Russland bygger økonomiske muskler. Snart vil kanskje alle russiske varer bli priset i Rubel.

Derimot.no

Sanksjonspolitikken slår nå tilbake på vesten. Russland vil snart kreve at all handel med russisk produserte varer skal prises i rubler. Det vil styrke rubelen som internasjonalt betalingsmiddel og svekke dollaren og euroen. Dermed svekkes et av vestens viktigste maktmidler sin politiske kraft. Det vil kanskje i enda større grad enn redusert gass- og olje salg svekke vestens økonomi.

Også dette forteller om det store skiftet i verden som vi nå er vitne til. Det har ligget i luften lenge. SCO (Shanghai Cooperation Organization) vil vokse frem som kanskje det viktigste økonomiske senteret i verden og overskygge vesten som nå går mot økonomisk nedgang av flere grunner, f.eks. “Det grønne skiftet”, energimangel som følge av dette skiftet, straffetiltakene som rammer USA og ikke minst EU osv.

Den norske befolkningen og ikke minst den i EU og USA vil merke dette skiftet gjennom økende priser (inflasjon), synkende inntekter og forverrete livsvilkår på mange andre måter. Men våre valgte og utnevnte ledere vil ikke merke så mye bortsett fra befolkningens misnøye som vil vokse i tiden som kommer.

Men siden våre ledere ikke har kontakt med den virkeligheten som mange opplever, vil de bli tatt på sengen når reaksjonene kommer. Vi har fått en forsmak på det som vil skje gjennom de “Gule vestene” i Frankrike og lastebilsjåførene i Canada.

Knut Lindtner
Redaktør

All russisk eksport kan snart bli i rubler.

Russland er en stor leverandør av olje, gass, mat, metaller, tømmer og andre varer til det globale markedet.

Dmitry Peskov

Kreml sin talsmann Dmitry Peskov antydet på onsdag at all Russlands energi- og vare-eksport kan bli priset i rubler.

Moskva har allerede forlangt at gass-eksporten til fiendtlige land må betales i russisk valuta.

Peskov ble spurt om kommentarene fra parlaments-lederen Vyacheslav Volodin, som tidligere på dagen etterlyste prising for alle russiske eksportvarer i russisk valuta.

«Dette er en ide som absolutt må utredes», sa talsmannen i Kreml.

Ifølge Peskov har dollarens rolle som global reserve-valuta gått på en smell. Å gå over til å prise Russlands største eksportvarer i rubler «vil være i vår interesse og i våre partneres interesse».

I forrige uke beordret president Vladimir Putin regjeringen til å utvikle nødvendige tiltak for å bytte ut all betaling for russisk naturgass til «uvennlige stater» til rubler fra 31. mars.

Dette tiltaket vil gjelde land som har innført økonomiske sanksjoner mot Russland, og som har frosset Moskvas utenlandske reserver.

Volodin sier i en tilsvarende melding til  Telegram at « Dere vil ha gass  – som er til fordel for vårt land.  Dette kan bli utvidet til å gjelde hele listen med eksport-produkter. Alt kan bli priset i rubler. Det vil inkludere gjødsel, korn, matolje, kull, råolje, metaller, tømmer osv.».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.rt.com/business/552983-all-russian-exports-rubles/

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 22

Les artikkelen direkte på derimot.no