Storbyene skal brenne, et varsel

Nyhetsspeilet

Storbyene skal brenne, et varsel

Hjelp har vi i Norge fått før, når nøden har banket på døren, åndelig hjelp. For vi er i åndelig nød akkurat nå. En mann meldte seg, pr brev, han hadde truffet en som hadde en viktig meddelelse, han ønsket å være anonym og ønsket heller ikke å oppgi identiteten til sannsigeren som i sine visjoner var blitt fortalt at noe skal komme til å skje, noe som skal treffe tusener av mennesker i Europa. Nå ville han fortelle om dette, fordi det kunne hjelpe oss å forberede oss selv på det kommende. Slik begynte det anonyme brev i min postkasse:


Han drømte om russiske tanks i Norge, foto fra en øvelse i Russland, foto, se her.

«Mandag den 17. januar 2022 traff jeg et helt ekstraordinært menneske, en ung mann på ca 33 år som jeg ikke hadde truffet før. Samtalen falt raskt inn på vesentlige emner. Han fortalte om sin dype kristlige forankring basert på, og vekket av en rekke visjonære og åndelige opplevelser. Han beskrev flere visjoner som han opplevde visuelt tydelige og som han hadde full overbevisning og visshet til:

I Europa – det Europeiske kontinentet vil bli offer for en falsk flagg operasjon av enorme proporsjoner. Han ser at det blir plassert ut bomber på bakken også atom-sprengladninger, av en rekke agentgrupper. Når disse blir detonert, vil Europa bli til en ruinhaug. Men bombene vil ikke bli plassert ut i Norge. Men derimot viste visjonene russiske tanks som rullet nedover i Norge. Amerika ville kollapse. Hans beretning var forankret i egne bildelopplevelser og det han beskrev og opplevde som inngivelser fra Gud.


Terroraksjonen han beskrev synes helt parallell til den gigantiske falske flagg operasjonene som Ole Dammegård og hans folk sannsynlig fikk avverget i siste sekund for noen få år siden. Det skal visstnok være intervju med Dammegård foretatt av advokat Fullmich. Dammegårds side: https://lightonconspiracies.com/

Jeg forela dagen etter dette til en med betydelige evner i kanalisering som gikk «etter», «sjekket» disse visjonene. Hun bekrefter at hun får inn at det er riktig det han formidlet til meg. Men det vil ikke dreie seg om så mange atombomber, bare noen få, men en rekke sprengninger. Europa går ikke helt i grus som han beskrev. Meningen er å skape angst, frykt som de skal utnytte til å kontrollere oss med – legitimere og forsterke diktaturutviklingen vi står inne i. Hun bekreftet hans bilder hvor han så russiske tanks kjøre nedover i Norge og at Amerika kollapser og får nok med seg selv. Den unge mannen fremholdt at en god del mennesker vil få varsler forut. I hans forståelse vil Europa bli liggende i grus og tilnærmet ubeboelig. Hun som kanaliserte mente ødeleggelsene ville bli mindre og at det vesentlige motivet var sjokket, angsten og frykten som de ville bruke på å sikre seg styringskraften for å få den satanistiske verdenovertakelsen på plass. Begge mine to «informanter» trodde det var relativt snarlig forestående.

Hvis man velger å forholde seg til en slik tilnærming, noe jeg gjør, er min konklusjon: Satanist-globalistenene som ledd i forsøket på den tyranniske maktovertakelsen, vil med slike aksjoner intensivere dette arbeidet voldsomt. Dreieboken synes å være lik den aksjonen Ole Dammegård fikk avverget.

Rent intellektuelt har jeg analysert meg frem til samme resultat. Når corona-narrativet faller og corona-vaksinene blir avslørt som bio-våpen for en større del av befolkningen, hva vil da bli globalistenes neste trekk være? En falsk flagg aksjon av enorme proporsjoner – større enn 911 – som skaper voldsom angst og apati. En utsiktsløs desperasjon og fortvilelse vil bre massivt om seg. Globalistene vil da være i sluttfasen med å reise det tyranniske verdensomspennende terror- og overvåkingsregime. Folk vil som i 1930-årene, flokke seg rundt en despotisk leder fylt av den største ondskap.

Selv har jeg i måneder vært fylt av tanker og fornemmelser om at en større hendelse enn 911 vil kunne komme til å inntreffe i Europa – februar? Dette som ledd i en større brikkeflytting på the great chessboard – hvor som kjent globalistene sitter på begge sider av brettet. Så kommer denne mannen inn fra sidelinjen på mandag det 17.1.22. Morgenen etter får jeg en tydelig impuls på at det må varsles bredt – alternativ-bevegelsens radar må aktiviseres maksimalt. Det må skrives om farene for nye 911-hendelser når satanist-globalistene ikke kommer helt i mål med plandemiens formål.

Med vennlig hilsen anonym»

Slik gjorde Ole Dammegård det i 2019:

Fra Slettemarks egen twitterkonto, vi ser samme navnetrekk bak hans organisasjon som i Gro Harlem Brundtlands aktive steder bl.a. CEPI og GPMB (Global Preparedness Monitoring Board, se her). Mon tro om ikke disse har samme mor? «The GPMB would like to extend its utmost appreciation to Dr Gro Harlem Brundtland who served as co-Chair from 2018-2021,» side 43 i årsrapport 2021. Er ikke dette allerede indisier på hvem som egentlig sto bak terrorplanene? Har de mere på sin kappe?

Tekst fra min private blogg den 22. oktober 2019 (se tekst og videointervju med Dammegård, her): Dammegard gjorde oss oppmerksom på twitter-meldinger fra en sentral person i miljøet til terror-arrangørene i Sverige, Ola Slettenmark. Utfra hans meldinger ser Dammegård muligheten for at en rekke falsk terror-aksjoner kan bli utført de nærmeste dager i følgende byer; London og Manchester, Paris, Barcelona og Rotterdam. Dammegaard oppfordrer alle å ta med kameraer og gjøre opptak. Vær vitner. Offentliggjør på nett det dere ser. I tillegg til terror i de fem nevnte byer, skjer det større katastrofeøvelser (drill) i to av Sveriges atomkraftverk, El Karleby (med 1600 deltagere) og Forsmark. Alle anslag skal skje under navnet «Operation Seaeagle», etter min mening en NATO styrt operasjon. Tilsammen er det 39 forskjellige steder som skal utsettes for terror, det skal lages et omfattende kaos. En europeisk utgave av 911.


De prøver fortsatt å lage en europeisk 911. De samme folkene. Men deres achilleshæl er at de må forbli i det skjulte, de må forbli ukjente. Den beste metoden å motarbeide alle terrorinitiativ, er faktisk å gjøre dem kjent. Spre opplysning, la lyset lyse utover der hvor det fortsatt er mørkt.


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet