redde-verden.com: Spionasje mot oss! -Vinner eller taper vi på det?

Redde-verden.com

Redde-verden.com:

Russerne fyller opp ambassaden og plasserer ut folk her og der i landet vårt – kanskje for å finne ut hva vi driver med:

  • Hvilke planer har vi for å gjøre noe vondt mot dem?
  • Har vi utviklet ny teknologi, som kanskje også kan komme til nytte for dem?
  • Har vi planer om å angripe dem, kanskje å erobre eller ødelegge noe av deres territorium?
  • Ønsker de kanskje å finne ut om de bør angripe oss, i tilfeller hvor og hvordan?
  • Har NATO, USA eller andre planer om å etablere seg her, for å angripe, eller sikre seg mot dem?

Nå skryter vi av at vi ikke har noen som helst vonde hensikter og at vi ikke har noe å skjule. Jeg håper da inderlig at det er sant??? Hva i all verden er da bedre enn at verden omkring oss blir hjertelig klar over det? Er ikke det nettopp mistilliten som gjør bl.a. at noen ruster opp og er livredde for hva fanteri vi kan finne på? Klarer de ved hjelp av spionasje å få bekreftet at vi ikke er onde, at vi ikke har vonde hensikter, at vi slett ikke vil angripe noen: Ja, går dette virkelig opp for dem, så kan de spare seg å være engstelige, å ruste mot oss, å holde noe hemmelig, eller å sette oss i noen som helst fare!

Jo flere spioner de har, dess bedre informasjon får de, og altså desto sikrere kan de være på at vi ikke har onde hensikter! Jo tryggere kan de føle seg og dess mer kan de slappe av i sin opprustning og sine forsvarsbestrebelser!
Altså, jo flere som spionerer mot oss, dess sikrere kan vi føle oss og dess mer kan vi forstå at opprustning ikke skaper trygghet, bare usikkerhet og gjensidig frykt.

Altså: Jo flere spioner som ruster rundt oss, desto tryggere og lykkeligere kan vi bli!

Så: Ønsk Spionene hjertelig velkommen! La dem få se at de ikke behøver å frykte oss. I mellomtiden håper jeg vi da bare har forstått at vi bør holde NATO og USA’s meningsløse våpen langt unna oss!

Omfatter spionasjen også industrispionasje, at de ønsker å finne ut om vi bruker mer hensiktsmessig produksjonsteknikk og lager bedre produkter, er det faktisk også til nytte for oss. Da kan de forbedre sin levestandard, sin energi- og material-utnyttelse, skape bedre produkter og få økt levestandard, hjelpe oss å hjelpe fattigere nasjoner, være med å øke den generell levestandarden i verden, begrense overbefolkningen og dermed sikre både kloden og miljøet!

Så gjelder det bare at det er sant at vi ikke har onde hensikter, eller knytter oss til noen som har det!
Bjørn

Les artikkelen direkte på Redde-verden.com