Tidligere utenriksminister og «fullvaksinerte» Colin Powell døde av Covid-19.

alternativ-media.com

Ifølge hans familie og The New York Times, døde Colin Powell i dag som følge av komplikasjoner fra Covid-19. Powell hadde en innholdsrik og suksessfull karriere både millitært og politisk, som toppet seg da han tjenestegjorde som USAs utenriksminister i perioden 20. januar 2001 til 28. januar 2005. At han i dag døde av Covid-19 til tross for at han var såkalt «fullvaksinert», forventes av mange at vil bidra til å reise ytterligere tvil om den eksprementelle injeksjonen overhodet fungerer. Colin Powell ble 84 år.

I disse tider hvor mRNA-vaksine har for mange, og da spesielt blant omtrent samtlige etablerte politikere og mainstream medias redaksjoner, blitt noe som ligner på fanatisk religion, forventes det at det faktum at han døde av Covid-19 som «fullvaksinert» dempes ned.

Som eksempel på hvor dårlig de nevnte medier skjuler sin agenda, skriver VG i dagens overskrift at «Colin Powell død, etter komplikasjoner med Covid-19» At han døde av Covid-19 antydes indirekte som umulig, siden han var «fullvaksinert».

Det som derimot antas er at det i fra de globalistiske og kontrollerte ufrie mediene – de som har en sykelig trang til å fokusere på rase fremfor saker og individuell dyktighet – vil bli lagt stor vekt på Powells afroamerikanske etnisitet.

Powells imponerende og suksessrike karriere dokumenterer hans dyktighet alene, uten at det er behov for å bruke kvoterende begrep som «første afroamerikanske utenriksminister» for å understreke det.

I flere alternative medier etterlyses det fremdeles en god forklaring på hva begrepet «fullvaksinert» betyr. Dette siden begrepet så langt har blitt nesten utelukkende brukt om personer som har fått to doser, til tross for at stadig flere har injisert tre doser og at flere doser står etter alle solemerker for tur.

Vi har ikke greid å spore opp informasjon om hvor lang tid har gått siden Powell mottok den siste injeksjonen, noe som gjør det vanskelig å avkrefte eller bekrefte om det kan være mulighet for at det kanskje var sprøytene som tok livet av han, og ikke viruset. Men han havner nok på statistiken med de som har dødd av Covid-19.

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media