Propagandakrigen går for fullt. Ofte er det viktigste det som ikke meldes.

Derimot.no

Hva vi ikke får vite

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård.

TV gir få svar på situasjonen i Ukraina. Et fransk nettsted gir bra info, men ikke den fullstendige.   Den russiske uttrekking av styrker fra Kiev går til Russland, sannsynligvis for jernbanetransport sørover  for innsetting i Ukraina. Iflg. det franske nettstedet er hensikten å omfatte de ukrainsk forsvarerne i Luhansk og Donetsk. Transporten vil ta en uke.

  USA og UK satte midt i mars i gang en luftbro til Ukraina. For å losse flyene trengs en kraftig pallelaster. Tyngre last enn paller krever mobile broer for å trille ut artilleriskyts og kjøretøyer.  Til lossingen er en liten lufttransportkommando med samband til transportledelsen i Vest nødvendig.

Torsdag 31. mars kom en rulletekst på Channel News Asia fra Singapore som refererte Zelensky: 15 ukrainske flyplasser er blitt ødelagt. Hvorfor sa han det? Bare 4 flyplasser er meldt ødelagt av russerne. 

Mistanken om hvordan de 15 er blitt ødelagt må gå til et velkjent sovjetrussisk våpen i 2.VK. kalt partisaner. Selv om i det store Ukraina vest for Djnepr skal befinne seg overraskende store ukrainske styrker, hindrer ikke slike en effektiv partisankrig. Ved at den delen av Ukraina er blitt delt inn i teiger for hver partisanavdeling som har sikkert samband til stridsledelsen, kan mange flyplasser bli angrepet.    

‘Ødelegge’ en flyplass er vanskelig for små avdelinger. Best er å skyte i stykker et fullastet fly like etter touchdown. Vil ta lang tid å rydde. Typiske oppdrag for spesialstyrker.   

Luftbroen til Ukraina kan allerede ha etterlatt seg flere flyvrak som har tvunget mottaksapparatet til å anvende andre plasser.   

Mye som feies under teppet må forventes ha skjedd vest for Dnjepr.—-   

Men det STORE spørsmålet er: Selv om russerne erobrer alt land øst for Djnepr, er det i USAs interesse at det blir etablert en fred? 

USA ønsker ikke fred, men et svekket Russland.

Svaret er  et klingende nei. USAs fremste mål er å holde i gang en krig. USAs overordnede hensikt er å svekke Russland, som kan oppnås ved at russiske styrker blir tvunget til å kjempe i det store Ukraina vest for Djnepr.     

For å fortsette krigen kan Zelenskyregjeringen bli flyttet til et bunkeranlegg ved f. eks. Lviv, og de ukrainsk styrkene ledet derfra med full dekning på TV i alle Vestens land som nå.—-   

Onsdag 30. mars meldte CNA at Russland ser en terrorbølge forberedes mot Sentral-Asia.   Det betyr at CIA, Israel og de verste terrorstøttende araberland nå skal samle innsatsen i de tidligere Sovjetrepublikkene, først og fremst Kazakstan som er broen mellom Russland og Kina. Andre stridsmidler har de ikke mot Storkontinentet uten å gå til full krig.  

Britiske MI5 melder at russerne binder betydelig grensestyrker og militære avdelinger i østlige områder, uten å gå i detalj.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 24

Les artikkelen direkte på derimot.no