Skottland: De uvaksinerte er minst utsatt for Omikron.

Derimot.no

The Herald: De som er boosted (fått sin tredje vaksinedose)  eller har fått dobbel vaksine-dose har større sjanse for å få Covid enn de uvaksinerte.

Og de med dobbel-dose har større sjanse for å dø eller bli lagt inn på sykehus. Den negative effekten kommer endelig fram i MSM.

Av Helen McArdle.

Skotter som har fått dobbel vaksinedose har større sjanse til å bli lagt inn på sykehus med Covid enn de uvaksinerte.

Samtidig er det en økning av eldre mennesker som blir syke på grunn av avtagende immunitet.

Dette kommer midt i «merkelige» data som viser at antallet som har blitt syke er mindre blant de uvaksinerte enn de som har har fått én, to eller til og med tre vaksinedoser siden Omikron ble den dominerende varianten i Skottland.

Disse tallene som viser data fra Public Helth Scotland (PHS) som viser motsatte tall i forhold til trendene fra tidligere pandemier, at når det gjelder smittede, sykehusinnleggelser og antall døde er tallene høyest blant de uvaksinerte.

«Det ser slett ikke merkelig ut før du ser nøyere på tingene», sier professor Rowland Kao, sjef for veteninær-epidemologi og dataforskning ved Edinburgh University.

Ifølge den siste PHS-rapporten er antallet døde på grunn av Covid siden 4. desember vært mye høyere når det gjelder antallet dobbel-vaksinerte i forhold til uvaksinerte – men mye lavere blant de med tre doser.

Rapporten definerer et Covid-dødsfall som «et individ som har testet positiv ved PCR-test for SARS-CoV-2 (Dette er koronaviruset som fører til Covid) på et eller annet tidspunkt , og har Covid-19 listet opp som en underliggende årsak til døden ifølge dødsattesten».

Fra Wikimedia commons.

I løpet av den siste uken i desember var dødsraten 7,06 pr. 100 000 blant de med dobbel dose, sammenliknet med 4,79 pr. 100 000 uvaksinerte, og 0,21 pr. 100 000 triple-vaksinerte.

I den første uken i januar var sykehusinnleggelsene dobbel så høy blant de med to vaksinedoser sammenliknet med de uvaksinerte – 130 innleggelser pr. 100 000 mot 59 pr. 100 000.

Blant de med triple-doser var sykehusinnleggelsene bare 59 pr. 100 000 – men den falt nettopp til 15 pr. 100 000 hos de med tre vaksiner.

Men PHS sier at det er høyere antall innleggelser blant dobbelt-vaksinerte, og tallet blir økende på grunn av flere pasienter over 70 år, og særlig hvis immunitet nå helt svinner bort.

PHS legger til: I andre aldersgrupper er dødsraten lavere for de med to doser sammenliknet med som kun har én dose eller er uvaksinert.

Rapporten viser altså at i løpet av tre uker, fram til 7. januar, var dødsfallene på grunn av Covid stadig minst i den uvaksinerte befolkningen.

Foreløpige tall fra siste uke – som er aldersrelatert for å rettferdiggjøre det faktum at blant yngre personer er det flere uvaksinerte enn blant de eldre – viser antallet døde av Covid 11 pr. 1000 i den uvaksinerte gruppen sammenliknet med 15 pr. 1000 blant de som har fått sin booster – eller tredje dose – og 25 pr. 1000 i den dobbelt-vaksinerte kohorten.

Oversatt, bearbeidet og noe forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Connor Mollison

1 396 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 396 ganger.

Post Views: 1 364

Les artikkelen direkte på derimot.no