Sammenligner en aborter etter influensavaksiner med Covid-vaksinene: En voldsom økning i spontanaborter.

Derimot.no

derimot.no:

For mye til å ignoreres: Covid-vaksiner forårsaker 16 633 %  flere spontanaborter sammenlignet med influensavaksiner.

Det har vært en økning av  antallet kvinner som har mistet sine ufødte eller nyfødte barn i U.S.A etter at de har blitt vaksinert mot Wuhan coronaviruset (Covid-19). Antallet har nå passert 4000, bare 16 måneder etter at den første Covid-vaksinen ble godkjent til nødbruk.

Til sammenligning har bare 565 kvinner mistet sine barn etter influensavaksinering siden 1990. Ved å sammenligne influensasprøytene gjennom de siste 30 år med Covid-19 sprøytene i de seneste 16 månedene, får man  gjennomsnittlig 1,5 tilfeller av fosterdød pr. måned etter influensasprøyter og gjennomsnittlig 251 dødsfall pr. måned etter Covid-vaksinene. Det er en 16 633 prosents økning i fosterdødsfall etter Covid-vaksiner  sammenlignet med influensavaksiner.

Mens det tallet allerede er alarmerende, er det faktisk mye verre fordi det har vært satt  flere influensasprøyter under  svangerskap i løpet av en periode på 30 år.

Under oppdateringen til VAERS (vaksine bivirknings rapporteringssystem i U.SA) den 8.april  ble over 100 tilfeller lagt til, der et ufødt barn hadde dødd etter at moren hadde fått Covid-19 vaksine, noe som bringer det totale antallet fosterdødsfall opp i 4023.

For å sette det i perspektiv var det bare registrert 2238 dødsfall av ufødte babyer i VAERS i løpet av 30 år etter injeksjon av alle andre FDA-godkjente vaksiner tilsammen, før  Covid-vaksinene ble godkjent til nødbruk  desember 2020.

I data hentet fra VAERS har Pfizers  Covid-19 vaksine forårsaket flere fosterdødsfall etter å ha blit gitt til gravide kvinner enn noen annen vaksine i U.S.As historie.

I de foregående 30 årene før vaksinene ble godkjent til nødbruk , var det  Gardasil-vaksinen fra Merck ,godkjent av FDA i 2006, som hadde flest registrerte fosterdødsfall ,med 563 tilfeller i løpet av 14 år.

Likevel fortsetter CDC( Centers for Disease Control and Prevention) og FDA(Food and Drug Administration) å anbefale Covid-19 vaksiner til gravide kvinner.  Det sies at FDA planlegger å utforme Covid-19 vaksiner etter mønster av influensavaksiner og fortsette å vaksinere folk hvert år.

Pfizervaksiner resulterte i spontanaborter og svangerskap utenfor livmoren

I en studie gjort av Pfizer hvor 32 blivende mødre fikk Pfizers Covid-vaksine ,resulterte det i spontanabort for 23 av dem. Det ble også funnet en mer enn 50 gangers økning av svangerskap utenfor livmoren, noe som resulterer i fosterdød.

The Covid Vaccines are not Safe – ReviseSociology

Eksperter har lenge advart gravide mot å få mRNA-vaksiner, deriblant vaksine-ekspert Pamela Acker og tidligere forskningsleder i Pfizer, Michael Yedon, som begge har sagt at kvinner i fertil alder helt og holdent burde avvise å ta vaksinen. Yedon la vekt på  at medikamenter og legemidler som ikke er tilstrekkelig testet , ikke burde testes på gravide kvinner.

Til tross for bevis som viser farene med mRNA-sprøyter til ufødte barn, holder CDC fast ved at folk i alderen 18-49 år med visse medisinske tilstander, inkludert graviditet, burde fås prøytene –  inkludert en booster-dose .

Data fra forskjellige overvåkningssystemer indikerte ikke faresignaler med hensyn til svangerskap og utfall for nyfødte forbundet med vaksinene. Men eksperter tror at fosterdødsfall er assossiert med vaksinene, spesielt for kvinner som har blitt vaksinert tidlig i sine svangerskap.

Dr. Simone Gold, grunnlegger av Americas Frontline Doctors, sa tidligere at det er kjente potensielle risikoer med bruken av vaksinen i midten av svangerskapet, ingenting om at det er høy risiko for spontanaborter i midten av svangerskapet.

» Det er galskap å ta denne eksperimentelle vaksinen hvis du er en ung kvinne. Så enkelt er det. Jeg ville rett og slett forby enhver ung kvinne å ta denne vaksinen, og jeg synes at det er veldig uetisk av en hvilken som helst lege å tilby dette til en ung person av hunkjønn.»

Oversatt av Jeanne d’Arc

Forsidebilde: Jimmy Conover

https://bigpharmanews.com/2022-04-18-covid-vaccines-cause-16633-percent-more-miscarriages.html#

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 10

Les artikkelen direkte på derimot.no