USA presser nå maksimalt: “Nøytralitet betyr støtte til Russland.”

Derimot.no

India og De forente arabiske Emiratene avholdt seg fra å fordømme Russlands krigføring i Ukraina da saken var oppe i Sikkerhetsrådet. Dette var et stort politisk nederlag for USA. India er et meget stort og folkerikt land, mer enn 4 ganger innbyggertallet i USA. De forente Arabiske Emiratene er en av USA hovedallierte i oljerike Persiagulfen.

At Sveits som opptrådte nøytralt da Hitler dominerte Europa under 2. verdenskrig nå forlater sin nøytrale posisjon i fordømmelsen av Russland er en seier for USA, men er det en seier for Sveits?

Det dette viser er at USA nå bruker hele sitt arsenal av pressmidler for å få andre land på plass. Selv om Sveits stod imot Hitler klarer de ikke lenger å stå imot USA. Men dette kan umulig holde lenge. Spørsmålet er hvor lenge USA klarer å tvinge sine undersåtter til å lystre seg, stikk i strid med egne økonomiske interesser.

Frankrike tapte en ferdigforhandlet kjempekontrakt med Indonesia som bare timer etter at den var undertegnet, da indonesia bestemte seg for heller å kjøpe fly fra USA. Bildet: Det franske flyet Dassault Rafale.

Frankrike viser allerede tegn på at de vakler. USA er tross alt en hovedkonkurrent f.eks. når det gjelder våpensalg. De har allerede med tjuvtriks fintet ut franske våpenkontrakter overfor Australia og Indonesia (ubåter og flysalg).

Straffetiltakene overfor Russland vil ikke holde lenge, tror jeg. Penger er viktigere enn prinsipper. Uten russisk olje og gass faller Europa sammen.

Knut Lindtner

Redaktør.

USA fortalte India og De Arabiske Emiratene at nøytralitet betyr at de står på Russlands side.

Fra The Times of India.

Diplomater fra USA er blitt instruert til å informere India og De Arabiske Emirater (UAE) at deres avgjørelse om nøytralitet i Ukraina. Saken betyr at de faktisk støtter Russland. Dette ifølge en rapport på Axios.

Denne instruksen kom, med sterke formuleringer, via diplomatiske kanaler. Men den er faktisk blitt tilbakekalt.

Instruksen ble vurdert som følsom og ikke klassifisert. Men ifølge Axios det ble foreslått at USA-diplomater skulle overtale India og De Arabiske Emirater til å forandre sitt syn i Ukraina-krisen.

Via kanalen blir det nevnt visse poenger De Forente Stater bør bruke i sine samtaler med deres indiske og UAEs motparter.

Ifølge rapporten er ett av punktene følgende: 

«Vi ber om en dialog med dere etter det dere har gjort i Sikkerhetsrådet. Det dere har valgt er ikke nøytral holdning – det plasserer dere på Russlands side, som en aggressor i denne konflikten».

«Vi vil oppfordre dere sterkt til å benytte anledningen til å støtte Ukraina i Mennerettighetsrådet, en anledning dere ikke benyttet i FNs sikkerhetsråd», heter det videre.

Både India og UAE er viktige partnere for USA. India er en nøkkel-alliert i USAs innsats for å motarbeide et stadig mer pågående Kina. UAE er en aktiv medspiller i Den Persiske Gulf, og også en olje-leverandør.

På onsdag avsto India fra å stemme mot Russland i generalforsamlingen i FN ved den 11. nøds-spesial-sesjonen, og det fjerde plenums-møtet om Russlands militære operasjoner i Ukraina. 

Men UAE stemte for generalforsamlingen resolusjon.

Indias utenriksminister Harsh Vardhan Shringla rettferdiggjorde Indias valg, og sa at det var basert på «visse forsiktige betraktninger», og ble tatt «til beste for vårt land».

I forrige uke hadde både India og UAE, sammen med Kina, avstått fra å stemme for en USA-sponset resolusjon som fordømte Moskvas aggresjon.

Vesten synes det er «avskyelig» at Indias statsminister ikke oppførte seg som en tidligere koloni der det  ventes at man prioriterer Vestens interesser framfor sine egne.

Men India forblir nøytralt, og India har all rett til å gjøre det  demokratiske regler gir dem anledning til.

Det nøytrale Sveits har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland. Det er et brudd med fortiden for dem.

bird's eye view of ski lift over mountains during winter
Selv om Sveits ikke er medlem av EU følger de Unionen i sanksjonstiltakene overfor Russland.

Sveits vil gå med på alle de sanksjonene som Den Europeiske Union har innført mot det russiske folket og russiske selskaper. De er med på å fryse eiendeler russerne måtte ha som straff for invasjonen i Ukraina. 

Dette sier den sveitsiske regjeringen, noe som er et sterkt brudd med landets tradisjonelle nøytralitet.

«Vi er i en ekstraordinær situasjon der ekstraordinære tiltak må avgjøres», sa president og utenriksminister Ignazio Cassis på en pressekonferanse i Bern på mandag. Han var flankert av landets finans-, forsvars-  og justisministre.

Bare historien vil en gang fortelle om dette kan skje igjen.  Sveitsisk nøytralitet forblir intakt. men «naturligvis står vi fast på vestlige verdier», 

(Det er vel derfor de sanksjonerte USA da de invaderte Irak. Eller hva?)

Sveits har også vedtatt sanksjoner mot den russiske presidenten Vladimir Putin, mot statsminister Mikhael Mishustin og mot utenriksminister Sergej Lavrov. Dette gjelder straks. I tillegg så stenger Sveits sitt luftrom for de fleste russiske fly.

Sveits styrte unna da det ble innført sanksjoner under den forrige krisen, da Russland annekterte Krim i 2014.

Fram til nå har Sveits bare gått med på sanksjoner som er blitt innført av FNs sikkerhetsråd. De er jo da iverksatt etter internasjonale lover.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Ryan Franco

18 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 18 ganger.

Post Views: 66

Les artikkelen direkte på derimot.no