Uskyldige småpiker ofres på globalismens onde alter

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Urettsvesen

Bare en forsoffen, ond kultur vil la gjerningsdyrene slippe unna med symbolske straffer for slik sadisme og jævelskap. Et slikt urettsvesen – som endogtil legger vinn på å verne om og beskytte voldsmennenes bakgrunn – gjenspeiler et samfunn i total oppløsning.

Totalødelagte tuller

I de fleste historiske kulturer anses slike misgjerninger mot samfunnets aller svakeste og mest sårbare stakkarer som verre enn mord. Men i Norge har sleipe lovgivere søkt å ha ryggen fri ved formelt å stipulere 21 års fengsel for grove tilfeller, men samtidig å generere så mange unnatak og formildende omstendigheter at selv de verste er utenfor murene etter to – 2 – år! Slik kan de lemlestede og totalødelagte småpikene møte de samme voldsmennene smilende ute på gaten i full frihet lenge før smerten og de verste traumene har roet seg.

Les også: Tanzanianer (16) dømt til syv års fengsel for brutal voldtekt av jente (17) under kioskran i Oslo

Les også: Overfallsvoldtekten som slapp ut til folket

Politisk føring

Ingen bør være i tvil om at vårt degenererte urettsvesen har snappet opp de nye politiske føringene som har gjort denne fandenskapen mulig. Det er for frie, tenkende mennesker null problem med å forstå at en slik ødeleggelse av alle tidligere normative begreper er villet og ønsket. Et samfunn fylt av raskt økende vold er nemlig med på å gi befolkningen stadig dypere angst.

Småpiker verdiløse?

Splittelse og uro baner veien for fullmaktslover og diktatur. Når vi samtidig observerer et vell av nye, egenskapte «kriser», er det enkelt å summere hensikten. Vestens maktelite jobber febrilsk med å legitimere totalitarisme på alle plan. Og da er småpikers grufulle skjebner bare en av mange nødvendige pølser i slaktetiden.

Les også: Norsk jente (15) brutalt gjengvoldtatt av seks innvandrerungdommer

Les også: – Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

Ingen oppvåkning

Derfor jobbes det nå intenst over hele global-fjøla med å kneble alle opposisjonelle ytringer mot establishment, så avslutningen på det brysomme demokratiet ikke sinkes unødig. Disse lederne har eliminert alle muligheter for noen retur til det trygge samfunnet de har erklært som sine fiender. Vi kan derfor ikke påregne noen former for tilbakevendende oppvåkning fra den kanten.

Point of no return

Point of no return er forlengst passert. Det er kun den allestedsnærværende treghetsloven som holder igjen. Ting må nødvendigvis ta litt tid. Og i dette tilfellet utgjør det deler av den eldre befolkningen som fysisk har levd under og kan vitne om helt andre samfunnstider der frihet, sosial og menneskelig trygghet og økonomisk forutsigbarhet var normalen. Men disse vaksineres også fortløpende med hjernevaskende historieomskrivning og skremsler.

Les også: Bile Mohamed Elmi (18) og Abdirizak Nur Ali (21) dømt for grove overgrep mot norsk 14-åring

Les også: Slipper Norge inn hundrevis av mordere, pedofile og voldtektsmenn hver år?

Norge feiger ut

Slik søker de global-revolusjonære å fullføre sine gigaplaner mens de ennå har makt. Hensikten helliger middelet. Og så lenge en mjølstappa og overrumplet befolkning ikke skjønner «bæret» eller feiger ut uten demokratisk motstand, vil alle bære ansvar for neste lille uskyldsrene tulle som får sitt liv knust – først av voldsmennene – og så av urettsvesenet.

Relatert:

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar