Tidligere Jugoslavisk utenriksminister: USA/Nato-ekspansjonene i Øst-Europa er hovedårsakene til krigen.

Derimot.no

USAs og NATOs militære ekspansjon i Øst-Europa er hovedårsaken til den nåværende Ukraina-krisen, har Zivadin Jovanovic , tidligere utenriksminister i Jugoslavia, sagt.

I et intervju med Xinhua sa Jovanovic, som for tiden leder tenketanken Beograd Forum for a World of Equals, at krisen var et resultat av «USA-NATO-strategien for militær ekspansjon til de russiske grensene, avvisning av prinsippet om likestilling og udelelig sikkerhet.”

Zivadin Jovanovic

Serbia var det første offeret for NATOs ekspansjonsstrategi, minnes Jovanovic.

I 1999 satte NATO-tropper ledet av USA åpenlyst FNs sikkerhetsråd til side og gjennomførte en 78-dagers kontinuerlig bombing av Jugoslavia under dekke av å «forebygge humanitære katastrofer», drepe og skade over 8000 uskyldige sivile og rykket opp nesten 1 million (mennesker, etnisk fordrevet red.)

Jovanovic ba om en fredelig løsning på konflikten i Ukraina, “som tar hensyn til legitime sikkerhetshensyn til alle land og folk som er involvert.”

Jovanovic sa at den ukrainske konflikten og alt som hadde gått forut for den, «er en oppfordring til å avslutte politikken for militær ekspansjon, for anerkjennelse av legitime rettigheter for alle land til lik sikkerhet uten å undergrave andres sikkerhet,” så vel som for “global anerkjennelse” av den nye multipolare verdensorden.»

«Vi håper at den ukrainske konflikten vil bli løst så snart som mulig fredelig, gjennom dialog, med hensyn til behovet for lik sikkerhet for alle land og folk. Sanksjoner, trusler, dobbeltmoral, ensidige tilnærminger … undergraver fredsinnsatsen og bør derfor opphøre, la han til.

https://www.globalresearch.ca/former-yugoslav-fm-us-nato-expansion-root-cause-ukraine-war/5774087

30 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 30 ganger.

Post Views: 90

Les artikkelen direkte på derimot.no