Utøya-Rindal anmeldt etter løgn om at Alternativ Medias Ronny har mistet jobben pga. rasisme og høyreekstremisme.

alternativ-media.com

Eivind Rindal, en Utøya-overlevende som er mest kjent som støttespiller for medier, og da først og fremst Adresseavisen som ønsker å assosiere meningsmotstandere – det være seg personer som er kritiske til globalisme, vaksinetvang, sensur og overgivelse av norsk suverenitet – med Anders Behring Breivik og terroraksjonen på Utøya, er nå politianmeldt av Alternativ Medias Ronny Rønning, altså undertegnede. Se anmeldelsen i slutten av artikkelen.

Jeg har lenge sett meg lei på at media og til tider rettsystemet har latt følelsene til personer langt utpå den ensrettede venstresiden få husere fritt med personer som er i reel opposisjon. Det er totalt ignorert at norsk lov faktisk trumfer følelsene til personer som opptrer som om de er helt ubetinget enige i absolutt alt makthaverne måtte få av innfall.

Det hele toppet seg da jeg fikk tips om videoarrangementet «Oppgjøret med høyreekstremismen» som gikk av stabelen den 6. august i lokalet «Nordlænningen» i Bodø. Opptrinnet ble også strømmet direkte på Rødt Nordlands Facebookside med sine 5.314 følgere. At folk kaller meg både det ene og det andre biter ikke på meg lenger. Jeg er imun mot merkelapper. Men da Eivind Rindal sto klart og tydelig og sa at jeg har tidligere mistet jobben pga. rasisme og høyreekstremisme, rant begeret over. Dette er blank løgn.

Hør Eivind Rindals løgn om at Ronny Rønning har tidligere mistet jobben pga. rasisme og høyreekstremisme. Videoklipp fra Facebook.

Eivind Rindal var på Utøya den 22. juli 2011, og jeg har all empati og respekt for hva han opplevde den grusomme dagen som kostet 77 uskyldige ungdommer livet. Han har også mottatt velfortjent ros etter å ha tatt ledelsen over en gruppe ungdommer og gjort en heltemodig innsats som mest sannsynlig reddet livene til flere fra morderens dødelige skudd.

Han var en helt den dagen, men det er flere som mener at han i nå ti år har latt seg bruke, tydeligvis helt frivillig, til å knytte lovlige engasjerte myndighetskritikere til morderen Breivik og hans handlinger, tilsynelatende uansett tema.

Mitt motiv for å anmelde Rindal ligger først og fremst i å gjøre et nødvendig forsøk på å stoppe denne stygge assosieringen som har gjort livene vanskeligere for andre, både fra han og andre, som blant annet resulterte i at min, kone Anneli Rønning, ble banket opp av mest sannsynlig personer med et venstreekstremt tankegods, og mistet jobben fra Trondheim kommune – dette etter å ikke ha brutt en eneste norsk lovparagraf.

Det sier seg selv at en arbeidsgiver finner det problematisk å ansette en person som tidligere har mistet jobben pga. rasisme og høyreekstremisme. Like selvsagt er det at jeg ikke kan tillate at en sånn direkte løgn ødelegger mine muligheter om jeg ønsker å søke på en hvilken som helst ny jobb. Det finnes absolutt ikke noe grunnlag for at Eivind Rindal kan spre informasjon til tusener av mennesker om at jeg har tidligere mistet jobben av nevnte årsaker. Sannheten ligger ikke engang i nærheten av påstandene i dette stygge angrepet.

Jeg har forståelse for at opplevelsene på Utøya har satt dype og evige spor i hans sjel. Men nå har han i ti år blitt løftet fram når målrettet demonisering, karakterdrap og demonisering har blitt forsøkt av maktmedia for å undertrykke uønskede, men lovlige, meninger.

Jeg påstår ikke at Eivind Rindal oppfordrer til vold og med vilje og viten utsetter meg og min kone for nye voldelige angrep fra venstreekstremister. Jeg beskylder ikke han for å ha tro på vold som politisk virkemiddel. Men om det mot formodning skulle være hans motiv, ligner han mye mer på en viss person enn hva jeg gjør. Den type demonisering og karakterdrap han bidrar med, er utvilsomt drivstoff for mennesker med et venstreekstremt tankegods. Et tankegods det er på tide vi tar et helhjertet oppgjør med.

At establishmentet blir mer og mer febrilsk med å knytte alt som går dem imot med Breivik må vi rett og slett få slutt på. Jeg setter nå min lit til politi, norsk lov og rettsvesenet.

Jeg har forsøkt å få kontakt for intervju med Eivind Rindal på messenger uten å lykkes.

Her er anmeldense i sin helhet:

Ronny Rønning
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Trondheim Politikammer
Gryta 4
7010 Trondheim

Vedlagt en stykk minnepenn med videobevis.

Anmeldelse av Eivind Rindal, født XXXX med bosted på XXXXX.
Den 6. august i år ble det avholdt et arrangement i lokalet «Nordlænningen» i Bodø i regi av Rødt
Nordland. Tittel på arrangementet var «Oppgjøret med høyreekstremismen». Arrangementet ble
også strømmet direkte på Facebooksiden til Rødt Nordland som har pr. nå 5.314 følgere.

Det var under dette arrangementet at Eivind Rindal fra scenen og via strømming på Facebook ytret
injurierende usannheter og ærekrenkelser mot meg. Han omtalte meg og min kone Anneli Rønning
(Han brukte hennes pikenavn Virtanen) som skumle og farlige krefter. Anmeldelsen grunner i at han
opplyste at undertegnede hadde mistet jobben pga. rasisme og høyreekstremisme.

Dette er direkte løgn. Jeg har aldri i mitt liv blitt oppsagt fra noen som helst stilling. Det har heller
aldri blitt gjort noen forsøk på å si meg opp. Eivind Rindals løgnaktige uttalelser kan helt klart stikke
kjepper i hjulene for en eventuell søknad om ny jobb. Dessuten er rasisme og høyreekstremisme
meget belastende merkelapper.

Jeg mener at Eivind Rindals uttalelser berører blant annet straffeloven om ærekrenkelser og
hensynsløs adferd. Det heter i straffeloven blant annet at «Den som ved skremmende opptreden
eller annen hensynsløs adferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred,
straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Jeg viser også til paragraf 247 i straffeloven, «Den som i ord eller handling opptrer på en måte
som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat,
ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som
medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er ærekrenkelsen
forøvet i trykt skrift eller i kringkastingssending eller ellers under særdeles skjerpende
omstendigheter, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Jeg ber Politiet vurdere om også andre relevante paragrafer berøres.

Det er også sannsynlighet for at denne type uriktige påstander kan egge opp enkelte radikale miljøer
i Trondheim til voldelige reaksjoner, lik det voldelige overfallet på min nåværende kone, Anneli
Rønning, ble utsatt for i desember 2019. Da var hennes navn Anneli Virtanen. Sistnevnte overfall ble
anmeldt og etterforsket av Politiet.

Med Hilsen
Ronny Rønning
Personnummer: XXXXXXXXXXX

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media