Snarlige kataklysmiske tsunamier i Nord-Atlanteren?

Snarlige kataklysmiske tsunamier i Nord-Atlanteren?

Nyhetsspeilet
Snarlige kataklysmiske tsunamier i Nord-Atlanteren?

Nyhetsspeilet.no:

Skrevet av Rolf Kenneth Myhre

Rekordkraftige jordskjelv vil få det nordamerikanske kontinentet til å revne i to, og bli etterfulgt av to katastrofale tsunamier i Atlanterhavet. Den ene vil rulle innover Europas vestkyster, den andre vil skylle over USAs østkyst.

En tiltagende slingring i Jordens døgnrotasjon de siste tyve årene har resultert i at Jordens tektoniske plater slamrer mot og slites fra hverandre utover det vanlige. Noen plater skyves fra hverandre og gjør eksisterende spredningssoner bredere. Individuelle plater kan bli trukket i diagonalt motsatte retninger og resultere i at eksisterende forkastningssoner revner. Den til­tagende slingringen i Jordens døgnrotasjon har globalt sett resultert i et rekordartet høyt antall jordskjelv og vulkanutbrudd, og det globale klimakset er langt fra nådd.

Ifølge ZetaTalk eksisterer en meget lang forkastningssone som går fra Tehuantepec­eidet (et eid: en landbro mellom to større vannområder) i Mexico, nordover under Mexicogolfen og videre nordover på US-fastlandet fra New Orleans, langs Mississippielven, gjennom byene Memphis og New Madrid og videre opp til Chicago-området, for så å vende nordøstover og gå langs Eriesjøen og Ontariosjøen (som begge ligger på grensen mellom USA og Canada), St. Lawrence River som renner forbi de canadiske byene Montreal og Quebec City, videre til Gulf of St. Lawrence (Canada) og endelig ut til trippelpunktet (dvs. et punkt der tre tektoniske plater møtes) som ligger under den portugisiske øygruppen Azorene i Atlanter­havet. I det følgende omtales denne forkastningssonen (fsonen) i kortform som Tehua-Azor-fsonen. Deler av denne fsonen er geologisk anerkjent som en fsone. Andre deler er ikke anerkjent, og må således betraktes som en ikke-verifisert ZetaTalk-påstand.

Den røde linjen viser Tehua-Azor-fsonen

Den globale tektoniske dynamikken som forsterkes av den tiltagende slingringen i Jordens døgnrotasjon, medfører at Den nordamerikanske kontinentalplaten slites diagonalt i to. Den delen av platen (og dermed den delen av USA) som ligger vest for Tehua-Azor-fsonen, trekkes i sørvestlig retning. Den delen av platen (og dermed den delen av USA) som ligger øst for Tehua-Azor-fsonen, trekkes sammen med Den afrikanske kontinentalplaten i sørøstlig retning. Denne forvridningen av Den nordamerikanske platen har resultert i veldokumenterte, lokale jordskjelv­­svermer, samt vridde jernbaneskinner, synkehull, sviktende damanlegg, og en undergrunns­skjelving som har gjort folk urolige og som ikke har blitt forklart av myndig­hetene.

Den alvorlige svekkelsen av Tehua-Azor-fsonen kan illustreres som en glidelås som begynte å åpne seg i Tehuantepeceidet, og som har åpnet seg stadig mer nordover, og så nordøstover mot Azorene. En av de tidligste manifestasjoner av denne svekkelsen var da Hard Rock Hotel i New Orleans kollapset den 12. oktober 2019. Den 12. mai 2021 ble Hernando de Soto Bridge over Mississippi-elven midlertidig stengt da det ble oppdaget alvorlig svikt som kunne resultere i total kollaps.

I januar 2024 røk den siste bremsen som hindret glidelåsen i åpne seg helt frem til Gulf of St. Lawrence. Denne bremsen var en meget solid «bergbro» som lå ved nordenden av New Madrid Seismic Zone (småbyen New Madrid ble som kjent rammet av to meget kraftige jordskjelv i 1811-12). I de kommende månedene ble også strekningen ut til Azorene frigjort. Som tegn på denne «frigjøringsprosessen», med kraftige tektoniske pulseringer og undersjøiske utvidelser og sammentrekninger, nevner ZetaTalk uforklarlig «skvulping» som har resultert i at skip og båter plutselig har blitt kastet til siden.

Francis Scott Key Bridge kollapser
  • Den 25. mars 2024 kollapset fullstendig den 2,5 km. lange Francis Scott Key Bridge over Patapsco River (Baltimore) da et containerskip pløyde inn i en av grunnpilarene (MailOnline). Seks personer omkom.
  • Den 29. mars drev et bulgarsk cruiseskip inn i en betongmur langs Danube-elven i Østerrike (Indian Express). 11 personer ble skadet og fraktet til sykehus. Ifølge ZetaTalk skyldes denne kollisjonen et rykk i Den eurasiske kontinentalplaten.
  • Den 30. mars drev en lastebåt inn i en av pilarene i den 2,6 km lange US-59 Bridge over Arkansas River i Sallisaw Oklahoma (RT). Broen ble midlertidig stengt. Undersøkelser viste at skadene var overfladiske, så broen ble åpnet igjen dagen etterpå.
  • Den 5. april 2024 var det et jordskjelv i delstaten New Jersey, ifølge USGS målt til 4,8. Et ettersjokk målt til 4,0 kom åtte timer senere, og det skal ha vært minst ti mindre sjokk (CNN).

New Jersey grenser i nord til New York, og i øst til Atlanterhavet. Dette jordskjelvet var det tredje største som har blitt registrert i det nordøstlige USA i løpet av de siste 50 årene. Den 13. april slet 26 lektere seg løs fra en taubåt, og fløt ukontrollert nedover Ohio River. En marina ble ødelagt (CNN).

Når den store jordskjelvsvermen kommer, vil den sørøstlige delen av Den nordamerikanske platen gjøre et byks sørøstover, og den vestlige delen av platen vil gjøre et byks sørvestover. Mississippi­elven sør for Illinois kan bli utvidet i bredden med ca. 30 km. Alle broene over elven vil bli ubrukelige.

To tsunamier vil bli utløst nord for Azorene, som vil være katastrofale for Storbritannia, vestkysten av Europa og østkysten av USA

For å forstå hvilket kataklysmisk drama som utløses når Tehua-Azor-fsonen revner, må vi først se hvor Azorene ligger fra et platetektonisk perspektiv. Under Azorene møtes tre kontinentalplater: Den nordamerikanske, Den eurasiske, og Den afrikanske (Wiki: Azores Triple Junction).

Kart over de store tektoniske platene. Det lilla punktet viser Azorene.

Når Tehua-Azor-fsonen revner, og den sørøstlige delen av Den nordamerikanske platen sammen med Den afrikanske platen gjøre et byks sørøstover, vil et sårbart parti av den nordatlantiske delen av Den midt­atlantiske ryggen (“Ryggen”) – det partiet som strekker seg fra vestsiden av Paris og sydover til Azorene – revne.

Den midtatlantiske ryggen utgjør grense­sonen mellom Den nordamerikanske og Den eurasiske kontinental­platen. De to ­platene vil da bli skjøvet fra hverandre, kalt havbunnsspredning. Denne spredningen vil resultere i at en plutselig avgrunn åpner seg. Store vannmasser vil først fosse ned, for så å bli presset opp igjen. Dette vil resultere i to tsunamier. Den ene tsunamien vil følge Golfstrømmen nordøstover mot Europa (heretter kalt Europa-tsunamien). Den andre tsunamien vil ha retning vestover mot østkysten av USA (heretter kalt US østkyst-tsunamien).

Europa-tsunamien

Denne tsunamien vil rulle med maksimal kraft og en bølgehøyde på 60-90 meter mot den sørvestlige delen av Stor­britannia, og så via Den engelske kanal med avtagende kraft og bølgehøyde ramme vestkysten av det europeiske kontinentet. Storbritannia vil bli hardt rammet. En bølgehøyde på opptil 30 meter vil rulle over det lavtliggende Danmark, hvilket vil være fatalt for dens befolkning.

Fra ZetaTalk Chat 12. juni 2010:

«Når det gjelder Europa-tsunamien, vil en stor avgrunn dannes ved at platene spres fra hverandre, fremfor stigende eller fallende land på hver side av sprekkesonen. Når vann­massene så fosser mot avgrunnen, vil de støte sammen i midten av revnen og presses oppover. I fravær av andre krefter som kan påvirke tsunamiens retning, vil det være Golf­strømmen som blir utslagsgivende. Golfstrømmen leder ikke direkte mot munningen av Middelhavet, som uansett kan absorbere en tsunami og raskt nøytralisere den. Golf­strømmen splittes i to retninger: én sørlig arm som utenfor Vest-Afrika vender tilbake til sitt opphav, og en nordlig arm som passerer Irland på vestsiden.

Golfstrømmen

Den del av tsunamibølgen som følger den sørlige armen vil returnere til sprekkesonen og falle til ro. Denne sørlige bølgen vil ikke forårsake uvanlig høye bølger langs den afrikanske kysten eller i Karibien.Den del av tsunamien som følger den nordlige armen vil imidlertid ramme direkte kystlinjen til Stor­britannia, og sekundært kystlinjene til Frankrike og Norge. Frankrike kan forvente en tsunami 30 meter høy, Spania muligens 9-12 meter høy, Storbritannia 60-90 meter høy, og Norge 15-23 meter høy.

Tsunamien som rammer Storbritannia med full kraft vil også buldre gjennom Den engelske kanal, komme inn i Nordsjøen og støte sammen med strømmer som kommer sørover fra Norskehavet. Lavlandene langs Nord­sjøen kan forvente en tsunami som er beregnet til å være 30 meter høy. Farten og kraften til tsunamien vil avta når den kommer frem til disse lavlandene, slik at blokkerings­løsninger som f.eks. stormdører kan ha en viss nytteverdi i land som Nederland. Likevel, det vil bli mye flom, som vil tvinge beboerne i disse landene til å se i ansiktet hva som vil komme dem i møte under jordskorpe­forskyvningen.”

Områdene hvor tsunamien treffer, fra Google earth

I ZetaTalk Chat 21. august 2010 ble det presisert hvilke utfall tsunamien vil få for Danmark og deler av Tyskland. Når det gjelder Tyskland vil tsunamien følge vannveiene så langt inn i landet som til byen Brandenburg an der Havel, som ligger bare noen få kilometer vest for Berlin. For Danmark vil dette bli en katastrofe man knapt kan forestille seg:

”Det er opplagt at dersom den 60-90 meter høye tsunamien som ruller innover vestkysten av Storbritannia kommer gjennom Den engelske kanal og inn i Nordsjøen med en høyde på 30 meter, vil Danmark være i vanskeligheter. Tsunamien vil vaske over, rundt og gjennom nærmest alt i Danmark så vel som i lavlandene i Tyskland som stikker ut som en barriere for tsunamien. Gjenoppbygging vil neppe komme til å skje.”

US østkyst-tsunamien

Tsunamien som ruller mot østkysten av USA vil være ca. 15 meter høy (“50 foot high”), og ramme kystbyene fra Miami til New York og Boston.

ZetaTalk har siden juli 2020 gjentatte ganger hevdet at tsunamien som ruller mot østkysten av USA vil være ca. 15 meter høy (“50 foot high”), og ramme kystbyene fra Miami til New York og Boston. Men ifølge ZetaTalk Chat februar 2021 kan utfallet for USAs hovedstad Washington D. C. bli enda verre:”

[Hovedstaden] kan forvente en 15 meter høy tsunami langs østkysten, men fordi en stor tidevannsbølge kan forventes å rulle oppover elvene på begge sider av hovedstaden, vil denne noen steder minst tredobles til en 45 meter høy tidevannsbølge. Dette vil resultere i mer enn å vaske gatene og de nedre etasjer i de føderale bygninger. Dette vil permanent oversvømme tunnelsystemene, og ta med seg all evidensen på satanisk praksis – en bokstavlig drenering av sumpen vil skje.

“For New York City vil tsunamien ifølge ZetaTalk bli en «mega-katastrofe», da byen er senter for flere forkastningssoner. ZetaTalks mange uttalelser om US østkyst-tsunamien har blitt samlet her.

Hva er relevansen til krigen i Ukraina?

Fra ZetaTalk Chat februar 2022:

“Eliten i Europa begjærer de russiske landområder, særlig olje- og gassfeltene som ligger rett over grensen til Russland. Dette benektes naturligvis, med påstander om at det er Russland som ønsker å invadere Europa. Russland har forberedt seg på en invasjon av druknende eller sultende europeiske innbyggere, da de vet at Europa vil være overflommet under jordskorpeforskyvningen, samt også før dette i forbindelse med revningen av [Tehua-Azor-fsonen]. Den europeiske eliten prøvde således å starte en krig med Russland i 2014 ved å skyte ned Malaysia Airlines Flight 17 og prøvde å gi Russland skylden. Gjennom slike metoder håper eliten på å kunne utvide deres territorium, og Russland planlegger å blokkere dem.

Hvorfor ruster Russland nå opp sitt militære forsvar langs den russisk-ukrainske grensen? Dette skyldes ikke bare våre svært presise forutsigelser, som over årene har forutsagt revningen av [Tehua-Azor-fsonen] mot slutten av 2021 og inn i 2022. Denne prosessen er i gang nå, et faktum som ikke kan benektes da USA overvåker bevegelser i fjellgrunnen og deler denne informasjonen med sine allierte andre steder. Vi tillates ikke å gi en eksakt dato eller tidspunkt for slike hendelser, men Storbritannia og USA avslører tydelig deres forventninger. Revningen skjer meget snart, innen dager, ifølge deres bereg­ninger.”

“Vesten har tradisjonelt gitt Russland skylden for deres egen aggresjon og kriminelle handlinger, uten hensyn til hva evidensen sier. Fra nedskytningen av MH17 i 2014 (som åpenbart ble utført av et kampfly fra Kiev) og til forgiftningen av Skripal i Storbritannia i 2018 (som åpenbart ble utført av britene), har Vesten valgt å ignorere fakta. Folke­avstemningene i Ukraina og på Krim viste at folket i det østlige Ukraina betrakter seg selv som russere. Russland hadde således rett til å overta Krim, som Vesten prøvde å få kontroll over. Russland har videre rett til å hjelpe folkene i Donetsk og Lugansk nå, ved å akseptere deres forespørsel.

Hvorfor blir disse manøvrene utført nå? Som vi gjentatte ganger har forklart, Russland forventer en invasjon inn i deres territorier etter at [Tehua-Azor-fsonen] har revnet og forårsaket en tsunami som overflommer Europa. EU har ikke gjort noen forberedelser til å sørge for bo og ly til deres befolkninger.

Eliten i Europa har faktisk tatt steg, via covid-nedstengningene av samfunnene, som sørger for at en stor prosentandel av deres innbyggere simpelthen vil drukne. Eliten i Europa prøver å starte en krig med Russland over Ukraina slik at NATO vil få assistanse fra USA, slik at de kan trenge inn til de olje- og gassrike områdene i Russland som ligger rett over grensen. I forventningen om en invasjon av Ukraina fra britiske styrker og NATO, har Russland tatt initiativet.”

April 2024: Avgrunnen nord for Azorene

Den 2. april 2024 ble det mer tydelig og presist enn tidligere hvor Atlanterhav-tsunamiene kommer til å oppstå. Nord for Azorene, langs grensesonen mellom hoveddelen av Den nordamerikanske kontinentalplaten og Den eurasiske platen, har det blitt registrert at enorme mengder med metangass frigjøres. Metangass dannes som kjent ved at vegetasjon som har blitt innestengt mellom berglag råtner. Frigjøringen av metangass er relatert til at de to kontinental­platene skyves fra hverandre. Dermed oppstår en midlertidig avgrunn, som ZetaTalk omtaler som «the Void». Varmen fra friksjonen som oppstår ved at berglagene under havbunnen skyves fra hverandre, gjør at Golfstrømmen viker unna. En jordskjelvsverm ved Avgrunnen vil frigjøre de aller siste bindingene før det nordamerikanske kontinentet revner i to, etterfulgt av de to tsunamiene som da vil oppstå ved Avgrunnen.

“The Void”: Avgrunnen der tsunamiene vil oppstå.

Den 24. april kunne man lese i nyhetene at midt i Paris blir en gigantisk militærleir satt opp. Den offisielle begrunnelsen er forberedelser relatert til sommer-OL som skal arrangeres i Paris fra 26. juli til 11. august 2024. Ca. 18.000 personer tilhørende militærpolitiet og ca. 45.000 personer tilhørende politiet og interne sikkerhetstjenester vil bli kalt inn.

EXPRESS: ‘Not since WW2′: Giant military camp built in middle of Paris as army on high alert.

Torsdag den 25. april ble en kraftig eksplosjon hørt av lokalbefolkningen ved New Smyrna Beach i Florida. Ingen god forklaring har blitt gitt.

Times Now: New Smyrna Beach Explosion: Massive Fire, Smoke Cloud Seen In Florida | VIDEOS.

Torsdag den 25. april ble også luftrommet over Sør-Norge og Oslo midlertidig stengt av Avinor. 64 flyreiser på Gardermoen ble innstilt. Avinor skrev på sine nettsider: «Årsaken var en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral, som medførte at luftrommet i Sør-Norge hadde store restrik­sjoner.»

Nettavisen Nyheter (25/4): Flytrafikken åpnes igjen – forsinkelser utover dagen.
Dagbladet.no (25/4): Åpent for flytrafikk igjen.

Flypassasjerene måtte smøre seg med tålmodighet torsdag, som her på Gardermoen.

ZetaTalk kommenterte den 25. april 2024:

“Eksplosjonen ved New Smyrna Beach var et eksempel på berg som skyves fra hverandre under sjøen, der vann spruter oppover når berglagene heves og så faller… Dekkoperasjonene relatert til de tektoniske platebevegelsene er relatert til dekk­operasjonene av Nibiru.

Å innrømme noe ville være å innrømme alt, hvilket er den gjeldende holdningen til Etablissementet, som frykter for panikk og opptøyer dersom sannheten skulle bli offentlig­gjort før militær unntakstilstand har blitt innført. Dette er grunnen til at Paris setter opp en svær militærleir i Paris, med den forklaring at det kommende OL vil trenge en slik leir. Og Oslo stenger midlertidig ned deres lufthavn i forkant av forventede jordskjelv i den nærliggende Nordsjøen, med den forklaring at de har tekniske problemer. Almenheten vil få kjennskap til sannheten når militær unntakstilstand har blitt innført.»

Nancy Lieder, som er kontaktpersonen som driver ZetaTalk, ga dagen etter følgende kommentar:

“Den 26. april ser vi at jordskjelv forekommer hele veien oppover og nedover Atlanteren, og særlig rett overfor Azorene der Avgrunnen befinner seg. De hete berglagene som rives opp der, avleder Golfstrømmen bort fra Avgrunnen slik at vannstrømmen kommer ned ved Nordsjøen, da Golfstrømmen nekter å krysse Avgrunnen. Dersom noen foreløpige tsunamier blir utløst på dette tidspunktet, vil det være de landene i nord eller Norge som blir truffet, ikke Frankrike eller Storbritannia.»

April 2024: Antarktisplaten presses oppover mot havoverflaten i Atlanterhavs­regionen

Atlanterhavsdelen av Antartisplaten heves, og kommer til å stige over havnivået (lik den fiktive Godzilla) og danne nytt land.

Det er velkjent at Den antarktiske kontinentalplaten, som er Jordens femte største tektoniske plate, flytter seg i sydvestlig retning (relativ til Den afrikanske kontinentalplaten) mot Atlanterhavet med minst 1 cm. i året. ZetaTalk hevder at det tektoniske dramaet som Antarktis-platen nå har blitt involvert i, er betydelig mer dramatisk.

Den 10. april 2024 registrerte National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 25-30 meter høye bølger i Sør-Atlanteren ved grensen til Den antarktiske kontinentalplaten. NOAA tolket dette som en storm som ville bevege seg nordover Atlanteren, så de sendte ut et varsel om at Europa skulle forberede seg på 25+ meter høye bølger. Men da ingen storm var i sikte, kansellerte de hurtig advarselen. ZetaTalk kommenterte hendelsen dagen etter, den 11. april:

Den antarktiske kontinentalplaten

“Zetaene har rett igjen! I 1999 forutsa vi at når Stillehavet komprimerte, ville press utøves på Den antarktiske platen på Stillehavssiden, og slik forårsake at Antarktis ville tippe opp mellom sydspissene av Sør-Amerika og Sør-Afrika, og danne Nytt Land der.

Selv om denne prosessen nettopp har begynt, har den stigende landmassen forårsaket en enorm forskyvning av vann i Sør-Atlanteren. En forskyvning kan opptre som en tsunami hvis den er rettet i en spesiell retning. Men hvis den ikke er rettet, vil den bare kaste vann opp i luften, hvilket skjedde den 10. april.»

Den 25. april ble det igjen registrert over 20 meter høye bølger mellom sydspissene av Sør-Amerika og Sør-Afrika. ZetaTalk kommenterte to dager senere:

“Det Nye Landet som stiger opp mellom tuppene av Sør-Amerika og Sør-Afrika har bare så vidt gjort seg kjent gjennom høye bølger som kommer fra kraften av heving av en havbunn-region. Men denne stødige hevingen har pågått i mange år, hvilket kan ses fra arrene på havbunnen. Denne bevegelsen er avhengig av platebevegelsen som anspores av Jordens slingring [i sin døgnrotasjon rundt egen akse], som stadig gjentas, men som noen ganger er kraftig nok til å forårsake arr langs plategrensene.

Den røde pilen viser hvor de høyeste bølgene fant sted 10. april.

At disse havbunn-arrene er forårsaket av rykkene som Antarktisplaten utsettes for, kan ses ved den konsekvente retningen på arrene. Atlanterhavs­ryggen viser også slike arr der den noen steder skyves fra hverandre.»


Kilder og ressurser

ZetaTalk (Home)
ZetaTalk Q&A Chat Archive 2010 – i dag. Zetaene svarer på innsendte spørsmål.
ZetaTalk Newsletter 2006 – i dag. Nancy Lieder oppsummerer, integrerer og kommenterer informasjonen som zetaene har formidlet i ZetaTalk Q&A Chats.

Earth Changes and the Pole Shift (ECPS) Diskusjonsforumet til ZetaTalk, der kommentarene fra Nancy Lieder og zetaene først legges ut. Her finner man også all essensiell og integrert informasjon. Forumet er åpent for alle (lesetilgang), men hvis man ønsker å delta og interagere med de andre brukerne, må man først bli medlem.
ECPS: New Madrid Jolt timeline.

Google Earth.

Verdenskart med zoom-funksjon. Microsoft, stedsnavn på norsk.

Flood Maps
Hvordan lage kart med havhevningsnivå spesifisert:
• Klikk på: Flood Maps (firetree.net)
• Hold musa først i ro over kartet, og hold venstre tast nede. Flytt så musa opp eller ned, til venstre eller høyre (kartet følger med), så du får inn ditt ønskede område.
• Klikk så på zoom-ruten +- (oppe til venstre) for å zoome inn eller ut.
• Veksle mellom topografisk kart og satellitt-kart (se ruten oppe til venstre) for å se hva du liker best.
• Spesifiser så antall meter i “Sea Level Rise”-feltet.
• For å lagre resultatet, klikk på “Link to this Page”.

Eksempler på selvlagde kart med havhevningsnivå spesifisert:

Myhre, Rolf Kenneth: ZetaTalk & Nibiru (web-portal).

Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Legg igjen en kommentar