Skal også konfrontere Kina i Asia. Storbritannia vil utvide Nato.

Derimot.no

derimot.no:

Hvis NATO omstruktureres og utvides, kan det inkludere land som Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Andre land i regionen kan da også søke om å bli med i den globale, USA-ledede militæralliansen, og beveger seg nærmere USAs mål om å omringe Kina og splitte landet slik som de forsøker med Russland nå.

NATOs mandat går ikke lenger langt nok for britene. Den tidligere imperialistiske verdensmakten krever nå å utvide den USA-ledede militæralliansen til Stillehavet. I tillegg til Russland retter NATO seg nå mot Kina.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Politikeren
______________________________________________________

Opprinnelig ble NATO dannet som en vestlig militær allianse for å forsvare vesteuropeere fra en potensiell invasjon fra Sovjetunionen. Men med oppløsningen av Sovjetunionen og oppløsningen av Warszawapakten, mistet den sitt egentlige oppdrag – og offisielt viet seg til å «bekjempe terrorisme».

Målet om å underlegge Russland ble imidlertid aldri tapt av syne. Noe som har blitt gjort klart igjen og igjen de siste årene med den økende oppbyggingen av tropper i Øst-Europa og de stadige militærøvelsene nær Russlands grenser.

Liss Truss

Men for britene går ikke dette langt nok lenger. Sannsynligvis de nærmeste allierte av USA, de har i økende grad fokusert på verdensscenen siden Brexit, utmeldingen fra EU.

Den britiske utenriksministeren, Liz Truss, har nå sagt at hennes regjering går inn for opprettelsen av et “globalt NATO” som er i stand til å gi “forsvar” for Taiwan og hele Stillehavsregionen, og ba om forebyggende tiltak mot potensielle aggressorer, i praksis betyr dette fullskala verdenskrig.

I en tale onsdag som skisserte britisk utenrikspolitikk, sa Truss at London avviser det “falske valget mellom euro-atlantisk sikkerhet og indo-stillehavssikkerhet” og i stedet argumenterer “at vi trenger begge deler.”

“Poenget mitt er at NATO må ha et globalt perspektiv og være klar til å bekjempe globale trusler,” fortsatte hun. “Vi må forhindre trusler i Indo-Stillehavsregionen og samarbeide med allierte som Japan og Australia for å sikre at Stillehavet er beskyttet. Og vi må sørge for at demokratier som Taiwan kan forsvare seg.»

Utenriksministeren sa at NATO-landene også må legge betydelig mer enn to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) inn i våpen.

Dermed gjentar hun uttalelser fra statsminister Boris Johnson, som like tidligere i år understreket at NATOs rekkevidde bør utvides til Indo-Stillehavsregionen.

Hvis NATO omstruktureres og utvides, kan det inkludere land som Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Andre land i regionen kan da søke om å bli med i den globale, USA-ledede militæralliansen, og bevege seg nærmere USAs mål om å omringe Kina og bli leder av den nye verdensorden.

53 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 53 ganger.

Post Views: 19

Les artikkelen direkte på derimot.no