Venstreavis promoterer halalslaktet mat i Oslo

Lykten.no

Lykten.no:

VårtOslo, nettavisen som drives av en gruppe venstreaktivister, med bakgrunn fra partiet Rødt, miljøbevegelsen og nettsiden Radikal Portal, har skrevet en gladsak med oversikt over halal-restauranter i Oslo.

Fra VårtOslo:

Halalkjøtt betyr at dyret er slaktet på humant og enkelt vis og at slakteren bør være muslim. I tillegg aksepteres ikke svin eller rovdyr. Sjekk ut disse stedene for å få et godt halalmåltid. Les også historien om Shahzad Ghufoor, mannen bak Halalguiden. (Sitat slutt).

Det er en sannhet med svært mange modifikasjoner.

Begrepet halal betyr «tillatt» og henviser til hvordan kjøttet er tilberedt. Slaktingen skal foregå mens dyret lever og har fått sterk kritikk av dyrevernsgrupper over hele verden. I mange muslimske land foregår slaktingen helt uten bedøvelse med stor lidelse for dyrene.

I Norge skal man ha via store slakterier ha innført en mer «human» måte å slakte halal, men praksisen er allikevel omdiskutert. Dette fordi slakteriene i mange tilfeller slakter alle dyrene på halal-måten for å spare penger. Det betyr at det også selges som vanlig kjøtt til nordmenn, uten at kunden vet at det har blitt slaktet etter muslimske krav.

Ubedøvet slakt tillatt importert til Norge

Over 30 tonn halalslaktet kjøtt og 5 tonn kosherslaktet kjøtt, hvor dyrene ikke ble bedøvet blir importert årlig til Norge og solgt blant annet i restauranter i Oslo.

Fra Bondebladet:

Importerer halal- og kosherkjøtt

I fjor ble det importert 29 990 kilo halalkjøtt og 5 068 kilo kosherkjøtt fra dyr som ikke ble bedøvet før strupen ble skåret over til Norge. Kjøttet ble importert på kvotene fra Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia.

For 2020 er importkvoten satt til 30 000 kilo halalkjøtt og 15 000 kilo kosherkjøtt.

Det er kun registrerte trossamfunn som kan søke om å importere fra halal- og kosherkvotene. (Sitat slutt).

Det finnes også et veldig stort «svart marked» med kjøtt i Norge som er både lovlig og ulovlig importert fra blant annet Sverige. Som igjen har blitt importert fra muslimske land der dyrevern og skånsom avlivning ikke følges i noen grad. Dette er igjen kjøtt som muslimsk-drevne restauranter i Oslo importerer og kjøper uten lov. Mange kontroller fra Mattilsynet de siste årene har avslørt at restauranter og hurtigmatsteder har solgt ulovlig importert kjøtt.

Det er ikke bare i Oslo at halalslaktet og ulovlig kjøtt er et problem. De fleste lokalavisene i Norge har skrevet om de samme utfordringene.

Etableringen av halal-restauranter, halal-slakting og moskeer har i Europa og Vesten ført til en større segregering og utenforskap i områdene det har blitt etablert i. I Norge finnes det når snart et halvt dusin bydeler der etniske nordmenn er i minoritet og etterspørselen etter denne type produkter øker da naturlig som følge av utviklingen.

Vi har med vilje ikke lagt ut noen bilder eller videoer av halal- eller kosherslakting i denne artikkelen da dette er svært grafisk og ubehagelig å se på. Men om man absolutt vil se det, så kan man lett via Google eller Youtube finne videoer hvor man viser slakting både til mat og under religiøse seremonier i islamske land eller Israel.

Les artikkelen direkte på Lykten