Store deler av venstresiden legger seg flate: For USA-imperialsimen.

Derimot.no

SVs totale galskap

Jan Hårstad

Situasjonen i dag i Norge er at det er så godt som umulig å komme på trykk med forsiktige alternative informasjoner og kunnskaper om Ukrainakrisen. Som jeg påpekte i en artikkel på Derimot.no 04.03 så sikter den parlamentariske SV-eliten seg på å gå inn i Nato og den fraksjonen er for Nato-våpen

Til et de facto Nato-regimet som Klassekampen finner ekstremt «demokratisk.» Da jeg tidligere har skrevet om SV-professorenes tenkning har jeg påpekt det at alle er loyale tilhengere av gammeldags borgerlig representativt demokrati, parlamentarisme. Klassekamp er noe som skal føres med snakk av de chatterings classes i parlamentene, ikke på fabrikker og gater som Rosa Luxemburg anbefalte.

Skal dette være arenaen for klassekampen?

Oppegående folk må etter hvert innse at det foregår intet mindre enn en kontrarevolusjon innen den norske venstresida. På det psykologiske plan kan det muligens forklares med at middelklassene og akademikere fornemmer at verden går mot en hardere virkelighet og at en søker tilflukt i det en tror er trygt. De tilfluktene  som anbefales ligner total ønsketenkende galskap.

Her er hva SVs Arne Overrein skriver i KK 1 mars:

«På den ene eller andre måten må Russland gjennom AVTALER trekkes inn i en europeisk SIKKERHETSSTRUKTUR, dersom varig stabilitet skal oppnås.»   

Her står Overrein sammen med størrelser som Braanen og Mimir som mener at stabilitet og fred er mulig under den brutale kapitalismen som nå behersker verden. Det er igjen reprise av Karl Kautskys tenkning anno 1910 om fredelig superimperialisme som Lenin og Rosa den gang slaktet som totalidioti.

Europeisk sikkerhetsstruktur er en omskrivning av NATO som nå har feste grepet på Frankrike/Tyskland som innbilte seg at EU skulle kunne bedrive en autonom militærpolitikk med Europahæren. Glem det.

Mer humoristisk er den gamle trotskist Anders Ekeland som etter hvert slo seg opp som økofilosof og nå i dag 4. mars begynner å opptre som politisk rådgiver for Biden og USA.

   Budskapet er:

___________________________________________________________________________ 

Siden USA satt på etterretning om forestående angrep: «SÅ HVOFOR GJORDE IKKE USA NOE «PÅ BAKKEN»?
___________________________________________________________________________

USA brukte jo tre milliarder dollar for å framkalle et regimeskifte i Ukraina i 2014. Og siden den dag har USA brukt en milliard dollar på å skolere og væpne – ikke bare den offisielle Ukrainske Armeen – men også nazistene i AZOV og RIGHT SECTOR. I øyeblikket hjelper Nato- Tyrkia med på å frakte Jihadister fra Syria inn i Ukraina og alle de kjente leiesoldat-firmaene er på plass: ACADEMI, CUBIC, DYN CORPORATION.

137 Shades of Terrorism. French Jihadists Before the Courts | IFRI - Institut français des relations internationales
Disse gode guttene er på vei inn i Ukraina for å hjelpe til mot russerne.

For en gammel trotskist virker det helt uforståelig at det er de militære etterretningstjenestene som spiller hovedrollen i moderne kriger når de offisielle politikerne kan messe om ikkeinnblanding. Det var det som Obama kalte «leading from behind».

Stingerrakettene,TOW-missiler og Javelin-missiler har da vært innplantert av USA/Nato lenge før noe krigsutbrudd.

Faktisk kan vi ane konturene av en slags ny Syriakrig hvor den internasjonale nazismen mobiliserer for å drive terrorkrig. Det kan  bli en krigsallianse mellom nynazister og Jihadister i en meget langvarig krig.

Ekeland: «En må ikke nøle med å GJØRE ALT som kan gjøres for å støtte det ukrainske folkets kamp mot invasjonen.»

Alt gjøres allerede. Og hvis USA anstrenger seg taper Putin, skriver Ekeland, og dette kan «bidra til at det russiske folk gjør opprør mot oligarkiet? « For da kommer det en progressiv regjering i Russland.

Det er Nato-landenes tilbakeholdenhet som er det egentlige problemet.

«Venstresida må gjøre alt for at det ikke skal skje.»

Ja. Så fort kan den politiske orienteringen endre seg blant de politisk korrekte. I SV er det nå slik at det er USA-NATO som skal redde verdenssivilisasjonen og freden.

Vær forberedt på det aller verste for det norske folk. I regi av «venstresida».

42 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 42 ganger.

Post Views: 104

Les artikkelen direkte på derimot.no