Det var mye varmere for kort tid siden: Menneskeskapt hysteri.

Derimot.no

Av Jan Herdal

Tidsperspektiv de siste 2500 år: Det er ikke noe spesielt ved oppvarmingen i det 20. århundre i forhold til varmeperioder i romertida og i middelalderen. Det er konklusjonen i et nytt, svensk forskningsarbeid som er omtalt i Climate of the Past.

Forskerteamet, som har vært ledet av Irina Polovodova Asteman fra avdelingen for marine vitenskaper ved Gøteborgs universitet, har rekonstruert de siste 2500 års vintertemperatur basert på et 8 meter langt havbunnsediment fra den svenske Gullmarfjorden, og analyse av stabile oksygenatomer.

Irina Polovodova Asteman

Sammenlikninger med temperaturmålinger fra England og Stockholm viser at sedimentet har fanget opp temperaturøkningen i forrige hundreår, dvs. på 1900-tallet.

Prøvene indikerer en betydelig og langvarig varmeperiode i romertida (ca. år 350 f. vår tidsregning til 450 e. vår tidsregning), fulgt av mer variable temperaturer i perioden 450-850. Vikingtida/middelalderen står fram som en ny varmeperiode, mens Den lille istid 1350-1850 preges av langsiktig nedkjøling.

Forskerne fastslår at det ikke er noe spesielt ved den siste oppvarmingen i det 20. århundre. Den er av samme størrelse som den romerske varmeperioden og MCA (Medieval Climate Anomaly). Sitat:

«The fjord BWT record also picks up the contemporary warming of the 20th. century, which does not stand out in the 2500-year perspective and is of the same magnitude as the Roman Warm Period and the Medieval Climate Anomaly.»

Disse resultatene er ikke overraskende. De er i tråd med hva mengder av seriøs forskning allerede har vist. Det er nye bekreftelser på gammel, etablert kunnskap. Hvor mange slike skal vi ha, før vitenskap igjen bli akseptert som styringsverktøy?

Forskningen motbeviser påstandene om menneskeskapt global oppvarming i vår tid, og dermed hele klimadogmet og den useriøse, tros- og følelsesbaserte, kostbare og virkningsløse politikken det har resultert i.

Derfor blir den ignorert. Og det politiske burleskteateret kan fortsette.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Tidligere publisert på Derimot.no

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 731 ganger.

Post Views: 2 774

Les artikkelen direkte på derimot.no