Grådighet har ingen grenser

Nyhetsspeilet

Både Lenin og Trotsky lot sine medløpere torturere og drepe rike russere i St Petersburg, motivene var ganske enkelt å stjele og selge deres kostbare malerier, smykker og andre verdier på det svarte marked for siden å sette inn pengene på sine egne konti i sveitsiske, men også svenske banker (se Jyri Lina, Under skorpionens tecken). Er det de samme slags motiv vi nå er vitne til, fra samme slags folk? En ustillet hunger på verdier? For å styrke selvfølelsen? Og utrustet med en følelse av overlegenhet nok til å kunne ta seg selv til rette? Er dette demonisk? Er vi vitner til de mørke demoners inntog i vår verden? Ser vi snart den totale hensynsløshet vokse frem? Er det dette som ligger bak NWOs forsøk på å overta alle verdens eiendommer og alle ressursene? Var det dette som gjorde at alle rettigheter vi borgere hadde, plutselig ble neglisjert, som om de ikke lenger fantes?

Var det å komme enda lenger ned i mørket da ledende og betydningsfulle personligheter blandt oss plutselig og uventet ble myrdet, de kalte det «selvmord», en kjent dødelig sykdom, hjertestans eller hjerneblødning, eller et overfall i en mørk bakgate med dødelig utgang. Men den som kunne se lenger, skjønte at det var verre. For staten var den største kjeltring av alle, istedenfor å legge til rette for innbyggerne, hadde de snudd statsapparatet rundt for å presse folk for penger, avgifter og skatter, for siden på på skjult vis berike seg selv (bistandsmidler). Er det ikke dette vi står oppe i idag? De er så frekke at de ikke lenger skjuler det: Korrupsjon er helt åpenlys, hvem kan det ha vært som forberedte dette?

Firmaet Hoffmann la-Roche i Sveits og historien om dem (produsent av svindelpreparatet Tamiflu) og den falske pandemieni 2009, antydet i denne video, lagd av Richplanet og Wolfclanmedia.org, video, her, viser at ikke bare én stat i Europa har kommet langt inn i en moralsk forråtnelsesprosess, men det som skjer i Europa idag (den falske pandemi) viser klart og tydelig at mange av de europeiske staters ledelse ikke lenger er å stole på; vi ser at all anstendighet har forsvunnet. En klar bekreftelse på røverreir er den østerrikske regjerings beslutning om tvangsvaksinering fra 1. februar 2022; bunn råttent. Er den tyske, italienske, franske og spanske nasjon bedre? Tror ikke det. Er det en umettelig grådighet som styrer nasjonenes ledere? Det ser sånn ut. At våre lands ledere og politikere har støtter påstanden om en pandemi, har ikke det gjort dem til medløpere og kriminelle? Jeg mener det. Er ikke det hyperkriminelle regime i Ukraina, satt inn i Victoria Nuland og hennes miljø i 2014, også et tegn på det? Dessverre.

For kanskje er hele Europa allerede et eneste rottereir, når det gjeldet regjeringer og rikspolitikere?? Var det derfor den løgnaktig påståtte pandemi Covid19 fikk en overlevelsessjanse i to hele år, fra 2020 til 2022? Bekrefter ikke historien om Bill Gates og hans GAVI dette? Også Gro Harlem Brundtland og den norske regjering under Erna Solberg gav store gaver direkte fra statskassen, betalt for av det norske folk, men uten at folket ble spurt. Avtalen Bill Gates fikk igjennom med de sveitsiske myndigheter om GAVI bekrefter at den sveitsiske justis må være kommet langt under sumpnivå. Bill Gates selv kan ikke lenger betegnes som klok, men heller tvert imot, han opptrer som regelrett dum. Jeg er åpen for at GHB har deltatt i de forhandlinger. Pr idag i mars 2022 sitter jeg tilbake med spørsmålet om våre myndigheter og rikspolitikere er så korrupte, at de faktisk er kriminelle? Svaret er nærliggende.


Det dreier seg om covid19-vaksinene

Den mektigste og farligste doktor i hele verden, han er ukvalifisert, men har kjøpt WHO og ditt liv er i hans hender, foto her.

Jeg har fortsatt mange spørsmål til moralen bak pandemien og vaksinene. De store utbetalinger fra de mange europeiske nasjoner, forbløffet meg, jeg har ennå ikke kommet over det. Mine mistanker om at dette kunne galt, slo til. Og da jeg fikk lese boken Inside Korona, fant jeg de opplysningene som bekreftet dette, jeg har derfor oversatt og gjengitt flere sitater fra boken.

Forfatteren skriver følgende: «I dag vet vi at legemiddelselskapene brukte pengene til å betale utviklingskostnadene for vaksinene. Deretter signerte legemiddelselskapene kontrakter med EU og andre land, uten å ta hensyn til at disse landene betalte for utviklingen av vaksinene. Det var ingen rabatter, tvert imot. Statene (og også EU) betalte på forskudd i kontraktene, som i stor grad er hemmelige den dag i dag, og ga fra seg praktisk talt alle rettigheter. Selskapene stilte seg ikke- ansvarlige for vaksineskader. De er ikke engang ansvarlige hvis de leverer for sent. De tar ikke ansvar for noe. Det var den ultimate økonomiske for selskapene og deres aksjonærer Allround feel-good-program: Du trengte ikke å betale noen utviklingskostnader, du registrerte patentene for deg selv, betalte deretter på forhånd og ble samtidig fritatt for enhver form for ansvar».


Fikk kjeltringene fritt leide?

Er disse personlighter kriminelle som liker å sole seg i medias blitzlys, men kanskje ikke på det rene med at de representerer et røverreir; at de er kjeltringene samlet på ett brett som samarbeidet om å stjele fra statskassene? Jeg bare spør. Foto, her.

Korrupsjon i Europa har vært tilstede i mange år. Saken mellom whistleblower Stanley Adams og legemiddel- og vitamingiganten Hoffmann-laRoche i 1973 (se kort sammenfatning, pdf-dokument, her), viste kriminelle forbindelser mellom det private næringslivs interesser og sveitsisk justis. Det er ingen grunn til å tro at dette bare var et enkelttilfelle. Forbrytelsene har ett fellestrekk; vi vet av sveitsiske banker allerede i mange år har tilbudt kunder nummerkonto, det dreier seg om hvitvasking av svarte penger, antagelig gjør alle banker dette, skjuler forbrytelser i «plain sight», usjenert. Og legemiddelgiganten Roche står helt sentralt i WEF og NWO/FN, deres finansielle ressurser er med på å gi Klaus Schwab den styrke han opptrer med. Dette betyr i praksis at all lovgivning har blitt opphevet og kjeltringene faktisk alle har fritt leide og de vet det. Er det ikke dette vi er vitne til også i Norge, idag?

For da kan vi begripe oppførselen fra både stat og kommune under pandemien: De kan vi begripe oppførselen fra både stat og kommune under pandemien: De svarer ikke på brev, kommer med bortforklaringer og regelrett løgn. Det er kort sagt bare et tidsspørsmål før mafiaene behersker vårt samfunnsliv, totalt. Derfor er den enkeltes rettigheter og rettslig beskyttelse i realiteten borte. De av det norske folk som ennå tror at røvere egentlig er snille mennesker, slik som Torbjørn Egner gjennom Kardemomme by har fremstilt det onde, blir tvunget til å tro om igjen. Kanskje er dette som i livet forøvrig; det skal måtte bli meget verre, før vi klarer å begripe dette. Vi kan iaktta at de norske rikspolitikere og ledere av helsemyndigheter er med på dette, det har funnet sted et slags statskupp, utført av mennesker med egenvinning som hensikt. Snakker vi om organisert røveri på statsnivå?? Plyndring av Europas og USAs statskasser??

Er det derfor vi merker allerede at lover og regler brytes, går det ikke allerede rykter om at personlige bankkonto og formuer av ledende ansatte i helsestatsvesenet, dvs helsedepartementet, helsedirektorat og FHI plutselig og uforståelig har blitt mangedoblet? Var det belønning?? Hvem betalte ut disse? Ligner ikke dette på en begynnelse av det samme Lenin og Trotsky gjorde, en skammelig berikelse på andres bekostning?? Om ikke bedragets maske kalles filantropi? Vet de medvirkende i våre kommuner og helsevesen at de er en del av et gigantisk bedrag?? Her ser vi hvordan helt åpenbare kriminelle handlinger ser ut, at vi har med forbrytere å gjøre, et forbryterreir, det er som om vi ser skjærene fly avgårde med sølvbestikk i nebbet, fordi det blinker så vakkert i sollyset….Billl Gates har fremstilt seg i media som den gavmildeste filantrop, mens i virkeligheten sørger han først for sine egne konti, usjenert, narissistisk og usedvanlig grådig.

Er Bill Gates dyktig eller er han kriminell?

«I 2009 oppnådde GAVI allerede noe som bare noen få oppnår. Selv om GAVI ble etablert som en privat stiftelse, har den fått status som «internasjonal juridisk person» i Sveits, hvor den er basert. I kontrakten som den sveitsiske regjeringen og GAVI har inngått, får GAVI privilegier som andre bare kan drømme om. GAVI har for seg selv og sine tjenestemenn og direktører fått innvilget innvilget immunitet i Sveits. GAVI kan derfor ikke saksøkes for sine aktiviteter og til og med straffbare handlinger som GAVI eller dets ansatte kan begå i løpet av sin virksomhet for GAVI, kan ikke straffeforfølges i Sveits. GAVIs lokaler, dets arkiver og arkiver, til og med de ansattes bagasje, kan ikke gjennomsøkes. Alt dette gjelder også for konsulenter som jobber midlertidig for GAVI. Men det er ikke alt, GAVI og dets ansatte er helt fritatt for skatt i Sveits, ansatte trenger ikke engang å betale moms for private kjøp. GAVI er også fritatt for toll i Sveits.

Og skulle det oppstå en tvist mellom Sveits og GAVI, gjelder heller ikke sveitsisk lov for dette, men en privat voldgiftsdomstol innkalles. GAVI, grunnlagt av Bill Gates og Klaus Schwab, er dermed utenfor loven, noe som er ytterligere bevis på hvor mektige disse menneskene har blitt når loven ikke lenger gjelder for dem eller deres organisasjoner. Man lurer på hvorfor dette er nødvendig når GAVI har det bra og bare bryr seg om menneskehetens beste» (Thomas Röpp).


Andre Hoffmann, sjef for familiebedriften Hoffmann la-Roche, sentral i WEF og Club of Rome, er det ikke nettopp i COR vi ser denne merkelige agenda komme frem i lyset, de kaller det reduksjon av verdensbefolkningen som også Bill Gates så ivrig har propagert, de to er kanskje gode venner? Se her.

Ser vi forbrytere bygge sine barrikader? Er ikke det så klart som dagen? Dette var GHB og Solbergregjeringen med på, med det norske folks skattepenger. Jeg ser personlig frem til de kommende rettsaker, fengslinger og inndragning av formuer tilhørende våre velvillige hjelpere, selv om vi må skifte ut vår egen korrupte dommerstand for å få det til.

Og Gates legger sine aktiviteter til rette, snur og vender på tingene slik at de passer inn i hans egen bukselomme. Husk, det var ikke uten videre at Gates fant opp computerviruset, og det har da også blitt hengende ved ham og blitt et kjennetegn. Siden har han fortsatt å tjene penger på begge sider av bordet, han melker kyrne hvor han kan, han kan åpenbart ikke få nok, men var ikke dette en gammel familiepraksis, fikk han kanskje gode råd fra familien Rotschild som på denne måten drev sine forretninger i århundreder? Tjente de seg styrtrike på nasjonalstaters skattemidler?? Var ikke det et soleklart misbruk av andre folks penger?

Men står ikke Bill Gates i fronten av en krig? Han har kjøpt seg vennskap med de store aviser og media, de får pengegaver fra BMG-Stiftelsen, til dels store. Slik har han kjøpt seg en forskyvelse av fristen, til folk på egen hånd oppdager hva som foregår. Siden det startet har ingen større aviser, heller ikke der Spiegel, skrevet noe kritisk om Bill Gates eller hans vaksiner. Til og med medisinske rapporter blir holdt borte fra de treffende kritikk: «Resultatene av de nevnte (medisinske) studier ville kanskje ha vekket mere oppmerksomhet, hadde de ikke vært finansiert av Gates-stiftelsen» (Røper side 165). Er ikke dette kanskje som et ekstra skyteskår i borgmuren i fjellheimen? Er hans forretningsvirksomhet fra middelalderen? Fullstendig utdatert? Det ser faktisk sånn ut.


De uprofesjonelle som grov sin egen grav?

I mine øyne synes Gates & Co så gjerrige, smålige og egoistiske at man skulle tro de var læregutter i forretningsverdenen, blottet for profesjonalitet. De dropper innhold av avtaler og kontrakter, oppfører seg uanstendige som pubertære ungdommer; helt uten respekt for sine partnere, anmelder patenter på seg selv, mens utviklingen, oppfinnelsene ble betalt av skattebetalerne, særlig de norske. «Menneskene og landene som trenger disse vaksinene, fortjener en mye mer rettferdig avtale – og det gjør også CEPIs offentlige investorer, som de norske skattebetalerne. Siden publikum bærer kostnadene ved å utvikle vaksiner, skulle de ikke også måtte betale regningen med altfor høye priser når de er nødvendige for å redde liv under pandemiutbrudd» (Thomas Röpp, s. 177).

Var dette røverstaten som de var iferd med å bygge ut i det skjulte, under navnet NWO, den nye verdensorden? Var det gjennomkorrupte WHO og deres GPMB bare en sped begynnelse. Ikke bare Bill Gates gned seg fornøyd i hendene (GAVI, CEPI), det dryppet ganske sikkert også kraftig på klokkeren, i dette tilfelle vår egen Mor Norge, Gro Harlem Brundland, som av ukjente grunner sto midt i smørøyet på rett tidspunkt, hun grunnla GPMB, det kan ikke være enkelt å være henne, nå for tiden.

«Das müssen wir noch einmal in Ruhe lesen, denn wir erfahren hier, wer über die weltweite Verteilung der Impfstoffe entscheidet», skriver Thomas Röpp, side 139: «Vi må lese dette om igjen og om igjen, så det langsomt går opp for oss hvem som egentlig bestemmer over den verdensomspennende distribusjon av vaksinene. Dette er «globale helseorganisasjoner», som WHO kaller dem. Og disse såkalte «helseorganisasjonene» er milliardærenes frivillige organisasjoner, såkalte NGO’s, nærmere bestemt: Bill og Melinda Gates Foundation og Wellcome Trust, som vi allerede kjenner, og også Bill Gates’ grunnlagte CEPI og GAVI, som vi skal bli kjent med.»

Det koster Bill Gates omkring 3,5 mio USD å la en markedsføringsfirma gjøre Bill Gates’ «filantropi» kjent over hele verden. Det er kanskje derfor han ligger høyt på den-mest-elskede-i-hele-verden-statistikken, kan hende betaler han for denne også (foto, se her).

Tenk det, de hadde planene klare fra begynnelsen av, en ren knipetangsmanøver som skulle garantere at de hadde grepet bukten og begge endene, pengene skulle renne inn som en stri strøm på deres konti og vekk fra skattebetalernes statsbudsjett. Vi snakker om store penger, ressurser som kunne ha blitt forvaltet fornuftig og klokt og fått avgjørende betydning for mange.

Fra Røppers bok: «Hvis vi nå husker det åpne brevet av 3. august 2021, i som Det hvite hus ble bedt om å gjøre, innen i underkant av to måneder å innkalle til et globalt vaksinetoppmøte og bestemme seg for å vaksinere 70 prosent av verdens befolkning innen ett år (Pfizer) vaksiner, så dukker følgende bilde opp: Gates og vennene hans betaler WHO, grunnla etter at pandemien startet COVAX og lot samtidig et styremedlem skrive et åpent vaksinebrev fra Pfizer, hvor dette skulle bringe godt over 100 mrd dollar inn i kassen til Pfizer og dets aksjonærer (dvs inkludert Bill Gates).» $100 mrd USD er mye penger, det dreier seg om ett selskap. Det norske statsbudsjett, altså for en hel nasjon på 5,5 mill innbyggere, har beregnede inntekter i 2022 på 1553 mrd kroner, 175 Mrd USD.

Det følger mye makt med penger. Makt kan alltid misbrukes. Og hittil har vi sett at makt alltid blir misbrukt, i begynnelsen i det skjulte, men nå under pandemien og lockdown har vi lagt merke til at de ikke lenger bryr seg så mye om å skjule det engang. Var det Bill Gates, Gro Harlem og Pfizer som åpnet for røveri av statskassene i hele Europa?? Fikk de personlig belønning for dette? Var det marxisten, statsleder og forbryter Benjamin Netanyahu som skrev under på sjekkene?


Men vi er ikke tvungne til å delta i denne skitne pengeutvekslingen. En mulig vei ut av uføret: Penger er kun et byttemiddel, for å slippe unna oligarkenes og Bill Gates’ penger kan lage våre egne. Kanskje klarer vi som ikke vil betale til oligarkene lenger, å bygge opp et nytt pengeregime i det skjulte; ikke offentliggjøre dette før det har kommer for langt til å kunne stoppes? Ihvertfall da har vi en sjanse å få gleden av å kunne bytte varer og tjenester, uten å måtte skitne våre hender til med statspenger.


Boken Inside Korona, tysk utgave, 2021, av Thomas Röpp, kan lastes ned, her.

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet