Antatte eksperter bedriver tilsløring, ikke opplysning Kan vi stole på det vi hører i nyhetene?

Derimot.no

Av Tor  Bugge

Dagsrevyen har gitt FHS (Forsvarets Høgskole) fri i dag (for noen få dager siden, red. merknad) . I stedet er det sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste, Nils-Andreas Stensønes, som skal vise sin inkompetanse på TV.

Det har ennå ikke gått opp for det norske forsvaret at Putin ikke angriper Ukraina slik Vesten angriper f.eks. Irak, Libya og Jemen. Putin har spesifikke mål;

 1. Hente dokumentasjon i Ukraina for å bevise folkerettslige overgrep mot menneskeheten, der USA har bygget biovåpen laboratorier (masseødeleggelsesvåpen) på grensen til Russland.
 2. Hente dokumentasjon for at Hillary Clinton, Hunter og Joe Biden, og Obama, har forrådt USA, og kjøpt og/eller truet politikere i Ukraina.
 3. Demilitarisere Ukraina, så de ikke kan fortsette bombingen de har holdt på gjennom siste 8 årene, mot utbryter-områdene i Donbass.
 4. Fjerne nazistene og deres militære enheter. Nazistene skjuler seg blant sivilbefolkningen.
 5. Sikre seg verdier der Vestens politikere har brukt Ukraina som hvitvaskings bank.

Med slike mål må Putin trå varsomt. Putin må stoppe forsyningene fra Vesten til Ukraina på grensen. Sulte ut befolkningen, slik at de trekker seg ut av de beleirede områdene, og lar de militære være igjen. Derfor må russerne ha full kontroll med korridorene, slik at ikke nazistene kler seg ut som sivile og flykter med dem. Norske myndigheter er også klar over at ikke alle flyktninger er sivile flyktninger, og driver derfor sin egen siling av flyktningene. Mange av bildene som vises på nyhets-skjermene er scener fra tidligere kriger, for å påvirke verden til å demonisere Russland.

Det er åpenbart at Nils-Andreas Stensønes kun bygger sin analyse fra opplysninger han får fra sin herre, CIA i USA. Han er på lik linje som Jens Stoltenberg CIAs puddel, som adlyder den minste ordre. Han projiserer Norges (sin egen) manglende militærpolitiske evne og mot til å kritisere sine herrer (CIA) og overfører dette til Putin. Til og med min store helt, generalløytnant Robert Mood er blitt hjernevasket av CIA og MSM.

SANNHETEN ER AT PUTIN OG RUSSLAND NOK EN GANG I VERDENSHISTORIEN GIR SINE LIV FOR VERDENSFREDEN, TROSS MASSIV MOTSTAND. Dersom Putin i Ukraina og Xi i Taiwan ikke klarer å utrydde USAs folkerettsstridige masseødeleggelsesvåpen (biovåpen laboratoriene), kommer verden til å stå over for en virkelig katastrofe, noe Bill Gates, patenteier av virusene, allerede for to måneder siden advarte verden om. Da nytter det ikke for verden å si: “Vi visste ikke!”

Legg også merke til Joe Biden i sin siste tale der han forsøker off-script å fortelle Demokratene i USA, at også han er bundet på armer og ben for overgrep han tidligere har utført mot barn, og derfor ikke kan angripe Russland militært.

FORTID:

 1. Sovjet ønsket ikke USAs masseødeleggelsesvåpen på sin dørstokk da USA satte sine atomvåpen raketter på grensen til Sovjet i Tyrkia. I gjengjeldelse ville Sovjet sette opp sine atomvåpen raketter på USAs dørterskel på den suverene staten Cuba sitt landområde.
 2. Da gikk president John F. Kennedy amok, og truet med verdenskrig dersom Sovjet satte opp sine atomvåpen raketter. Sovjet forstod tegninga, og trakk sine raketter tilbake fra Cuba, dersom USA fjernet sine raketter fra Tyrkia.
 3. Begge land forstod at motstanderen ikke vil ha atomvåpen raketter på sin egen dørterskel.

NÅTID:

 1. Russland krever i dag samme avtale. Ikke atomvåpen raketter på den russiske dørterskelen. USA derimot ønsker sine atomvåpen raketter på dørterskelen til Russland. RESULTAT: Krig i Ukraina.
 2. Russland benytter anledningen til å fjerne USAs Folkerettsstridige masseødeleggelsesvåpen plassert i Ukraina, dvs biovåpen laboratorier, langs den russiske grensen, som USA planla ved hjelp av Bill Gates å forgifte hele det europeiske luftrommet.
 3. Russland har gått varsomt frem, der de kun har samlet dokumentasjon på brudd på Folkeretten der det er USA som har bygget de Folkerettsstridige masseødeleggelsesvåpnene (biovåpen) for å skade og drepe menneskeheten. Russland har ikke villet skade infrastruktur eller sivile. Russland har også samlet bevis for Obamas, Hillary Clintons, Hunter og Joe Bidens forræderi mot verdenssamfunnet og USA.
 4. Trespannet MSM, NRK og FHS (Forsvarets Høgskole), har vært samkjørte med kontinuerlig desinformasjon etter ordre fra DEEP STATE i USA. Regjeringens spesialister (FHS) er så til de grader hjernevaskede at de ikke evner å tenke egne tanker. Alt dreier seg om å demonisere Putin, i stedet for å tenke militærstrategisk.
 5. Nå ligger FREDSPLANEN snart klar mellom Russland og Ukraina. Krigen er slutt innen 20. mars 2022.

FREMTIDEN:

 1. Kina ønsker ikke USAs masseødeleggelsesvåpen (biovåpen) på sin grense på Taiwan. Etter mønster fra Putin, angriper Kina Taiwan, samler dokumentasjon, og raserer de USA finansierte Folkerettsstridige biovåpen laboratoriene på grensen til Kina, uken etter 20. mars 2022. Se figur fra Q!
 2. Verdenssamfunnet våkner opp og spør seg selv om hvor opphavet til covid-19 EGENTLIG var. Er det ondskapens akse, dvs USAs folkerettsstridige biovåpen laboratorier rundt om i hele verden, med lagringsplass i 20 kuldegrader året rundt på Sydpolen, der eierne Bill Gates (kronprins Haakons gode venn), dr. Fauci, dr. Klaus Schwab, osv med god hjelp av dr. Bjørn Guldvog og Erna Solberg, som står bak denne verdensomspennende pandemien, der man ved hjelp av en falsk PCR-test og vaksiner som fungerer som dødssprøyter, tar livet av milliarder mennesker?
 3. Samtlige stater i USA innrømmer valgjuks ved presidentvalget i USA 2020, Joe Biden blir stilt for Riksrett og dømt for forræderi. Trump blir den rettmessige presidenten.
 4. President Trump, president Putin og president Xi, tar over verden og rydder opp i forræderiet!

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 49

Les artikkelen direkte på derimot.no