Smittevernsjefen i USA: Innrømmer at økonomisk belønning kan ha ført til for høye korona-dødstall.

Derimot.no

Det som kommer frem i artikkelen under er ingen stor nyhet, men det kan være greit å få den fra landets (USA) høyeste myndigheter. Når en får ulike økonomisk tilskudd for hvilken diagnose folk har når de dør, da vil det være svært fristende å gi den diagnosen som gir høyest utbetaling, ikke minst hvis det kan reises tvil om dødsårsaken. Det hjelper på at mange sykehus er private og slik finansierer driften.

Det er det smittevernsjefen i USA i artikkelen under innrømmer. Saken er at antallet døde av korona i USA (som også i Norge) er blitt en politisk sak. Den har stadig mindre med helsevern å gjøre.

I Norge blir det mer og mer et påtrengende spørsmål hvorfor en stenger ned landet, kaster folk i arbeidsledighet og ødelegger livene til mange for en sykdom som knapt er en krusning på dødstallene fra år til år. En sykdom som ikke tar livet av noen under 50 år og som er farlig bare for gamle folk med alvorlig tilleggslidelser.

Mens en utsetter diagnostisering og behandling av alvorlige og livstruende sykdommer for langt yngre mennesker. Og i disse dager kommer de første tallene som bekrefter akkurat dette. I Norge diagnostiseres nå færre kreft-tilfeller enn tidligere år. Årsaken er opp i dagen: Fordi folk oppsøker lege mindre enn tidligere.

Det betyr at vi fremover vil få en økning av kreftdødsfall som følge av for sein diagnostisering og oppfølging. Kreft er en langt mer dødelig sykdom enn korona. I U-land blomstrer nå tuberkulosen opp igjen av samme grunn.

I virkeligheten er den en stor helsepolitisk skandale det som nå foregår. Og det forteller sitt at ikke en kritisk stemme slipper til i våre største medier.

Da har en virkelige en dårlig sak.

Når vi offentliggjør denne artikkelen enda en gang er det for å minne folk på det jukset med tall og med ord som har pågått hele tiden for å skremme folk.

Knut Lindtner
redaktør

CDC-direktøren innrømmer at sjukehusa har penge-‘insentiv’ for å auke koronavirus-dødstala

Eit «perverst insentiv»

Chris Enloe 3. aug, 2020

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, innrømte førre veke at sjukehusa i USA kan ha monetære insentiv for å auke koronavirus-dødstala. Under ei høyring ved Husets Oversight and Reform Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis på fredag, spurde representanten Blaine Luetkemeyer (R-Mo) om det stemde at sjukehus har «perverse insentiv» for å heve dødstala for COVID-19.

Sjokkerande nok, innrømde Redfield at det har dei.

«Eg trur du har rett i at vi har sett dette i andre sjukdomsprosessar også,» sa Redfield.

Robert Ray Redfield jr. er en amerikansk virolog. Han er direktør for Centers for Disease Control and Prevention og administrator av Agency for Toxic Substances and Disease Registry siden marsh 2018. Wikipedia

«Under HIV-epidemien kunne nokon få eit hjerteinfarkt, men også ha HIV – sjukehuset ville heller [klassifisere] det som HIV fordi det gir større tilbakebetaling,» forklarte han. «Så eg trur det er noko sant i det».

«Men når det gjeld innrapportering av dødstal, er det til sist korleis legen definerer det i dødsattesten, og … vi går igjennom alle dei dødsattestane. Så eg trur det sannsynlegvis skjer sjelnare med dødsårsak, sjølv om eg ikkje vil seie at det aldri skjer,» heldt han fram. 

«Eg trur nok at når det gjeld spørsmål om sjukehus-tilbakebetalingar eller individ som blir skrivne ut, kan det sikkert føregå eit spel.»

Det har rasa ein debatt om kor nøyaktig dødstala blir telde, og ulike studiar har kome til motstridande konklusjonar.

Washington Examiner skriv:

Ein Yale-studie konkluderte med at dei totale koronavirus-dødstala i USA er ei «substansiell underopptellling» av dei reelle tala; dr. Deborah Birx, medlem av Det kvite huset si koronavirus-responsgruppe, meinte i mai at det kunne vere snakk om ei overopptelling av dødsfall på 25%.

Det ser ut til å finnast tilfelle der det motsette har skjedd. Ei gransking i Forida fann at mange dødsfall var feilaktig tilskrivne viruset, inkludert saka med ein mann som døydde av skotsår i hovudet.

Kan denne forårsake Koronadødsfall?

CDC si nettside listar opp over 3700 koronavirus-dødsfall karakterisert som «aktsam og uaktsam skade, forgifting og andre uheldige hendingar». I Texas vart fleire enn 3000 menneske nyleg fjerna frå lista over det totale koronavirus-dødstalet, fordi dei aldri hadde blitt testa for koronavirus, men berre antatt å vere «sannsynlege» tilfelle.

Likevel, kanskje blir det aldri mogleg å finne eit nøyaktig tal på daude eller smitta, sidan ikkje alle som pådrar seg sjukdommen blir testa.

For det er faktisk slik at antistoff-testar stadig vekk viser at ein signifikant stor del av populasjonen sannsynlegvis har hatt COVID-19, utan at dei i det heile tatt har visst om at dei hadde viruset.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Javier Matheu

https://www.anti-empire.com/cdc-director-admits-hospitals-have-monetary-incentive-to-inflate-coronavirus-death-count/

96 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 5 689 ganger.

Post Views: 9 432

Les artikkelen direkte på derimot.no