Ukraina spesial v/Bjørn Nistad

Podcasten uten navn

https://www.youtube.com/watch?v=_R8JfhgLMok
Doktor i russisk historie Bjørn Nistad snakker i denne videoen om krigen i Ukraina. Krigen begynte for 8 år siden som følge av den vestlig-støttede statskuppet, og det vi i dag opplever er forhåpentligvis slutten på den. Vestlige massemedier gir et såpass ensidig og fordreid bilde av konflikten at det må kunne betegnes som propaganda. Det er uhørt og et overgrep mot norske borgeres demokratiske rettigheter at russiske TV-kanaler blokkeres, og at det er blitt gjort vanskelig å kommunisere med personer bosatt i Russland. Se også disse videoene: https://www.youtube.com/channel/UCnl_5IE_TTM8uJAA7O0HkUw/videos Les artikkelen direkte fra kilden