Tidenes største bedrag, i navn av en pandemi

Nyhetsspeilet

Artikkel-forfatter om de kriminelle som står bak pandemien

I pressen og fjernsyn er det nå åpnet for en klappjakt på de uvaksinerte. Er ikke det en rar praksis? Og nokså ukjent i Norge: Myndighetene splitter befolkningen og setter de opp mot hverandre? Er det ikke merkelige myndigheter? Kan det hende at folk fra Polen, Lettland, Litauen og Estland som nå bor i Norge, kjenner kommunismens klør på kroppen godt fra tidligere, gjennom sine familier, sin slekt og sine venner. Kan det hende at de nå ser at pandemien styres av de kommunister? Er det derfor de er meget skeptiske?

For hvem sto bak kommunismen? Var det de som frontet gatekampene, kommunistene eller bolsjevikene? De som sto i første rekke trodde helt sikkert på det som ble sagt, men det var et bedrag. For de som sto bakerst hadde helt andre planer. Hva hadde de tenkt, når de talte om klasseskille og arbeidernes kår med de store ord? Idag vet vi at det ble med ordene, disse ble aldri gjort til virkelighet. For arbeiderne forble nederst på rangstigen og lederne ble satt opp, forgyldte, på maktens tinder, slik at de kunne begynne å rydde veien for det som virkelig gjaldt. For det som virkelig gjelder skjuler de bak tidenes største bedrag, for det finnes ikke noe virus.

Var grunnen til at folk trodde på det dødelige virus, en feilslutning og misforståelse?

At dette kan ha skjedd på veien, synes trolig:

Dr. Thomas Cowan, USA, lege og forfatter, foto, se her

«Umiddelbart forutsatte de at disse partiklene var usunne for oss og forskerne kalte dem virus, etter det latinske ordet for «gift». Ytterligere undersøkelser viste at disse partidene ofte dukket opp innenfra cellen, dette førte til den konklusjonen at disse virusene ikke bare var usunne for cellen de bodde i, men de kunne også invadere andre celler. Forskere antok at virus styrte “maskineriet” i cellen som parasitter og gjorde cellene til “slaver”, noe som betyr at cellen vil gjore som den nye “sjefen”, den “smittende” partikkelen sier. I likhet med fremmede inntrengere i science fictionfilmer, ville partikkelen komme fra utsiden, injisere seg selv i cellen, ta over dens genetiske maskineri, reprodusere seg selv i tusentall, og deretter komme ut av cellen for å fortsette på sin evolusjonære vei, og spre seg for å ta over verden.

Teorien om det onde viruset ble født. Bortsett fra at det forskerne egentlig hadde oppdaget med elektronmikroskopene sine, ikke var virus, men eksosomer. Det eneste smittsomme i dette scenariet var den skadelige troen på at disse små partiklene, kalt virus, forårsaket sykdom. Denne falske teorien var det som spredte seg over hele verden og som nå truer med å drepe oss alle.» Thomas Cowen og Sally Fallon Morell i boken Myten om smitte, side 69 (bestill boken, her).

Når vi begripe at pharmaprodusentene bygger sine medikamenter på dette prinsipp, skjønner vi årsaken til at de er villige til å ta frem hvilket som helst våpen for å slå ned motstanden. For det er dette prinsipp de lever av.

Forfatterne av boken […]