Var det med hensikt? De store mediene glemte «olje, gass og rørledning» i Afghanistan-historiene etter USAs nederlag.

Derimot.no

derimot.no:

Ytringsfrihet – kun for utvalgte

Av Reidar Kaarbø
Redaktør hvamenerpartiene

Da USA trakk seg ut etter 20 års krig i Afghanistan, laget de store mediene analyser av hendelsen, alle med det til felles at de var kjemisk fri for ordene ”olje”, ”gass” og rørledning. 

Og det er jo litt pussig, for det var nettopp disse tre ordene hele krigen dreiet seg om. USA har siklet etter olje, gass og rørledning i Afghanistan siden rundt 1990, noe Dick Cheney flere ganger har uttrykt tydelig. Det er godt dokumentert. Problemet til USA het Taliban. 

Det var altså IKKE på grunn av 9/11 at USA invaderte og bombet Afghanistan, det var heller motsatt: 9/11 ga USA legitimitet til å gjøre hva de ønsket uten å oppnå samme fordømmelse som russerne får i Ukraina i dag. 

Hendelsen 9/11 var påskuddet USAs ledelse trengte for å iverksette den lenge planlagte krigen mot Afghanistan.

USA sier at planleggingen av krigen startet etter 9/11 på grunn av 9/11. Men det er løgn. Planleggingen av krigen mot Afghanistan startet lenge før 9/11, kanskje 3 år før. Og allerede sommeren 2001 utførte USA kamphandlinger mot Taliban i strid med FN’s charter.

Hele denne skremmende saken kan du lese på 

https://hvamenerpartiene.com/saker/afghanistan.htm

Det mest skremmende er likevel å se hva NRK og norske medier gjør med slik informasjon. De gjør ingenting. Det er ikke interessant for verken NRK eller de store avisene å nevne med et ord at krigen i Afghanistan ikke skjedde på grunn av 9/11 men på grunn av olje, gass og rørledning. Det er heller ikke interessant for dem å erkjenne at planleggingen av krigen startet to – tre år før 9/11. Det rokker med gitte sannheter. Når noen av oss peker på viktigheten av å ta dette med i analysene, blir vi møtt med taushet og avvisning. 

Denne måten å undertrykke og fortie sider av saken, minner det sterkt om land vi ikke liker å sammenligne oss med. Å bevisst utelate viktige elementer i en sak, gjør fremstillingen til desinformasjon, løgn og bedrag.

Kanskje det er på tide å få HELE saken på bordet?

Forsidebilde: Andre Klimke

92 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 92 ganger.

Post Views: 25

Les artikkelen direkte på derimot.no