Skremmingen er slutt for denne gang: Nå justeres tallene på covid-døde ned i all stillhet.

Derimot.no

Skremselen er over for denne gang. Da må det også ryddes i statistikken. Vi regner med at dette bare er starten på de justeringer som må gjøres i en rekke land for at dødstallene skal være mer i overensstemmelse med virkeligheten.

Problemet er naturligvis at ingen vet med sikkerhet hva folk er døde av i rekke tilfeller før de er obdusert. Det førte til at sikre covid-dødsfall i Portugal ble redusert fra 17 000 til 152 når er bare tok med de en med sikkerhet etter obduksjon kunne fastslå var døde av covid-19. I Italia ble det gjort en lignende revisjon som førte til at tallet på Covid-døde ble redusert med 97%.

Hvor mange ble drept av vaksinene?

Og nå er en i gang med en tilsvarende redusering i USA. Det store spørsmålet som en ikke tør nærme seg er antallet som er alvorlig skadde og døde etter vaksineringen.

Svindelen ble forsterket av en PCR-test som viser seg å være helt upålitelig men som ble brukt som begrunnelse for ødeleggende nedstengninger i en rekke stater.

Knut Lindtner
Redaktør

CDC (Centers of Disease Control and Prevention) (USA) kuttet bare stille sine Covid-dødstall med over 70 000

v/Kennedy Hall

Totalt 26 staters dødsregistre ble berørt, og statistikker fra fra alle aldersgrupper var en del av oppdateringen. CDC kalte det en  “kode-logikk-feil.” CDC oppdaterte sine dødstall forrige uke og kuttet over 70 000 dødsfall fra det foreløpige antallet Covid-døsfall.

Daily Wire rapporterte informasjonen gjennom en oppdatert analyse av hva som finns tilgjengelig på nettsiden til CDC. 

“CDC oppdaterte sin Covid-19 dødsstatistikk forrige uke, og avslørte at byrået hadde inkludert ytterligere 72 277 dødsfall som ikke skulle ha blitt regnet som Covid-19 dødsfall”, skrev Daily Wire.

Totalt 26 statlige dødsregistre ble berørt, og statistikk fra alle aldersgrupper var  en del av oppdateringen. CDC kalte det en “kodelogikk-feil”

Nesten 970 000 dødsfall har blitt  tilskrevet Covid-19 i  U.S.A , og oppdateringen ville bety at tallene har vært blåst opp med nesten 8%.

En bemerkelsesverdig revisjon var fjerningen av 416 barnedødsfall fra opptellingen; dette er et betydelig antall fordi barn utgjør en så liten del av alle dødsfall som tilskrives Covid.

Mairead Elrodi fortalte til Daily Wire : “Den enorme endringen i antallet barnedødsfall gjør at det beregnede antall Covid-dødsfall blant barn faller til 1341 på landsbasis”.

white piglet chewing hay
Fint navn skal grisen ha: (Data Modernization Initiative)

Oppdateringen var en del av et initiativ til å rydde opp i hvordan data rapporteres til CDC. Det kalles Data Modernization Initiative.

Andre regioner rundt om i verden har begynt å justere sine Covid-relaterte dødsstatistikker med betydelige marginer.

Den kanadiske provinsen Ontario innrømmet i mars at dødsfall som tilskrives Covid hadde blitt blåst opp med 30%, og forekomsten av falske positive assossiert med PCR- testing ville kunne  redusere tallene ytterligere.

I oktober 2020 publiserte Scientific American en artikkel hvor Donald Trump ble kalt en ” konspirasjonsfanatiker ” fordi han hadde antydet at dødstallene relatert til Covid hadde blitt blåst opp pga tvilsomme statistiske opptegnelser.

Tanken at dødsfall tilskrevet Covid kunne være lavere enn den offisielle opptegnelsen ble kalt en ” tilbakevist konspirasjonsfantasi” fra QAnon.

Oversatt av Jeanne d’Arc

https://www.globalresearch.ca/cdc-just-quietly-slashed-covid-death-tally-over-70000/5775394

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Giorgio Trovato

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 35

Les artikkelen direkte på derimot.no