Gros røde tunge har talt

Nyhetsspeilet
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Nyhetsspeilet.no:

På overflaten var alt rolig og fredelig. Men det var bare tilsynelatende. For under vannspeilet ulmet det. Slik forstår jeg den anonyme tekst jeg mottok i min postkasse for noen dager siden om en politiker som liker å være den som rører først i grøten, kanskje også å opptre i de mest uventede øyeblikk og gjerne fra bakgrunnene. For det var dengang en overraskelse da hun dro til Geneve og ble Director General for WHO i 1998, jaså – det var der hun egentlig hørte hjemme? Kanskje hadde hun arbeidet fra bakgrunnene i en årrekke, allerede. Kanskje var hun ikke bare landsmoder i Norge, men så mye mer, så det ut som. Kanskje var hun en maktkvinne som alle av gode grunner lystret, øyeblikkelig? En arvtager til den kommunistiske Alexandra Kollontaj? For kanskje var det ikke vitenskap som gjaldt, det bare så sånn ut, men en dødskult:


Forfatter anonym

Gros røde tunge har talt

Gro Harlem Brundtland vandrer rundt i sin lille sirkel som en perfekt oppfyllelse av sine egne grådig-grusomme globalist-visjoner. Gros rosenrøde visjoner for seg og sine er for den normale delen av menneskeheten det galest tenkbare vanvidd av knallrød edomittisk dødskultus. Gro Harlem Brundtland er som dedikert brunsvidd karbon-fiende innehaver av et passende etternavn Brundtland, nesten likt Brunt Land, som hun drømmer om å gjøre Norge til. På den for Gro perfekte datoen 11.11.22 hevet Gro sin dunkelt belyste medierøst. Hun har hastverk med å gjøre Norge brunsvidd i løpet av vinteren 2022/2023. All lønnsom industri skal vekk, alt husdyrhold skal vekk, mest mulig frø og gjødsel for dyrking av norsk mat skal vekk før våronna 2023. Dette er grådig-Gros imperialist-brune visjon for nasjonalstaten Norge som hun aldri har vært en del av. Ikke etnisk og slett ikke historisk-kulturelt. Gro snakket kun svensk da hun kom som innvandrer fra Stockholm til Norge i 1945, og hun hadde ett år på seg på å lære seg norsk før hun begynte på vanlig folkeskole i Oslo. Ble det folk av Gro, mon tro?

Fra Darwin P. Erlandsen: Er hun langsynt, kortsynt eller trangsynt, jeg heller mot det siste; ett motiv ligger igjen når alt annet er borte, det livløse (her).

Gro Harlem Brundtland har en perfekt fødselsdato 20. april 1939, som en feiring av det påtroppende habsburgsk-fødte kjeltring-ikonet Adolf Hitlers 50 årsdag. Rett nok hadde ikke Adolf helt fått fyrt i gang den London-bestilte menneskeofringen WW2 på våren 1939. Men han kan ha fått demonisk inspirasjon for å gå til menneskeslaktende krig i og med at hans påtroppende dødskult-venninne Gro Harlem var kommet til verden. Gro Harlem Brundtland bor i en eldrebolig nede på et for henne perfekt sted, noen hundre meter nedenfor bopelen til Hitlers samarbeidspartner i Norge, den dekorerte London-agenten Vidkun Quisling. Under krigen 1940-1945 bodde dette Gros forbilde oppe på Villa Grande. Denne aristokratiske villaen befinner seg på høydedraget noen hundre meter bakenfor de moderat vinterisolerte krypinnene til Gro og broren Erik Harlem. Erik kontrollerer Bygdøys eneste vassdrag, en liten bekk som renner rett ut i Oslofjorden i Bekkebukta, der hvor Erik Harlem har sin villahage som omkranser bekkens utløp.

Gro Harlem Brundtland bor ute på en for henne perfekt øy, Bygdøy. Perfekt fordi den ikke er en øy. Norges hekse-dronning av løgn bor på en løgn av en øy, en halvøy som løgnaktig kalles for en øy. Øya er bedragersk perfekt fordi den kalles en bygd, og det er den ikke. Det bor ingen bygdefolk som er i stand til å brødfø seg selv der ute på super-snobbete Bygdøy. Bare en bondegård holdes i kontinuerlig drift ute på denne jåle-halvøya. Denne gården er Bygdøy kongsgård, eid av innvandreren Kong Harald, som hadde svensk mor i likhet med Gro. Det må leies inn kompetente forpaktere til å drive gården, for kongefamilien vet ikke mye om å sette poteter og hvordan de skal tas opp. Gro kan i alle fall ikke hjelpe dem, selv om hun mener å ha lest et sted at det er sent å ta opp potetene av åkeren om våren etter at de hadde blomstret ferdig utpå høsten.

Hvem sier det ene mens hun gjør det andre (her)?

Gro har ikke skjønt poenget med å ta opp potetene av åkeren om høsten for så å streve med å sette de samme potetene ned i åkeren igjen om våren, som hun har oppfattet at de aller dummeste bøndene gjør. Men Gro er likevel åpen for at bøndene har skjønt noe, de også. Dersom bøndene da er like erfarne og kloke som Gro er blitt i sitt lange liv med klimaengasjement. Gros lange erfaring viste henne hvor viktig det er å få sendt all norsk gass for industriell bruk rett ut av landet. Gro mener at det ligger stor egennytte for oss nordmenn i å brenne vår eksporterte gass opp i gasskraftverk på kontinentet, slik at de produserer topp kvalitets grønn strøm som Norge tjener mye på å kjøpe tilbake for å kunne spandere på plattformene våre slik at de på et klimavennlig vis kan trekke opp mer gass fra havbunnen.

Denne framgangsmåten er forbilledlig klimasmart, i følge Gro. Hun er blitt meget streng på at dette må gjøres, fordi gassen er en farlig og kullsvart energikilde i Norge, men så blir den samme gassen idyllisk grønn når den er fraktet hele veien under Nordsjøen for å bli brent opp på kontinentet. Disse svart-grønne/grønn-svarte fakta av tidløs energikunnskap bygger på et fundament av langsiktig bindende politiske vedtak som Gro stiller seg helhjertet bak, så de kan ikke bestrides av uautoriserte vitenskapsaktører. Gro Harlem Brundtlands falske øy Bygdøy har et navn med perfekt satanistisk vokal-kabbalah: YØY. De tre vokalene i navnet er satanistisk invertert, ved at de er de samme bak-fram. Dette er av magisk-frimurersk rituell viktighet, og ligger på meget høyt internasjonalt nivå i frimureriet. Enda viktigere er det at løgnvokalen Y gjentas to ganger i Bygdøy-navnet, først og sist.

Y-en er det babylonske bedrageriets egen løgnvokal i vårt alfabet, fordi bokstaven er formet som en spaltet slangetunge.

Gros budskap fra 11. november 2022

Svak vitenskapsaktør, Rajendra Pachauri, (1940 – 2020), her.

Gro Harlem Brundtlands egen slangetunge foretok sin verbale 104-årsmarkering av avslutningen av menneskeofringen WW1 på datoen 11.11.1918. Vi har kort tid på oss, sa Gro til NRK fredag 11.11.2022. Hun kom med en indirekte inderlig mediebønn (i demonisk resonans med WW1) om at WW3 også må bli startet snart. Slik at Gros ultimate drøm om en mest mulig brunsvidd planet hvor «ingenting kan Gro», skal kunne oppfylles i Gros karbonsnyltende levetid. For å ramme oss alle oss av «ikke-Gro slekt», som ikke har skjønt at dette er til vårt eget beste: Et helt karbonfritt liv uten en eneste grønn spiselig vekst å se så langt våre øyne og sparegriser rekker, er Gros empatiske drøm for alle oss andre. Som skal nektes tilgang til «biff, karbonade og ertesuppe», altså all næringsrik karbonbasert mat, som Gro hater at vi andre spiser fordi den ikke forårsaker andre utslipp enn resirkulert plantenæring.

«Vit at det er kort tid igjen,» før kjellerlemmen slår igjen, ifølge lands-moder Gro Harlem Brundland, om klimatrussel som i virkeligheten er en fornektelse av liv og livets grunnlag, solen (foto, her).

Gros gjeng vil med største selvfølgelighet meske seg med gourmet-mat, fordi disse selvutnevnt ideal-konsumentene av «useful eaters» er så fåtallige at de regner med at deres tull-utslipps matorgier ikke ekspederer klimaet hverken opp eller ned. Lysskye Gro sitter i halvmørket midt på dagen, uten solbriller. Linselusa Gro fikk lagt ut sin tirade på NRK klokken 13:55 fredag 11.11.2022.

Nedenfor følger noe av Gros tirade via NRK 11. november. Den handler kun om politikk og om temperatur, med emosjonell synsing om hvordan temperaturer virker framover i tid. Legen Gro har god kjennskap til kroppstemperatur for mennesker, og husker hvordan den kan måles i kroppsåpninger. Geofysikk har hun ikke den fjerneste peiling på. Slik er det blitt fordi hun sørger for å rådføre seg med vitenskapsaktører hun føler seg trygg på, etter at disse har mottatt en masse penger før de får lov til å uttale seg.

Cecilie Mauritzen, kun politisk fundert, ikke vitenskapelig, her.

FNs klimapanel er en av de mest topptungt inkompetente ansamlinger av fagskrythalser noensinne. Det holder å nevne de to personene Gro har pleid tettest «faglig kontakt med» over tid. Disse måtte jo være tilstrekkelig svake, slik at de ikke var i stand til å krenke den lettkrenkede Gro ved å si noe klokt som Gro ikke skjønner.

Rajendra Pachauri (1940-2020), inderen som ledet FNs klimapanel i hele 13 år, fra 2002-2015. Han var en meget svak vitenskapsaktør, uten kompetanse i geofysikk og med ingeniør-doktorgrad på middels nivå. Lederne etter ham har ikke vært merkbart bedre, da ingen av dem har vitenskapelig kompetanse med relevans for klimafysikk. Gro føler det naturlig nok truende å bli korrigert av vitenskapsmenn som vet og tør for mye. Disse kan jo plukke hele knippet av Gros overtroiske klimaløgner fra hverandre på få minutter.

Cecilie Mauritzen (født i det okkult-magiske året 1961) har i mange år vært Gros trøstende geofysiske sannhetsvitne, som eneste norske fagperson med geofysikk som fag og medlem av både Det Norske Videnskaps-Akademi og FN-systemet. Cecilies posisjon er kun politisk fundert, ikke vitenskapelig. Faglig sett passer hun som hånd i hanske for Gro, da hun er en meget ordinær aktør blottet for enhver teoretisk innsikt. Cecilies vitenskaps-CV inneholder ikke grunnleggende egenarbeid. Hun presenterer målinger som andre har utført, og viser til modellberegninger som andre har foretatt.


Gro uttaler seg konsekvent aldri om vitenskap som sådan, kun om den finansielt kontrollerbare miksturen av politikk og vitenskap. Når man blander vitenskap med politikk og lar denne blandingen gå seg til over tid, så oppnår man det sterilt blekede produktet av 100% politikk og null vitenskap. FNs klimapanel har eksistert i 34 år, mer enn lenge nok til all vitenskap er blitt marginalisert der. Panelets stivnede hånflir mot sann vitenskap leverer en forutsigbart fordummende rekke av konsensus-rapporter, som ingen utenfor panelet fikk lov til å kritisere mens de ble forhandlet fram. Denne hemmelige politiske prosessen er selve motsetningen til hvordan reell vitenskap blir drevet framover.


Noen av NRKs sitater fra Gro 11.11.2022:

Parisavtalen i 2015 var et vendepunkt. Men en avtale på et klimatoppmøte må også følges opp i praksis.
– Vi kunne ha kommet mye lenger på energieffektivisering, på fornybar energi enn det vi har gjort. Og det er dit vi må. Og det er det som nå blir avgjørende i de kommende år, så vi ikke skal bli tatt av full katastrofe når det gjelder klima. Ut fra de målene som verdens land har meldt inn til FN, ligger det an til en økning i global temperatur på 2,5 grader. En annen FN-rapport nevner 2,8 grader som et scenario med dagens politikk. – Dette holder ikke. Vi må ned mot 1,5. Og derfor går det for tregt, seier Brundtland.

Hun mener at bærekraftsmålene, som kom i 2015, var avgjørende for at Parisavtalen ble en realitet. Nå hadde vi en avtale som gjaldt alle land, ikke bare utviklingsland. Nå håper hun på et nytt høydepunkt i Sharm el-Sheikh. Hun mener klimaløsningene også er en del av løsningene på matvarekrisen og på energikrisen. Alt henger sammen. – Vi MÅ holde fokus på klima. Og jeg tror nok at mange delegasjoner som drar til Egypt vet at det er alvor.

Klima: Et mantram for å kamuflere døds-kultus

Skyggefiguren Gro Harlem Brundtland drar ikke selv til Egypt, for det er altfor mye sollys der. Hun er ikke til stede i Egypt hvor hennes egen dødsfeiring for en brun planet foregår akkurat nå, fram til 18. november 2022. Ytterst på den brunsvidde Sinai-halvøyas mest solrike nes, i badebyen Sharm el-Sheikh. Alt er ørken på alle kanter rundt denne egyptiske badebyen, bortsett fra noen palmer og blomsterbed med kunstig vanning rundt hotellpalassene. Ørken er perfekt for Gro, uten noe bærefarlig liv med naturlig forekomst av skremmende karbonatomer. Rødehavet med dets edomitt-røde navn er også perfekt for Gro fordi ingen livgivende elver renner ut i Rødehavet. Intet annet havområde i hele verden har to slike lange golde kyster.

Glupsk sjøanemone, se her.

Her er det utelukkende det salte havet som frambringer et mangfold av livsformer. Lite nedbør og høy fordampning gjør at det meste er ørken på begge sider langs Rødehavets bredd, helt til Afrikas horn. Null karbonbasert liv er perfekt for dødsdyrkeren Gro. Det er jo derfor hun maser om karbonfangst og karbonlagring langt under havbunnen, mange milliarder kroner må plyndres fra den karbonbaserte realøkonomien for å få mest mulig karbon vekk fra sin normale organiske syklus. Organisk kjemi er det samme karbonkjemi, fordi ingenting er organisk uten at karbonatomet inngår. All kjemi uten karbon kalles med et fellesnavn for uorganisk kjemi. Luft, vann og sol alene er uorganiske elementer, og slik er tilværelsen på Sinai-halvøya sydspiss. Det som foregår av virksomheter på land og i lufta over havoverflaten der, er organisk bare i den grad det er fraktet dit.

Det røde hav, fullt av liv av alle slags sorter og vesener, men omgitt av det livløse, av det avdøde, se her.

Klima-toppmøtet på Sharm el-Sheik er altså et fullstendig uorganisk møte av tungt mammon-politisk dopede strutsehoder stappet rett ned i ørkensanden. Skulle man ha hatt spill levende organiske elementer med på dette hjernetomme skrytemøtet, måtte disse floskelsutspyende aktørene ha iført seg dykkerklokker for kollektivt å dukke ned under havoverflaten.

Slik at det kunne bli et vakkert og ikke minst floskelfritt klimabunnmøte blant koraller og fisk i mange farger. Gros underdanige venner kunne sitte benket der nede under vann med medbrakte oksygenflasker og håpe på at Gros egne sjødemoner ikke kamuflerte seg som glupske sjøanemoner.

Hadde Gro hatt et ønske om å organisere opprettelsen av et organisk liv også over havflaten i Rødehavet, så er vårt forslag å plante grønne palmeskoger på begge sider av Rødehavet. Dette hadde det være meget enkelt å få til med dagens dryppvanningsteknologi og de enorme energireservene i Saudi-Arabia, rett ved Rødehavet. Langsiktig karbonlagring i form av skogreising langs hele verdens tørre kyster har aldri vært noe tema i denne dødskjedelige og dødbringende oppramsing av buzz-ordene buzz-klima og buzz-temperaturendringer.

Som liturgi-forfatteren Gro har messet foran sitt satanistiske heksealter, i sin rolle som klimakultusens yppersteprestinne siden 2005 da hennes mor Inga døde.

Uten morens kontinuerlige råd har Gro gått i frø og strør ut de samme buzz-ordene i 17 år. Gro har – om mulig – degenerert til å bli enda verre enn hun var før 2005: Gro er nå en heltids klimafantaserende klimafantast, monomant opptatt av at mest mulig karbon skal tas ut av sirkulasjon, slik at kloden skal bli så kald og livløs som mulig, helst også uten drivhus-effekt. Gros folk hater enhver tanke om at tidligere brunt land skal begynne å spire og gro!

Man har derfor ennå aldri har brydd seg om å gjøre planetens kyster grønne, eller ofret en eneste skattekrone på et slikt globalt livgivende prosjekt. Ei heller har man brydd seg om å fortelle hvordan temperaturen faktisk har endret seg.

Det bables derfor bare om hvordan man beregner, tror og håper at temperaturen kommer til å øke voldsomt framover i tid. For at befolkningen skal påføres en kollektiv grønnskolle-panikk og tanketomt tigge om at hele økonomien senkes ned i en hengemyr av ekstremt ineffektive energisystemer. I seg selv en absurditet, selvsagt. Løgnere må alltid omgi seg med absurditeter, i håp om at folk blir både tilstrekkelig forvirret og livredde for å tenke selv. Slik at løgnernes egne løgntunger kan stå uimotsagt i media. Da kan de lange spisse løgntungene slippe å slå vrangknuter på seg og bringe seg selv til taushet. At Sharm el-Sheikh er et perfekt sted for å konsentrere FNs løgnaktige bære- og trøstekraft-masing, ser vi fra et kart over Rødehavet:

Hele dette kommunist-røde havet er jo formet i pakt med Gros eget løgnbudskap, som en slangetunge (se kart).

Guest speakers, including Al Gore, and UNFCCC staff pledge to work “Together4Transparency” (foto, her).

Sharm el-Sheikh befinner seg i slangetungens kløft, akkurat der Rødehavet deler seg i to golfer (eller fjorder) på hver side av Sinai-halvøya. Finnes det noe mer passende sted for å samle løgneres løgner, omgitt av goldt karbonfritt ørkenland overalt? Ørkensanden inneholder kvarts og andre mineraler, men sannsynligvis veldig lite av karbonforbindelser.

Demoner liker å samle seg der, for i likhet med djevelen selv, hater alle demoner karbonatomet. Karbon er livets atom, som opprettholder dette jordelivet for oss forgjengelige kjødelige skapninger. Demoner og djevelen selv er ikke forgjengelige som oss, da de er evig onde og uforgjengelige som sådan. Ikke det minste rart at de hater det karbonbaserte livet og alt dets vesen.

For det er utelukkende i dette vårt karbonbaserte liv at vi kan få kontakt med vår himmelske Far. Djevelen trenger ikke karbonbasert mat og trives best i en karbonfri ørken. Der kan Satan legge sine onde planer om å invadere vårt karbonbaserte liv og ødelegge det mest mulig. Til dette formålet klarer han seg ikke alene. Satan har ingen avlagt førstegangstjeneste, så han kan misunne vår helt Stomperud i juleheftene. Hvem skulle han ha hatt den «plikt-tjenesten» under ledelsen av?

Det fantes ingen i hele universet til å belære ham på ondskap, så han måtte pent starte med å invertere alt som Gud hadde gitt ham. Satan har deretter befunnet seg ute på kontinuerlig repetisjonsøvelse.

Han mangler enhver kreativitet og trenger å verve de aller ondeste menneskene, som kan stille seg til hans tjeneste. Mennesker er alltid litt kreative og kan gi Satan en viss næring fra et karbonbasert liv, som Satan hater av hele sitt vesen. Han må bite i seg sitt eget karbon-hat for å kunne hente inn helt nødvendig belæring. FN er ondskapens slueste konsensus-organ siden 1945, en Toro-suppe av konsentrert krigs-profitt på edomitt-røde løpere. Rødehavets goldeste kyst med sine luksushoteller er et perfekt sted for disse ondeste menneskene og deres løpegutter og drillpiker. Maten er perfekt i badebyen Sharm-el-Sheikh, så lenge den er reservert for eliten og deres lydige lakeier.

Menyen er ikke kortreist ørkenmat av kamelmelk og slangetunger i lake. Alt er langreist gourmet-mat, selvsagt, for å hedre den skandaløst Nobel-behengte og langreiste klima-profeten Al Gore. Hans fulle navn er Albert Arnold Gore, og han fikk i 2007 utdelt Nobels Fredspris i Oslo for en dilettantisk video han fikk laget om klimaendringer, som han lovte å reise hvileløst verden rundt med jetfly for å promotere, noe han har gjort i 15 år.

Karbon, karbonade og avguder

Kommentator-legenden var kanskje profetisk da han uttalte i 1976: Saken er biff, saken er ertesuppe, saken er karbonade! (Bjørge Lillelien)


Her klarte Lillelien å utføre en verbal bragd av samrøre hvor karbon-basert mat var blandet med demondyrkelsen fra Olympens fjell. Denne olympiske tiraden leverte Bjørge da Lyn-gutten Ivar Formo ble olympisk mester på femmila i Innsbruck-OL 1976. Bjørge fortalte ikke at det satanistiske Monolittrennet i Oslo skulle fortsette helt fram til 1988, tett samkjørt med den kalde krigen fra 1954. Og at det var Ivar Formos egen far Ivar Odd Formo som var primus motor for dette merkelige skirennet. Som også handlet om Gro Harlem Brundtland etter 1988, men da var Bjørge Lillelien allerede død, han døde i 1987.

Rett etter at det siste Monolittrennet ble arrangert i 1988, så døde Gros far Gudmund Harlem. Og straks stod det klart en merkelig brunfarget og skyggefull eldrebolig kalt Madserudhjemmet, hvor Gros svenske mor Inga Brynolf (1918-2005) flyttet inn (her).

Hjemmet stod rett utenfor Satan-tempelet Vigelandsparken hvor det siste Monolittrennet ble arrangert et par måneder før Gudmunds dødsfall på «Skull & Bones»-dagen 22. mars 1988. Dermed var det slutt på Formo-familiens markering av skidemonen Ullr i Frognerparken, rundt solur-obelisken Monolitten. Lyn-gutten Ivar Formo vant merkelig nok Monolittrennet bare en gang, som 18-åring i 1970. Gro Harlem Brundtland var aldri til stede på Monolittrennet, men Gros egne demoner kan ha hatt et horn i siden til Ivar Formo og hans ski- og fotballklubb Lyn, for her skjedde det rare ting tre tiår etter Ivars gull-løp.

Var Gros sjødemoner sinte på Ivar Formo? De fikk i alle fall foretatt noen former for indirekte hevn mot klubben med et fatalt navn tordenfullt navn Lyn.

• Fotballklubben Lyns trener Espen Olafsen mistet kona og datteren da disse druknet under tsunamien i Thailand 26.12.2004.
• Lyns fremste langrennsløper Ivar Formo gikk gjennom isen og druknet på skøyter i en innsjø nord i Nordmarka 26.12.2006, eksakt to år etter at tsunami-katastrofen rammet hans fotballtrener i klubben Lyn. Ivar Formo var da på tur tilbake til Oslo fra Formo-familiens hytte på Mylla, samme sted som Harlem-klanen har sine hytter. Både Gro, broren Erik og søsteren Hanne har hytter ved Mylla-vannet.

• Fotball-klubben Lyn var den suverene toppklubben fra Oslo vest, men gikk konkurs i 2010 og ble degradert flere divisjoner. Klubben ligger fortsatt med brukket rygg og har aldri klart å reise seg igjen.
• Klubbeier Atle Brynestad tapte så mye penger på fotballklubben Lyn fram mot 2010 at han ble nødt til å kvitte seg med klubben slik at den ble slått konkurs.

Brynestad har investert mye i Hadeland Glassverk, som han har klart å holde i full drift. Nå i 2022 trues dette flotte historiske glassverket i nabokommunen til Harlem-klanens hyttepalasser med nedleggelse på grunn av de vanvittige strømprisene. Alle burde vite at Gro presser på for at strømprisene skal bli så høye som overhodet mulig. Gro håper i sitt kullsvart-destruktive sinn at Hadeland Glassverk skal rammes av bære- og trøstekraft-prosjektet som Gro og Jørgen Randers har klekket ut: Rust Belt Norway 2023.

Gro Harlem Brundtland tydeliggjør sin edomittiske dødsromantikk

Gros retorikk i media har gradvis skjerpet seg i dødskult-retning, på to måter:

• Det er ikke lenger plantenæringen CO2 som er hovedfienden. Det er selve karbon-atomet som er dødsfienden for dagens oppgraderte Gro. Livets eget atom karbon er nå Gros ideologiske og fysiske fiende. Hun har valgt seg denne fienden fordi intet liv kan eksistere uten karbon, som inngår i absolutt alle organiske forbindelser.
• Det er ikke lenger global oppvarming som er problemet. Det er klimaendringer som vi skal skremmes med, for da vil alt som skjer med klimaet kunne brukes til å si «bø». Også global avkjøling blir derved like ideologisk farlig som oppvarming, og kan brukes til å rope «ulv», slik det ble gjort for noen tiår siden.

Alle klimaendringer er nå kollektivt definert som kortsiktig livsfarlige av den oppgraderte Gro. Da blir også strømpris veldig farlig, ved at den reguleres voldsomt opp og ned.


Og børsen er selvfølgelig farlig, ved at børskurser går opp og ned. Børsen er likevel nokså ufarlig når den holdes stengt. Været holder aldri stengt og kan brukes til å skremme oss hele tida. Gros trygghetsverden er en innestengt volds-omkranset boble, planlagt som et mareritt for alle virkelige mennesker som lever i et tredimensjonalt rom utenfor denne livsfornektende Gro-boblen. I Gros demonbaserte drømmeverden er det ingen som tjener penger utenom oligark-bankene som utsteder pengene.

Klimaet kan bli permanent avskaffet og ufarliggjort ved at et bindende standard-vær blir innført. Været er da per definisjon likt over hele planeten med konstant vind og konstant temperatur.

Det farlige atomet karbon blir systematisk fjernet fra luft, jord og vann og plassert i dype gruver, slik at den døde og brunsvidde jordoverflaten uten plantevekst som Gro ønsker seg kan bli etablert. All mat skal dyrkes sterilt av roboter inne i drivhus, uberørt av menneskehender. CO2 ble tidligere definert som farlig. Dette knepet var effektivt så lenge folk trodde på denne gassens «farlige» om enn bagatellmessige bidrag til den livsnødvendige drivhuseffekten. Uten drivhus-effekten ville ikke jorda ha kunnet opprettholde temperaturer over frysepunktet, og vi ville ikke ha noe hav, bare størknet vann, bedre kjent som is. Det er karbon-atomet som nå har overtatt den ideologisk-dogmatiske farligheten som gassen CO2 tidligere hadde.

Molekylet CO2 inneholder skuffende mye oksygen, dobbelt så mye som karbon-innholdet. Og oksygen-atomet kan faktisk aldri bli definert som veldig farlig, da alle vet at vi må puste inn oksygen for ikke å falle døde om etter et kvarters tid. Alle vet også at den tidligere helseskadelige CO2 -inhaleringen gradvis ble omdefinert til å bli helsebringende under maskeradeballet «Corona», hvor verdens befolkning kunne blåse opp sin egen klimastatus ved å puste inn luft med mer enn 1% CO2 gjennom en karnevalsmaske. Denne anbefalte gassinhaleringen medførte at mennesker flest pustet inn 10 ganger så høyt innhold av CO2 som man før 2020 forsøkte å definere som farlig for alt planteliv!

Til tross for at de fleste vet at alle grønne planter må suge til seg massevis av CO2 mens vi mennesker bør puste denne svimmelhets-skapende gassen rett ut og ikke inn igjen gjennom en maske.

Gro nyter Qatars menneskeofringer foran ørken-VM 2022

Vi har fått høre mye stygt om de fæle arabiske sjeikene som er så ondskapsfulle at de kaster bort sine egne billionsummer på dette fotball-VM i Qatar, hvor tusenvis av importerte arbeidere fra Asia måtte bøte med livet. Tenk noe så ondskapsfullt som å bruke egne penger. Et merkelig grep som Gro ikke tidligere har hatt personlig kjennskap til. Hun har i hele sitt altfor langtrukkent-veslevoksne liv vært en storforbruker av andres penger. Ikke bare deres penger men også blod, svette og tårer. Gro har vandret på røde løpere og virkelig kost seg over andres blodutgytelser, slit og menneskeofringer i dype kjellere, på abortklinikker og på slagmarker.


Er man en vaskeekte knallrød bolsjevik-edomitt, så er det ingenting som er mer stimulerende enn andre menneskers lidelser.


Men Gro vil ikke fortelle oss at araberne måtte presses til å bruke så mye penger, og hvordan disse ørkenfyrstene ble presset. Vi hører ingenting om hvordan Gro Harlem Brundtlands og Klaus Schwabs NWO-agenter overtalte disse araberne til å bruke egne penger på å bygge svære stadioner med null etterbruk. Ingen vil gjøre dette frivillig – det burde jo være opplagt. Bare vedlikeholdsutgiftene på disse meningsløse fotball-stadionene uten varige publikumsinntekter blir helt vanvittige.

Men disse arabiske kaksene har ikke engang egne banker, for de må putte sitt overskudd i Sveits, kontrollert av Gro-vennen Klaus Schwab og andre galninger. Det var forholdsvis lett å presse disse arabiske fyrstene for over en billion kroner.

Gro kunne jo bare si: Hvis dere protesterer, husk da hva min elev Jonas Gahr Støre fikk utført av flotte bombetokt sommeren 2011. Husk hva vi fikk gjort med Libyas leder, samtidig med at vi herset med våre egne nordmenn 22. juli 2011. Gro betrakter sitt eget ørkengolde Sharm-el-Sheik-møte som en rituell maktmarkering i forkant av ørken-fotball-VM som skal avholdes på den andre siden av Midt-Østens forstørrede Hurum-land, den arabiske halvøy.

Her brisker Gro seg – rett nok i tusmørket og på ganske lang avstand, fra en eldrebolig på Bygdøy:

• Vi tvang dere til å avholde dette vanvittige Qatar-mesterskapet. Alle tiders mest absurde idrettsmesterskap som de fleste mennesker er programmert til å hate dere for. Men som folk flest likevel ikke klarer å la være å følge litt med på.
• Vi presset dere til alle disse menneskeofringene ved tidspresset for å få bygd stadionene. Menneskeofringer som vi trengte sårt for å fortsette med disse løgnbaserte karbonskremslene våre. At så mange arbeidere måtte dø i den glohete ørkensola, så vi på som en herlig demonisk karbonlagring i sanden. Etter at dere pliktskyldigst fikk skyflet disse verdiløse og navnløse menneskene ned i massegravene deres.

Men Gro er likevel veldig irritert over at den svarte sportslige kabalen hennes ikke gikk opp. Sammen med sin globale sportsedderkopp Gerhard Heiberg satset hun på at all idrett med nasjonale tropper skulle avsluttes i desember 2022.

Al Khor Stadion, Quatar, fra video, her.

Med ett siste vinter-OL i Kina vinteren 2022, deretter ett siste sommer-OL i Japan sommeren 2022, og ett siste fotball-VM på den arabiske halvøy sent på høsten 2022. All nasjonal idrett avsluttet i Asia i løpet av samme kalenderår, som en logisk avrunding av at all slik idrett startet med å bli organisert fra England på 1890-tallet. Ouroboros-slangen for nasjonsbasert idrett skulle da ha slukt seg selv i løpet av det okkulte året 2022, ingen nasjonale idrettstropper skulle heretter bli å se på de tre aller største scenene: Sommer-OL, fotball-VM og vinter-OL. Men kabalen gikk ikke opp, 2022 ble aldri denne demon-festen som versting-heksa drømte om.

Gro og hennes demoners varige stein i skoen er at man ikke fikk flyttet Tokyo-OL til 2022. Det ble til hennes store forargelse og hele Sunnmøres glede avholdt et Tokyo-OL i det ikke-kabbalistiske årstallet 2021. Nasjonalstatene eksiterer fortsatt.

Gro rister og skjelver i grufulle hetetokter med tanke på at det sterkt uønskede Paris-OL 2024 kan komme til bli avholdt likevel. OL-demonenes raseri rammet Italia etter landets seier over England i fotball-EM 2021. Hadde England vunnet finalen på hjemmebane, så hadde engelskmennene invadert alle puber og drukket seg fra sans og samling, til tross for alle Corona-restriksjoner på drikking av meksikansk Corona-øl. Og da ville denne feiringen ha gjort at Storbritannia ikke kunne ha sendt idrettsfolk til Japan for å delta i OL 2021. Ringvirkningen av denne kanselleringen kunne fort ha ført til at hele Tokyo-OL 2021 hadde blitt avlyst og utsatt til 2022.

Eksakt hva NWO-gjengen har ønsket seg helt siden Lillehammer-OL 1994, da disse planene ble spikret.

Italia vant fotball-EM 2021, men tapte merkverdig nok sin siste hjemmekamp i VM-kvalifiseringen i mafia-byen Palermo 24. mars 2022. Nord-Makedonia slo Italia 1-0 på Sicilia, og de italienske europamestrene klarte dermed ikke å kvalifisere seg til Qatar-VM 2022. Gro syntes det var bra og riktig at Italia fikk denne straffen etter at landets fotball-landslag forhindret at sommer-OL ble flyttet fra 2021 til 2022. Men fortsatt ønsker Gro ikke at det skal bli flere store idrettsmesterskap med nasjonale lag. Det okkulte året 2022 kan fortsatt bli det siste globale idrettsåret, trøster Gro seg med.

Gro og Gerhard på 83 år vil derfor utover vinteren stå som skrantende elger i solnedgangen og hyle av full hals om at 3. verdenskrig må bli satt i gang før 2024, slik at Paris ikke kan få avholdt lekene.

Og disse to – GHB og GH – med felles Hitler-bursdag 20. april mener å ha historien på sin side:

• De olympiske sommerlekene i 1916 var planlagt i Berlin, men ble aldri avholdt på grunn av krigsutbruddet i 1914. Det tyske keiserriket ble angrepet og rigget ned i løpet av krigen.
• De olympiske sommerlekene i 1940 var merkelig nok planlagt i Tokyo, men de ble aldri avholdt på grunn av krigsutbruddet i 1939. Var ikke Japan en spedalsk og OL-utestengt skurk etter å ha angrepet Kina tidlig på 1930-tallet?

Nei det var Japan ikke, fordi det var bankfolkene i London som hadde fått infiltrert hoffet til den japanske keiseren og klart å presse ham til å gjøre noe så håpløst som å angripe det asiatiske fastlandet. I løpet av dette pliktløpet av en krig ble Japans image forvandlet fra lydig krigsaktør til offisiell skurk. Såpass grundig skurkestemplet ble japanerne at to av deres storbyer ble bombet uten annen grunn, helt til slutt i 1945. Deretter ble det «fred», som medførte at Japan ble militært invadert og okkupert av USA helt til denne dag.

Djevelens elev Gro skal avlegge sin tentamen vinteren 2022/2023

Den hellige skrift (her)

Gro kjenner Bibelens historier fra folkeskolen. Hun likte særlig djevelens fristelse av Jesus i ørkenen, selv om historien fikk en avslutning Gro har forsøkt å glemme. Gro er derimot meget begeistret over sin læremester djevelens krav til Jesus om at han skulle forvandle steiner til brød. Gro ser derfor fram til å avlegge en slags tentamen under djevelens kateter vinteren 2022/2023. Oppgaven Gro skal besvare handler om å instruere det norske folk på en måte som ligner på djevelens forsøk på å instruere Jesus.

Tentamen vil bli bestått dersom Gro lykkes bedre med å instruere det norske folk enn djevelens forsøk på å instruere Jesus.

Gro syntes og synes fortsatt litt synd på Jesus, fordi han avslo dette flotte tilbudet om å forvandle steiner til brød. Skulle det være så vanskelig da? Jesus var jo sulten på karbonbasert mat, og det er jo Gro også, hver eneste dag. Gro har i nesten hele sitt liv tygd brød uten å komme med annen betaling enn mineralrikets produkter. Har man gyldige penger, så har man jo steiner som via «business as usual» frambringer alt brød som trengs. Dette er Gros livserfaring gjennom 83 år.

Var Jesu problem at han ikke hadde tatt med seg sølvpenger ut i ørkenen? Var problemet kanskje at det ikke var en hemmelig bakerbutikk i en oase der i nærheten? Djevelen kan da umulig ha ment at Jesus selv skulle skape brød av stein. Det virket litt for dumt, synes Gro. Djevelen mobbet trolig Jesus for at han ikke tok med seg penger. Og ikke minst synes Gro at Jesus virket lettlurt som lot seg føre ut i ørkenen, som er djevelens hjemmebane med svært lite av karbon og karbonbasert liv.

Djevelen oppførte seg som en rik og gavmild sjarmerende ørkensjeik overfor Jesus. Men Jesus var ikke lenger lettlurt der ute i ørkenen.

Gro er vanhellig overbevist om at menneskeheten i 2022 er mer lettlurt enn Jesus var på djevelens hjemmebane i ørkenen. Gro har forsøkt så godt hun kan å herme etter djevelens opplegg. Gro har oppfattet Bibelens budskap om at Jesus opptrådte som en slags representant for hele menneskeheten da han ble konfrontert med djevelen, for å finne ut hvem av dem som egentlig var sjef.

Gro har i samråd med djevelen fått en overkommelig tentamen hun skal avlegge rundt nyttår 2022/2023:

Gros tentamen går ut på at hun skal ta djevelens rolle i en litt lettere kamp enn den djevelen hadde. Gro skal konfrontere menneskeheten i ørkenen 2022 for å finne ut hvem som er sjef fra nyttår 2023: Gro og hennes oligark-banditter med sitt NWO-prosjekt, eller hele menneskeheten som hun har tenkt å plage med pest, hunger, krig og dyrtid. Gro har tre punkter hun må oppfylle for å bestå djevelens tentamen vinteren 2023.

1) Det første Gro måtte få til, var å opptre som en inviterende og sjarmerende ørkensjeik, slik som djevelen viste raushet mot Jesus. Gro syntes at hun fikk dette til ved å invitere til klima-party i Sharm el-Sheikh i november 2022. Gro er kvinne og kunne dessverre ikke opptre som et mannlig djevel-vesen. Hun måtte bruke Al Gore som sin innleide ørkensjeik der nede på Sinai-halvøya.

2) Gro måtte deretter sørge for at striden mellom henne og menneskeheten skulle foregå på hennes og djevelens hjemmebane: Ørkenen, hvor det er minst mulig karbonbasert liv. Gro syntes at hun var enda dyktigere til det enn djevelen var, fordi hun fikk organisert ikke bare ett men to konfrontasjoner med menneskeheten ute i ørkenen sent på høsten 2022: Først det ørkesløse klimatoppmøtet på Sinai-halvøya. Deretter ørkenfotballen på grasmatter med kunstig vanning i ørkenlandet Qatar, november-desember 2022.

3) Gros vanskelige oppgave er å ødelegge menneskehetens tilgang på brød, ved at brødene erstattes med stein. Menneskeheten skal ikke få anledning til å velge slik Jesus fikk velge: Skal stein bli til brød eller ikke? Menneskeheten skal oppleve at det ikke er mer brød eller korn å oppdrive for baking utpå våren 2023. Klarer Gro i samråd med NATO og World Economic Forum å få dette til, så vil Gro oppnå å få «bestått» fra djevelen ved en tentamensfest i et rottehull under ørkenen et sted våren 2023.

Men Gro syntes oppgaven var altfor krevende. Hun har etter runder med djevelen fått forhandlet seg fram til at hennes tentamen bare handler om å nekte nordmenns adgang til brød vinteren 2023. Å kaste hele menneskeheten ut i sult blir en eksamen for Gro, etter avlagt og bestått tentamen med tentamenspapirer som har 666-signatur.

Gro ser fram til denne tentamens-festen nede i mørke skjellettkjellere som hun ellers ikke har fått lov til å besøke. Nå som hun er godt i gang med å løse oppgavene (1) og (2) i djevelens tentamensoppgave. Oppgave (3) kan derimot bli nokså problematisk for Gro utover vinteren, som hun har tenkt å tilbringe i sin eldrebolig på Bygdøy.


«Hvordan får jeg forvandlet Norges brød til stein uten at jeg selv rammes av prosjektet?»


Det er ikke greit for Gro dersom hennes egen baker på Bygdøy ikke kan levere henne brød men gir henne stein over disken når hun betaler med sine verdifulle digitale penger. Gro har derfor et mareritt om «worst case scenario» på Bygdøy i 20 kuldegrader januar 2023:

Antikrist och djävulen, utsnitt ur fresk av Luca Signorelli (ca 1450–1523), her.

Gro ønsker vanvittige strømpriser, mange runder med strømstans og forfrysninger for det norske folk i den verste vinterkulda januar 2023. Den vil bare delvis ramme henne selv, for hun har nok av svarte penger å betale strømmen med, så akkurat det er ikke noe problem. Gro trenger ikke så mye dagslys og har dessuten en svær peis og tilstrekkelig med ved for å klare seg under periodene med strømstans. Gro er derimot engstelig for at bakeren ikke klarer å bake brød, selv når han har denne dyre strømmen tilgjengelig.

Gro kan derfor oppleve at bakeren vil tilby brød som er harde som stein og ikke lar seg spise.

1) Bakeren har frosne brød fra sitt store lager ute i en bod. Gro kan få kjøpt slike brød, men hun må tine dem selv, for det har ikke bakeren råd til å gjøre for henne. Han kan ikke lenger skru på bakerovnen sin, det er blitt altfor dyrt.

2) Gro vil heller ha ferskt brød, og her har bakeren et bedre tilbud for henne. Bakeren har jo fått eltet og gjæret mye flott gjærbakst, men kan bare tilby den i form av deig. Av praktiske grunner har han frosset ned deigen i sin bod slik at den blir trøstekraftig å bære for kunden.

Gro Harlem Brundtland kan ganske greit pakke denne frosne brøddeigen hun har kjøpt, inn i metallfolie og deretter steke den i sin egen peis. Dermed klarer Gro å få omgjort steinhard deig til duftende brød i peisen sin. Men Gro er slett ikke sikker på om djevelen vil overrekke henne tentamens-papirer med «bestått» når vårsola blir sjenerende sterk.

Gros tentamens-oppgave var å forvandle den norske befolknings brød til stein. Da blir det litt for smålåtent å vifte med at hun klarte å tvinge bakerne til å selge kun frosne produkter. Og at hun selv var flink til å steke frossen og steinhard brød-deig i sin egen peis på Bygdøy. Dersom Gro stryker til sin tentamen, kan hun ikke få gå opp til eksamen. Hvor hun skulle ha påført hele menneskeheten pest, sult og få fyrt opp 3. verdenskrig.

Gro Harlem Brundtland oppnår aldri å bli Antikrist, fordi hun er kvinne. Hun skal kanskje ha «kred» for sitt forsøk, men det er trolig bare et vesen med horn og bukkeskjegg som kan gi henne det.


Les artikkelen direkte på Nyhetsspeilet

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar