US-Oberst Douglas MacGregour: Krigen i Ukraina har snudd alt på hodet: Nå er det Natos rolle i Europa som er i fare.

Derimot.no

Det er ikke ofte vi opplever en så direkte tale som den oberst Douglas MacGregor serverte i dette intervjuet på Fox News og som vi har lagt frem her på derimot.no under overskriften: “Game over i Ukraina”.

Douglas MacGregor

I et nytt intervju på Fox News, denne gangen med stjernejournalisten Tucker Carlson, utdyper han det han sa i det første og gir noe nye betraktninger om hvordan han vurderer situasjonen.

Han sier at Russland har rykket svært forsiktig frem i Øst-Ukraina de første 5 dagene av krigen hvor en har prøvet å unngå å ødelegge, infrastrukturen (bygninger, veier, broer etc.) men også overfor befolkningen. Grunnen til det er at en ønsker å overta denne delen av landet og da er det lite hensiktsmessig å drepe folk og ødelegge området.

Nå begynner slutten av krigen. Den ukrainske hæren er omringet i øst og har i prinsippet to muligheter. Enten å overgi seg eller å bli nedkjempet og utslettet.

Det store spørsmålet som ennå ikke er kommet opp er spørsmålet om Natos fremtid. For når en ikke klarer utfordre Russland i en slik situasjon melder også spørsmålet seg om hensikten med organisasjonen.

Intervjuet er meget interessant og han snakker også denne gangen rett fra leveren. Igjen må jeg si at det er en opplevelse å høre på en så direkte tale. Og det bekrefter for meg at det sitter folk med store kunnskaper og pedagogiske egenskaper i USA som langt overgår tungetalen og bommull-snakket til en rekke politikere både der og i Europa.

Jeg må få føye til at han her indirekte sier at de historiene våre store medier serverer ikke står i noe rimelig forhold til den faktiske virkeligheten på slagmarken i Ukraina og det som egentlig foregår der.

Knut Lindtner
Redaktør

Intervjuet begynner etter 3 min. 40 sekunder.

79 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 79 ganger.

Post Views: 161

Les artikkelen direkte på derimot.no