Perspektiv: 24 dager inn i krigen har Russland sluppet færre bomber enn USA gjorde i løpet av dag 1 av Irak-krigen i 2003.

alternativ-media.com

I maktmedia blir Putin systematisk fremstilt som omtrent tidenes mest blodtørstige og hensynsløse satan som helt uten grunn har gått til angrep på et naboland. Jeg ser ikke alt hva NRK og TV2 forkynnner fra Ukraina, men har til nå ikke observert noen tåredryppende reportasjer av fortvilte sivile russere fra Donetsk-regionen som har mistet sine kjære med den fortvilelse som følger med, dette samtidig som TV-skjermen tilbyr en serie av tilsvarende fortvilte ukrainere som har blitt uskyldige ofre for russiske bomber.

La det ikke være noen tvil; jeg deler den dypeste empati og fortvilelse for alle sivile ofre, både ukrainere og russere. Jeg har ikke tatt bastant noen side i denne konflikten. Min interesse er realpolitisk, hvordan manøvrere for å unngå storkrig i Europa, og kanskje verdenskrig. Og hvordan skal det dannes en opinion ut ifra så nøytrale og objektive premisser som mulig.

Maktmedia (MSM) har på grunn av sin overlegne økonomiske makt og størrelse det største ansvaret for å gi så flersidig og objektiv informasjon som mulig. Dette har de i de senere år vist seg å være 100% udugelige til å gjøre.

Hvem eier verden?

Når det gjelder dekningen av Trump, korona, vaksine og nå Ukraina-krigen, har de fremstått som rene propagandakanaler som vi bare kjenner igjen fra historiske diktaturer. Hvorfor? Hva har skjedd?Hvem eier verden?

For de som kun inntar informasjon fra MSM og har latt seg dressere til å vegre alternative medier, så ser de ikke engang ensidigheten. De tror de ser den totale virkeligheten. For de fleste av våre lesere og seere, spesielt de som har sett vår video «Hvem eier verden», er hele narrativet lett gjennomskuelig og ensidighheten skinnende tydelig.

Heldigvis har alternative medier de seneste årene greid å bidra med å gi et bredere bilde av virkeligheten, til stor fortvilelse for den globalistiske elite som har ballegrep på verden, spesielt på vesten.

Under Irak-krigen i 2003 slapp USA like mange bomber/misiler i løpet av den første dagen som Russland har i løpet av de første 24 dagene av krigen mot Ukraina. Jeg har ikke hørt et pip om dette i MSM. Og sammenligningen er så absolutt relevant. Irak var en langt mindre, for ikke å si ingen trussel for USA i forhold til hva NATOs konstante utvidelse østover – til tross for tidligere avtaler – utgjør for Russland. Relevansen ligger også i den absolutte dehumaniseringen, ikke bare av Putin, men av alle russere. Dette i kontrast til glorifiseringen av giganten USA som raserte Irak.

Kan alternative medier redde liv?

Om alternative medier var like betydningsfulle i tiden før Irak-krigen, ville drapene på millioner av mennesker vært unngått? Ville millioner av flyktninger fremdeles vært i Irak og jobbet for sitt land? Ville opinionen blitt tilstrekkelig informert om at Saddam ikke hadde masseødeleggelsesvåpen – stikk i strid med hva media lot seg manipulere til å lyve om?

De mediene som løy om Iraks masseødelegelsesvåpen, løy om kuwaitiske babyer som ble revet ut av kuvøsene og kastet på gaten av irakiske soldater, er de samme mediene som informerer deg om krigen i Ukraina. Tror det er greit å ha det i bakhodet.

Besøk vår nettbutikk.

Les artikkelen direkte på Alternativ -Media