Sanksjonspolitikken mot Russland vil få store globale konsekvenser: Dieselmangel og transportproblemer.

Derimot.no

NATOs sanksjoner forårsaker den kommende globale dieselkatastrofen.

F. William Engdahl 

F. William Engdahl 

Midt i den pågående globale inflasjonskrisen gjentar NATOs statsoverhoder og media et mantra om at høye energipriser er et direkte resultat av Putins handlinger i Ukraina siden slutten av februar. Realiteten er at det er de vestlige sanksjonene som er grunnen. Disse sanksjonene, inkludert å kutte SWIFT-interbanktilgang for sentrale russiske banker og noen av de strengeste sanksjonene som er innført, har neppe noe innvirkning på krigen i Ukraina.

Det mange overser er det faktum at de i økende grad påvirker økonomiene i Vesten, spesielt EU og USA. En nærmere titt på tilstanden til den globale forsyningen av diesel er alarmerende. Men vestlige sanksjonsplanleggere ved det amerikanske finansdepartementet og EU vet godt hva de gjør, og det lover ikke godt for verdensøkonomien.

Mens de fleste av oss sjelden tenker på diesel som noe annet enn en forurensning, er det faktisk viktig for hele verdensøkonomien på en måte som få energikilder er. Generaldirektøren for Fuels Europe, en del av European Petroleum Refiners Association, uttalte nylig, «det er en klar sammenheng mellom diesel og BNP, fordi nesten alt som går inn og ut av en fabrikk, bruker diesel».

På slutten av den første uken av Russlands militære aksjon i Ukraina og uten sanksjoner ennå for Russlands dieseleksport, var den europeiske dieselprisen allerede den høyeste på tretti år. Det hadde ingenting med krigen å gjøre. Det hadde å gjøre med de drakoniske globale covid-nedstengingene siden mars 2020 og at Wall Street og globale finansselskaper reduserte investeringene i olje- og gasselskaper, såkalt Green Agenda eller ESG. Dagen etter de russiske militæraksjonene i Ukraina, stoppet to av verdens største oljeselskaper BP og Shell leveransene av diesel til Tyskland i frykt for dieselmangel i Storbritannia. Russland leverte mellom 60 og 70 % av all diesel i EU før krigen i Ukraina.

Dette er transportnæringens blod

I 2020 var Russland verdens nest største eksportør av diesel etter USA, og fraktet mer enn 1 million fat daglig og rundt 70 % gikk til EU og Tyrkia. Frankrike var den største importøren, fulgt av Tyskland og Storbritannia. I Frankrike bruker rundt 76 % av alle kjøretøy diesel, biler og lastebiler og EUs behov diesel er langt høyere enn i USA.

I den første uken i april annonserte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen stolt nye sanksjoner mot russisk energi som vil begynne med et forbud mot kull. EU er den største importøren av russisk kull. Olje og gass sa hun ville følge på et senere tidspunkt. Det lite kloke grepet vil bare øke energikostnadene som allerede er rekordhøye for det meste av EU, ettersom det vil tvinge olje- og gassprisene langt høyere.

Ved begynnelsen av Ukraina-krisen var de globale lagrene av diesel allerede de laveste siden 2008, da covid-nedstengingene hadde gjort stor skade på olje- og gassproduksjon. Nå er det duket for en krise uten sidestykke med diesel, og konsekvensene vil være enorme for verdensøkonomien.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/...
En dieselmotor er en intern forbrenningsmotor som ble konstruert av den tyske ingeniøren og oppfinneren Rudolf Diesel i 1897. Wikipedia

Diesel driver verdenshandelen.

Dieselmotorer har den høyeste motoreffektiviteten av konvensjonelle motorer. De er basert på prinsippet om kompresjon utviklet i 1897 av Rudolf Diesel. På grunn av større effektivitet og kjørelengde per liter, bruker nesten alle lastebilmotorer diesel. Det driver stort sett alt gårdsmaskineri fra traktorer til skurtreskere. Det er mye brukt i EU, nesten 50 % av drivstoff er diesel da den er langt mer effektiv enn bensinmotorer. Den brukes i stort sett alle tunge gruvemaskiner, bulldozere og i anleggsmaskiner. Dieselmotorer har erstattet dampmotorer på alle ikke-elektrifiserte jernbaner i verden, spesielt godstog. Diesel brukes for en del elektrisk kraftproduksjon og i stort sett alle tunge militærkjøretøyer.

En global mangel på diesel, midlertidig eller langsiktig, er derfor en katastrofalt. Uten diesel kan ikke gods flyttes fra containerhavner til bestemmelsessteder i innlandet. Uten diesel kan ikke lastebiler levere mat til supermarkedet, eller til noe annet for den saks skyld. Hele forsynings-kjeden blir frosset. Og kan ikke bruke bensin i en dieselmotor uten å ødelegge motoren.

Før de globale nedstengingene av industri og transport som begynte i mars 2020, var etterspørselen og tilbudet av diesel i god balanse. Med nedstengningene sank etterspørselen etter diesel for lastebiltransport, biler, anlegg og jordbruk. Ulønnsomme raffinerier ble stengt og kapasiteten gikk ned. Nå som verdensproduksjonen går tilbake til normalen før Covid, er diesellagrene over hele verden farlig lave spesielt i EU som er verdens største dieselforbruker, men også i USA.

Rasjonering?

Ved inngangen til dette året var verdens diesellagre allerede farlig lave, og det førte til skyhøye priser. Fra februar 2022 før virkningen av krigen i Ukraina, var diesel og relaterte aksjer i USA 21 % under gjennomsnittet før covid. I EU var lagrene 8% eller 35 millioner fat under gjennomsnittet før covid. I Singapore var asiatiske hub-aksjer 32 % under normalen. I alle tre regionene var diesellagrene alarmerende lave, under 110 millioner fat sammenlignet med samme tid i fjor.

Fuel Report: Diesel Prices Jump Higher – AgFax
Alle legger merke til diesel og bensin-priser.

Mellom januar 2021 og januar 2022 hadde EUs dieselpriser nesten doblet seg, og det før Ukraina-sanksjonene. Det var flere årsaker, men primært var det den skyhøye prisen på råolje og stopp i forsyninger på grunn av globale nedstenginger og gjenopptakelsen av verdenshandelen. Flere problemer ble det i begynnelsen av mars, da innførte den kinesiske sentralregjeringen et forbud mot eksport av diesel, for å «sikre energisikkerhet» midt i vestlige sanksjoner mot Russland. Så kom Biden-administrasjonens forbud mot import av all russisk olje og gass som i 2021 omfattet anslagsvis 20 % av all russisk tungoljeeksport. Samtidig vedtok EU i sin alltid ideologiske visdom å følge opp med et forbud mot import av russisk kull med forbud mot russisk råolje, diesel og gass.

Den 4. april 2022 var gjennomsnittsprisen per liter diesel i Tyskland € 2,10, den 27. desember 2021 var den €1,50, det er en økning på 40 % på uker. Med USAs og EUs sanksjoner mot Russland etter militæroperasjonene i Ukraina fra 24. februar, nekter flere og flere vestlige oljeselskaper og oljehandlere å handle med russisk råolje eller diesel i frykt for represalier. Dette vil garantert eskalere så lenge kampene i Ukraina fortsetter.

Administrerende direktør for Rotterdam-baserte Vitol, verdens største energihandels-selskap, advarte 27. mars om at rasjonering av diesel i de kommende månedene globalt blir stadig mer sannsynlig. Han bemerket: «Europa importerer omtrent halvparten av dieselen fra Russland og omtrent halvparten av dieselen fra Midtøsten. Den systemiske mangelen på diesel er der.»

David McWilliams

Den 7. april advarte David McWilliams, tidligere en ledende irsk økonom i den irske nasjonalbanken om at: «Ikke bare går oljen opp, dieselen går opp og det er en reell trussel om at det blir tomt for diesel i Vest-Europa i løpet av de neste to eller tre ukene, eller kanskje før det. Vi importerer en betydelig mengde diesel, og den kommer fra to raffinerier i Storbritannia.

Disse raffineriene har ingen råolje for øyeblikket. Så vi driver i utgangspunktet økonomien på en dag-til-dag, time-til-time basis.» Han la til: «Vi har ikke bare en oljekrise, vi har en energikrise som vi ikke har sett på 50 år.» Ifølge ham er grunnen til at diesellagrene er så lave at EU-landene fant det langt billigere å flagge ut olje og diesel til Russland med sine enorme oljereserver.

Situasjonen i USA er ikke bedre. Av politiske grunner blir dieselkrisen bagatellisert av Biden-regimet og EU. Inflasjonen i USA er den høyeste på 40 år. Hva den eskalerenede globale diesel-krisen vil bety hvis den ikke snus, er en dramatisk innvirkning på all lastebil og biltransport, jordbruk, gruvedrift, industri og næringsliv. Det er en katastrofe for en sviktende verdensøkonomi.
Likevel ser vi at regjeringer som den tyske partikoalisjonen med deres vanvittige nullutslippsagenda vil fase ut olje, kull og gass. Eller Biden-«kabalen» som ser de eksploderende energiprisene som et ytterligere argument for å bytte ut oljen og erstatte den med upålitelig og kostbar vind og solenergi. Den sammenhengende globale økonomien er ikke som et spill med lego, den er svært kompleks og finjustert. Den finjusteringen blir systematisk ødelagt, og alt tyder på at det er bevisst. Velkommen til Davos Great Reset eugenikk-agenda. (Eugenikk: forbedring av den menneskelige biologi. red.)

Fra Global Research, publisert 12 April 2022.

Skrevet av F. William Engdahl.

Oversatt av Northern Light som la den ut i derimot.no sin kommentarspalte.
Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
Original artikkel: http://www.williamengdahl.com/englishNEO11Apr2022.ph
p

Forsidebilde: Florian Rieder

8 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 8 ganger.

Post Views: 10

Les artikkelen direkte på derimot.no