Slik vil Demokratene løse fastlegekrisen i Norge

Demokratene.no

Demokratene Norge

Slik vil Demokratene løse fastlegekrisen i Norge

Av: Vidar Kleppe – Bystyre og fylkestingsrepresentant for Demokratene

Demokratene mener bestemt at fastlegekrisen i Norge skal og må løses nå – og det haster for situasjonen blir verre og verre dag for dag. Den alvorlige situasjonen som over lang tid har oppstått i uten at: Helseminister Kjerkol, har foretatt seg noe som løser fastlegekrisen for nordmenn – i rike Norge.

Over 150 000 nordmenn står nå i 2022 uten fastlege. Det er en stor politisk skandale som ikke er velferdsstaten Norge verdig. Ja, her må det snarest ryddes opp statsminister Støre, og om nødvendig så må helseminister Kjerkol gå.

  1. I Norge må derfor snares innføre: Økt basistilskudd, etableringstilskudd i to år ved oppstart som privat næringsdrivende fastlege, kompensering for kursvirksomhet for fastlegene samt å innføre nordsjøturnus dersom dette er ønsket av fastleger. Videre må det snarest komme på plass en kompensasjonsordning for tapt inntekt ved fravær grunnet kurs, sykdom og syke barn.
  2. Alle nødvendige tiltak som skal til for å løse fastlegekrisen i Norge må økonomisk i 2022, innarbeides i revidert statsbudsjett.
  3. Det må også lages en konkret og målrettet rekrutteringsplan for å styrke og få på plass nødvendig rekruttering i hele tiltakskjeden innenfor helse og sosialsektoren slik at alle nordmenn i fremtiden får fastlege – samt trygge og gode helsetjenester innenfor tiltakskjeden i hele Norge.

Ja, for norske politikere må alltid sette det norske folk – og Norge først i politikken.

Artikkelen Slik vil Demokratene løse fastlegekrisen i Norge ble først skrevet på Demokratene Norge og er skrevet av Vidar Kleppe

Les artikkelen direkte fra kilden