Skremmende data fra den britiske regjeringenCovid-19 vaksinene skader immunsystemet.

Derimot.no

DEN BRITIISKE REGJERINGENS EGNE DATA BEVISER AT COVID 19-INJEKSJONENE SKADER DET ADAPTIVE IMMUNSYSTEMET, OG AT SKADENE FORVERRES OVER TID. 

Fra The Daily Expose 11/2-22

Britiske helsedata beviser at C-19-sprøytene skader immunsystemet betydelig. Det medfører også at immunsystemet hos uvaksinerte fungerer overlegent mye bedre enn hos fullvaksinerte. 

Covid-19- tallene for England blir produsert av UK Health Security Agency (se her

De siste dataene fra dem er tilgjengelige som en nedlastbar pdf HER

Side 43 inneholder data for Covid-tilfeller i England etter vaksinasjonsstatus fra 3-30 Januar -22 som viser at størstedelen av smittede var blant de  trippelvaksinerte.

Neste diagram viser Covid-19 tilfeller pr. 100.000 etter vaksinasjonsstatus for hver aldersgruppe over 18 i England. Pluss gjennomsnittlig antall smittede pr 100.000 for alle voksne i England:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-110-1024x756.png

Når det gjelder antall tilfeller, har de vært høyest blant vaksinerte i alle aldersgrupper, men de trippelvaksinerte har også langt høyere smittetall enn de i den uvaksinerte delen av befolkningen. Og dette er ikke gode nyheter. 

Når vi nå kjenner smittestatistikken, kan vi bruke Pfizer`s egen smitteeffektformel for å beregne vaksinenes virkelige effekt. 

Uvaksinerte tilfeller – vaksinerte tilfeller/uvaksinerte tilfeller= vaksinens effektivitet, f eks hos dobbeltvaksinerte ifølge tallene i diagrammet 18-80+:1846,38-5226/1846,38=minus 183%

Dermed er den virkelige effektiviteten til vaksinen for alle voksne i England MINUS 183%. Dette betyr at fullvaksinerte voksne har større sannsynlighet for å pådra seg covid enn uvaksinerte voksne. Dette er det vaksinene har påført den engelske befokningen. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-111-1024x792.png

Men vaksineeffektivitet er ikke bare en måleenhet, det er egentlig et uttrykk for effektiviteten til mottageren av vaksinen. 

Vaksiner lærer opp immunsystemet til å reagere på ytre fiender som virus, og når de har gjort jobben sin forsvinner de fra systemet. Hvis du overfører denne tankegangen på covid-19-viruset etter vaksinering, er det ikke vaksinen selv som går til angrep på viruset, det er ditt immunsystem etter at vaksinen har lært det opp til å gjenkjenne viruset som en fiende. 

Følgelig, når helseautoriteter sier at vaksinen mister effekt over tid, så er det de egentlig mener at immunforsvaret hos de vaksinerte blir dårligere over tid. 

Men for å beregne hvor godt immunforsvaret til enhver tid er, må vi endre formelen litt og dele svaret i den første formelen på enten det høyeste antallet uvaksinerte, eller det høyeste antallet vaksinerte. 

Uvaksinerte tilfeller-vaksinerte tilfeller/høyeste antallet vaksinerte/uvaksinerte=Immunforsvarets effektivitet. F eks. Dobbeltvaksinerte 18-80+:1846,38-5226,1/5226= minus 65%

Det betyr at i gjennomsnitt har fullvaksinerte briter for øyeblikket 65% lavere immunrespons enn uvaksinerte overfor Covid-19, men følgende diagram viser det sanne bildet for hver enkelt aldersgruppe også:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-113-1024x793.png

Det betyr med andre ord at fullvaksinerte personer i England bare har 35% effekt av sitt immunsystem for å bekjempe visse klasser av virus og enkelte krefttyper etc..

Nå vet vi med sikkerhet fra britiske helsemyndigheters egne tall at Covid-19- injeksjonene skader vårt adaptive immunforsvar i en slik grad at uvaksinertes immunsystem er mye bedre  egnet til å beskytte mot en infeksjon. Kan tallene overføres til beskyttelse mot sykdom og død?

Uheldigvis viser de samme regjeringsdataene at disse vaksinene skader immunsystemet såpass at en uvaksinert persons immunforsvar gir mye bedre beskyttelse mot sykdom og død også. 

Følgende diagram viser Cov-19- dødsfallrate pr 100.000 i forhold til vaksinasjonsstatus for alle aldersgrupper over 18 i England, utregnet etter antall dødsfall som ble funnet i UKHSA Vaccine Surveillance Report og størrelsen på den vaksinerte befolkningen.

Den dobbeltvaksinerte populasjonen har den høyeste dødsraten for alle aldersgrupper bortsett fra  de mellom 18-29 og. 40-49 år. Basert på historiske data må vi dessverre forvente at også disse to gruppene vil vise tilsvarende utvikling som de øvrige for hver uke som går. 

Når vi nå kjenner dødsfallraten, kan vi igjen bruke Pfizer`s vaksine-effektivitetsformel til å beregne vaksinenes virkelige effektivitet mot død i England.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-119-1024x796.png

Virkelig effektivitet av Cocid-19-vaksinene mot død i England mellom 3. Januar-30 Januar-22 var så lav som -110,24% i aldersguppen over 80.Den var -97% i gruppen fra 70-79, og 98,14 for alle voksne over 18.

Dette diagrammet viser den fullvaksinerte befolkningens immunitetsbeskyttelse mot død.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-120-1024x795.png

Når vi holder oss til historiske trender som viser at disse vaksinene har forårsaket skade på immunsystemet, som forverrer seg ukentlig, ser vi at den laveste immunresponsen opptrer hos de som vaksinerte seg først, med de over 80 på -52,4, og de i 70-79-gruppen med en Immunrespons på -49,2%.

I gruppen 30-39 år opptrer det en anomali: I 30-39-årsgruppen burde vi se en positiv immunrespons omtrentlig på 29%, mens den for øyeblikket er på -15,4%. Det kan foreligge ulike forklaringer på dette, men ingen av dem er positive.

For enten er tilstanden genuint verre for denne gruppen, eller alle andre aldersgrupper har mye dårligere resultater enn vi blir fortalt. 

Dataene her viser et klart bilde av at vaksinene ikke bare er ineffektive, men fører til skade på vårt adaptive immunsystem til de grader at en ikke-vaksinert persons immunsystem er mye bedre til å beskytte mot død også. 

Men hva betyr dette?

Det kan fremføres flere hypoteser for det som skjer, men igjen, ingen av dem er gode. 

En mulighet er at vaksinene forårsaker vaksine-assosiert forsterket sykelighet som leder til tilstander som antistoff-avhengig forsterkning. (Antibody.Dependent Enhancement). Dette er en plausibel forklaring siden til og med Pfizer advarte mot en teoretisk risiko for dette i hemmelige dokumenter fra April.

En annen mulighet kan være at den vaksinerte delen av befolkningen utvikler en ny type Ervervet Immunodefisient Syndrom på grunn av selve vaksinene.

Dette syndromet medfører tap av immunceller og gjør pasienten sårbar for andre infeksjoner og utvikling av enkelte krefttyper, og medfører immunsvekkelse.

Dette betyr ikke at det er den samme tilstanden som sannsynligvis skyldes HIV-viruset; isteden kan det være en en svært sammenlignbar tilstand som blir startet opp pga de eksperimentelle vaksinene. 

Videre evidens som støtter denne teorien kan også finnes i den samme UK Government data på side 52.

UKHSA fant at vaksinene ikke bare forstyrrer kroppens evne til å produsere antistoff mot piggproteinet etter en infeksjon, men også mot andre deler av viruset. Vaksinerte individer ser ikke ut til å produsere antistoff mot nucleocapsid protein, virusets kappe, noe som er en vesentlig del av immunresponsen hos uvaksinerte mennesker. 

Og dette betyr igjen at vaksinerte mennesker vil være mye mer sårbare for mutasjoner av piggproteinet til og med etter forutgående infeksjon og tilfriskning. 

Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hva som foregår siden regjeringer rundt om i verden samt vaksineselskapenes vitenskapsmenn gjør sitt ytterste for å feie dette under teppet. 

Men uansett hva man måtte kalle det, er det en kjensgjerning at den britiske regjeringens data bekrefter at MRNA-vaksinene skader det adaptive immunforsvaret, og at skadene forverres uke for uke. 

Originalartikkel i The Expose (https://dailyexpose.uk/2022/02/11/uk-gov-data-proves-covid-jabs-damage-immune-system/)

Gjengitt i globalresearch.ca (https://www.globalresearch.ca/uk-government-data-proves-covid-19-injections-cause-damage-innate-immune-system-worsens-week/5770396)

Oversatt av Hans Borge

43 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 43 ganger.

Post Views: 112

Les artikkelen direkte på derimot.no