Toleranse-begrepet

binders.info
??? ???????? ????? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ??????̊?? ??? ??? ?????? ? ?????????-????????:
 
Toleranse (fra latin “tolerantia”, som betyr ”å tåle” eller “holde ut noe”) er en av det liberale demokratiets viktigste dyder.
 
➡ Toleranse krever at vi aksepterer at andre velger å se på livet og innrette livet sitt på andre måter enn det vi selv mener er riktig.
 
➡ Men, det mange glemmer er at man bare kan vise toleranse overfor noe man i en eller annen forstand mener er galt, eller i det minste mindreverdig.
 
➡ Toleranse er derfor fullt forenlig med kraftig kritikk av ideer og levesett som man tenker er feil.
 
➡ Denne toleransetanken har imidlertid degenerert i nyere tid, og blir nå ofte tolket dit hen at man krever at man skal bifalle og anerkjenne det man tolererer (stikkord: pride, kjønnsmangfold, “født i feil kropp” osv).
 
➡ Det er en misforståelse av toleransens logikk, siden toleranse bare er mulig under forutsetning av at man ikke bifaller det som tolereres.
 
➡ Tvert imot er det uhyre intolerant å kreve et bifall av alle andre levevis og tenkemåter.
 
➡ Et levende demokrati kjennetegnes derfor ved at det gis rom for å drøfte, diskutere og kritisere ulike ideer og tankesett.
 
Les mer om toleranse-begrepet her: https://civita.no/politisk-ordbok/hva-er-toleranse/

Les artikkelen direkte fra binders.info