nå dette dualistiske klassesystem gjenskapt, i bildet av den gamle normalen.
Et undermenneske og et overmenneske.
Som er slik den globale elite historisk sett ser den naturlige balansen på jorden.
Og middelklassen forstyrrer denne «naturlige balansen».
Så hva er den nye versjonen av disse to klasser av mennesker?

Undermenneske – som utgjør 99,5%.
Alle har likt, er like, spiser likt, ser like ut, kler seg likt, oppfører seg likt, tenker likt, ser på de samme tingene, har de samme meningene, vet de samme sannheter, har samme fakta, har samme religion og har få, til ingen, muligheter til «å gjøre negativt inntrykk på miljøet». De har lav mobilitet, er uinformert, har få resurser og har i praksis ingen frihet. De har ikke lov til å dyrke egen mat, samle vann eller produsere egen energi.
Undermennesket vil få et mye «lettere og rettferdig» liv gjennom total digital assistanse/kontroll, hvor de ikke lengre trenger å ta personlig ansvar, ta avgjørelser/risiko eller jobbe hardt. Livet vil bli diktert av en skjerm i hånden og være dominert av brød og sirkus. Denne homogene befolkingen vil være helt uten mangfold, i mangfoldets navn, slik at ingen blir fornærmet eller diskriminert.
Denne underklassen vil ikke bare bli kjønnsløs, men bli fratatt sin menneskelighet, transhumanisme.

Overmennesker – som utgjør 0,5%.
De som bestemmer, de som eier og de som fordeler.
Det de som «redder» jorden gjennom globalisering, bærekraftige mål, digitalisering, medisin, restriksjoner, vaksiner, rasjoneringer og kriger.
De som kan kjøre bil når bensin koster 100kr literen og bomstasjonen skal skal ha 5000kr for hver passering. De som vil spise biff når butikkhyllene er tomme og et brød koster 500kr. De som har oppvarmet svømmebasseng på hytta når strømmen er 50kr kWh. De som tar privatfly til konferanser om klimakrisen eller som får alle slike utgifter dekket av skattebetalerne.
De som forteller oss at det er vi som er problemet, at vi er egoister og at våre vaner ødelegger jorden. De som sier vår meninger og vår tro er farlig.
De som forteller oss at det er de og deres planer vil redde jorden, som vil beskytte bestemor og utgjevne skjevfordeling og urettferdighet.

Hva er motivasjonen?
Hvorfor ønsker den globale elite, Davos mafiaen, et slikt samfunn?
Hvorfor ønsker de et globalt teknokratisk kommunistisk Utopia med sosial kreditt, uten nasjonalstater, total digital overvåking og integrering av mennesket og maskin?

De sier det er fordi vi må redde jorden fra klimakriser.
Fordi jorden er overbefolket.
Fordi ulikheter er årsak til konflikt.
For å beskytte helsen.
For å gjøre livene våre enklere.
For vårt eget beste.

Middelklassen for skylden for klimakrisen, selv om eliten står for 99,9% av forurensingen. Vi må reddes fra CO2 og betale CO2 skatt, selv om CO2 er essensielt for naturen, økosystemet og matproduksjon.
Overbefolkning er skremsels propaganda som skal rettferdiggjøre drastiske tiltak, selv om vi har en fertilitet krise.
Alle ulikheter og mangfold for skylden for konflikter, selv om eliten står bak 99% av de alvorlige konfliktene. Tiltakene for å redusere mangfold blir gjort i mangfoldets navn. Vi må beskytte helsen, selv om det er elitens produkter og styresett som er en fare for helsen. Selv om det er tiltakene som gjør oss sykere. Vi må gjøre livene våre «enklere», gjennom å integrere mennesket og maskin, selv om det er eliten som produserer og kontrollerer maskindelene. Selv om digitaliseringen ikke har gjort livene våre enklere.
At enkelte oppgaver er enklere og går fortere har ikke beriket våre liv, gitt oss mer fritid, sunnere livsstil eller bedre mentale helse. Transhumanisme er ikke forbedring eller evolusjon, men en eliminering av mennesket.
«Vårt eget beste» er ikke noe de sitter med fasiten på. Og hva de kaller «vårt eget beste» går egentlig ut på å fjerne det det beste i oss.

Så hvorfor? Hva er den egentlige grunnen?
Svaret er at de vil ha monopol på alt. Absolutt alt.
Ikke bare monopol på makt, kontroll, penger, alle markeder og eiendommer.
Men monopol på informasjon, på sannhet, på fakta, på vår oppførsel, på våre vaner, på våre tanker og på vår tro.

Den egentlige grunnen er at de vil skape en ny og bedre versjon av den gamle normalen.
Og alle som er selvstendige fysisk, psykisk og spirituelt står i veien.
Det formes nå et globalt, digitalt strukturert og kontrollert, altomfattende livegenskap. Ved å fjerne all selvstendighet, ved å fjerne middelklassen og ved utgjevne alle forskjeller vil alle være avhengig av deres system, av staten, av autoriteten, av subsidier, av borgerlønn, av tilskudd og av tillatelser. Og alle disse subsidier, tilskudd, borgerlønn og tillatelser vil være digital, og avhengig av total lydighet og konformitet.
Og dette vil gjøres uansett hvor mange liv som går tapt og hvor mye lidelse dette vil medføre.

Hvordan?
Hvordan vil den globale elite skape denne «nye normalen»?
Hva skal til for å oppnå agenda 2030, the great reset, build back better, den fjerde industrielle revolusjon, det grønne skiftet og den nye verdensorden?
Hvordan vil denne internasjonale mafia av politikere og industribaroner «redde verden?»
Klaus Schwab (World Economic Forum) gir oss et lite innblikk i boken : «Covid-19 and the Great Reset», som han gav ut i juli 2020. Noen få måneder etter folk ble klar over covid-19. (Denne boken finner vi i de fleste statslederes kontorer.)

Den globale elite har selv snakket lenge om «den perfekte stormen».
Hvor en rekke sammensatt tiltak/hendelser, og deres resultater, vil kulminere i en perfekt storm.
Og redningen fra denne stormen vil være å akseptere deres «nye normal».

Mange av disse hendelser og problemer vil bli skapt med vilje, slik som matvaremangel, høye energipriser, inflasjon, politiske valg og kriger.
Resultatene vil være kunstig fabrikert.
Skatter/avgifter, tiltak, krig og media er motoren bak denne stormen.
Ingrediensene er frykt, angst, isolasjon, depresjon, utmattelse, håpløshet, sykdom, fattigdom, konkurs, inflasjon, varemangel, matmangel, energimangel, propaganda, manipulasjon, korrupsjon og lovløshet.

Restriksjoner og nedstengninger, karantene og smittetall, munnbind og massetesting har ingenting med helse å gjøre. Men har flere andre funksjoner.
En av funksjonene er å skape frykt, depresjon, håpløshet og utmattelse. Som vil gjøre folk desperate etter en redning.
Og vaksinepass/digital ID er redningen. Lydighet er veien ut av frykt, depresjon, isolasjon, utmattelse, apati og håpløshet.
Vaksinen er redningen. Helse er noe vi ikke har, men noe autoriteten kan gi oss.
Vi må bli vant til at helse er piller og sprøyter.
Som igjen gjør vaksinepass essensielt.
En annen funksjon av tiltakene er å gjøre alle selvstendignæringsdrivende konkurs. Kun megaselskaper skal overleve. Alle mindre bedrifter vil bli kjøpt opp av stat eller megaselskapene.

Når alt er digitalisert, når vaksinepasset integrerer pass, førerkort, rulleblad, helsejournal, vaksineringsstatus og privat opplysninger i ett, så kan de deaktivere dette nye digitale passet akkurat når det passer dem. Du spiser ikke hvis du ikke gjør som autoriteten sier. Du spiser ikke hvis du ikke utrykker godtatte meninger om helse eller politikk.
At dette digitale passet er planlagt som en «under-huden microchip» gjør ingen forskjell. Dette er ikke noe som kommer, det er allerede her.
De trenger ikke engang bygge mange nye fengsler eller karanteneleirer.
Dette passet vil kunne gi deg husarrest og totalt begrense din mobilitet.
Dette passet vil fortelle venner og familie at de blir straffet hvis de besøker eller hjelper deg.
Den nye normalen, denne nye verdensorden, er ikke mulig uten vaksinepass (digital ID).

Media – med deres journalister og redaktører er de egentlige soldater i denne tredje verdenskrig. Som mange kaller en informasjonskrig, med god grunn.
Tv og reklame er våpnene, og menneskets sinn er slagmarken.
Media er reklamebyrået ansvarlig for å overbevise oss om «vårt eget beste».
Og verst av alt så har media lykkes med å få undermenneske til å se opp til, beundre og i noen tilfeller dyrke, disse overmennesker.

En annen viktig jobb til media er å sørge for at vi ikke vet at de som snakker om klimadommedager er de som tjener på karbonskatter og det grønne skiftet, og selv forurenser mest. Media må dekke over, manipulere eller mislede.
Media må sørge for at vi ikke vet at de som forurenser maten, vannet, miljøet og økosystemet og gjør oss syke med kjemikaler, pestisider, genmanipulering og tungmetaller er de samme som som selger oss medisiner for å dempe symptomene, som tvinger i oss vaksiner og som tjener på alle ledd.
Media må sørge for at vi ikke vet at det er den samme gjengen som eier media som eier matindustrien, som eier legemiddelindustrien og som eier våpenindustrien.
Og viktigst av alt er det viktig at vi ikke får rede på at gjennom covid restriksjonene har de oppnådd nesten totalt monopol, på alt.

Medias oppgave er sensur av individets stemme, og være gapestokk for dem med synspunkt som strider imot narrativet. Sier individet noe feil så blir de straffet, men myndigheter og media kan ta konstant feil uten at det er farlig eller desinformasjon.
Medias oppgave er å kritisere, svartmale og sabotere uavhengig/alternativ media.
Medias oppgave er å være fiksere og pr agenter for den globale elite.
Medias oppgave de å overbevise og skremme undermennesket om alvorlige kriser og at overmennesket har redningen.
Medias oppgave er å fremstille overmenneskets handlinger berettiget.
Medias oppgave er å lage et dualistisk teater med en skurk og en helt. Et teater av meningsløse programmer og serier som påvirker, programmerer og homogeniserer. Underholding som gjør oss dummere, selvopptatte, promiskuøse, deprimerte og destruktive.
En altomfattende distraksjon av brød og sirkus som distraherer oss fra sannheten, fra hva som egentlig foregår.

Hvem?
Hvem er denne globale elite? Hvem er denne internasjonale mafia av politikere og industribaroner? Dette kriminelle nettverket av overmennesker?
De er smarte langtidsplanleggere, uten noen form for barmhjertighet.
De er ikke begrenset av 4 års perioder, lover, resurser eller moral.
Det er dem som ønsker den nye gamle normalen. Det er de politikere og innflytelsesrike rikinger som støtter agenda 2030 og 21. Det er WEF disipler som young global leaders. Det er Davos gjengen og Bildenberger gjengen. Det er de som promoterer build back better, det grønne skiftet, den fjerde industrielle revolusjon og den nye verdens orden. De som kjemper for vaksinepass.

Det er de som som sier de kan, og vil, redde jorden fra influensa og karbondioksid

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 20

Les artikkelen direkte på derimot.no