Partileder i Norgesdemokratene kommenterer uroen i partiet

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Det har stormet rundt Norgesdemokratene de siste ukene etter at Vidar Kleppe og Makvan Kasheikal har angrepet partiet med en rekke utspill i media som har blitt betegnet som illojale av partiledelsen.

Bakgrunnen for denne runden med offentlig skittentøysvask er Vidar Kleppes ønske om å få Makvan Kasheikal tilbake i varmen. Dette skal i følge kilder nære partiet gjøres ved å skape en konflikt rundt krigen i Ukraina innad i partiet, men som brukes som skalkeskjul for å drive frem en intern maktkamp. 

Kasheikal skal være omstridt i partiet pga en rekke uttalelser hvor han har tatt avstand fra partiets høyrefløy. Etter at Norgesdemokratene (daværende navn Demokratene) og Selvstendighetspartiet innledet valgsamarbeid i 2019, gikk Kasheikal ut i lokalavisen Fædrelandsvennen og sa at han egentlig ikke ønsket Selvstendighetspartiets medlemmer, men heller ville ha et samarbeid med Partiet De Kristne (nå Konservativt).

Bakteppet er maktkampen i 2022, hvor Makvan Kasheikal, Kent Andersen og hans samboer Ina K. Thoresen, prøvde å kuppe partiet etter at det ble massiv motstand mot trioen da det ble kjent at Kasheikal hadde lurt til seg en fallskjerm på ca 1 million kroner og 300 000 i lønn som generalsekretær. Kuppforsøket mislykkes etter bare 4 dager og Kasheikal ble politisk vingeklippet innad i partiet.

Nå blusset konflikten opp igjen etter at Kasheikal har gjort flere forsøk på å få nye verv lokalt i Agder, noe han er forhindret fra å gjøre iht fallskjermen/sluttoppgjøret han mottok. Resultatet var at landsstyret med ⅔ flertall valgte å suspendere Kasheikal.

Dette falt Vidar Kleppe tungt for brystet og få dager etter suspensjonen av Kasheikal, kom Kleppe med flere harde utspill mot sine partikolleger i media, hvor han blant annet kalte dem “Putinister”.

Tilsvar fra partileder Jacobsen

Partileder i Norgesdemokratene, Geir Ugland Jacobsen (Foto: Privat).

I en e-post sendt ut til partiets medlemmer søndag 12. mars oppsummerer partileder Geir Ugland Jacobsen situasjonen følgende:

Kjære partimedlem:

Det har vært litt støy i media de siste dagene, vedrørende en uoverenstemmelse mellom partiledelsen og Vidar Kleppe. Undertegnede og Landsstyret beklager uroen, som dessverre har presset seg frem etter et medieutspill fra Kleppe.

Torsdag 2. mars hadde Landsstyret møte om en del ulike saker. I møtet skulle også partiets syn på krigen i Ukraina diskuteres. Møtet ble imidlertid langt, så diskusjon og konklusjon ble utsatt til et eget møte, bestemt til mandag 6. mars.

Fra protokollen 2. mars: Partileder understreket at representanter for partiet må støtte partiets vedtatte politikk. Individuelle syn som kan bli oppfattet som partiets syn skader partiet, og skal ikke kommuniseres. Det skal derfor ikke gis offentlige uttalelser om UA-krigen før Landsstyret har vedtatt partiets offisielle syn på konflikten. Landsstyret var enig i dette, og møtes igjen mandag 6. mars kl 19.00 i den hensikt å fatte et klart vedtak om partiets UA-politikk, som partiet må stå samlet om.

Til tross for Landsstyrets klare vedtak, legger Kleppe dagen etter ut sitt eget syn på sin politikerside, som ikke harmonerer med partiets innstilling. Dette ble av mange medlemmer og utenforstående oppfattet som partiets offisielle syn, ikke minst fordi det kom fra partiets politiske Talsmann. Kleppes innlegg ble også lagt ut på iNyheter. Det kom straks sterke reaksjoner fra flere partimedlemmer.

Landsstyret oppfattet dette som et klart lojalitetsbrudd som måtte påtales.

I møtet den 6. mars vedtok derfor Landsstyret at anledningen til å uttale seg om saker som ikke er programfestet, skulle innskjerpes. Det ble vedtatt at kun partileder og politisk nestleder skal kunne uttale seg offentlig om slike saker. Partiet skulle ikke lenger ha en egen politisk talsmann.

Det ble også vedtatt at Kleppe skulle få en klar melding fra Landsstyret om at hans agerende var uakseptabelt.

Landsstyret var her nødt til å reagere. Ikke på Vidars mening – den har han lov å ha, selv om han er nærmest alene om å ha denne i partiledelsen. Generelt skal det være stor takhøyde i partiet. Det vi måtte reagere på, var at han kun få timer etter vedtaket så demonstrativt brøt Landsstyrets klare pålegg ved å legge ut et eget bastant syn, før vi hadde vedtatt en uttalelse som skulle være partiet sin.

Vi håper fortsatt at partene kommer til en forståelse. Dessverre forvanskes prosessen for å nå dette mål, ved at mye er sagt offentlig i ettertid, som burde ha vært usagt.

Litt om partiets syn på krigen i Ukraina, selv om dette ikke er årsaken til vår reaksjon på Kleppes soloutspill:

Bakgrunn, forløp og mulige utfall av krigen i Ukraina har ingen full oversikt over. Skal man ha en kvalifisert mening kreves det at man er oppdatert – ikke minst på historikken fra mange år tilbake og frem til nå. Noen i vårt parti, både med og uten militær erfaring og kunnskap om de aktuelle land, har studert temaet inngående. På denne bakgrunn har Landsstyret diskutert partiets offisielle holdning til krigen. Vi har gått grundig inn i materien.

Det vi har kommet frem til, er kommunisert på partiets hjemmeside. Linjen vi har valgt, har som sitt primære mål å ivareta Norges sikkerhet, dernest å stoppe krigen gjennom solid diplomatisk innsats for å spare liv og lidelse, samt eliminere faren for en eskalering som kan ramme Norge svært hardt.

Ingen i partiet holder med Russland, slik noen av våre motstandere opportunistisk påstår for å sverte partiet. Vi har bare et annet velbegrunnet og nyansert syn på hva som er den beste veien videre. Ikke minst mener vi som flere militæranalytikere, at Ukraina aldri kan beseire Russland.

Akkurat som rasistbeskyldninger hemmer kritikk av innvandringspolitikken, er «putinist» en betegnelse som benyttes for å stigmatisere og kneble dem som ser et alternativ til Norges offisielle Ukraina-politikk, der enorme våpenleveranser, masse penger og en langvarig krig med enorme tap, ikke minst for Ukraina, synes å være eneste løsning.

Vi håper at denne redegjørelsen er oppklarende, og at vi får ryddet av veien eventuell tvil om det er lov å ha egne meninger i partiet. Det er selvfølgelig helt greit. Alternative syn kan spilles inn i ulike fora, og kanskje også finne veien til partiprogrammet med tiden. Det er sånn et parti må fungere. Men å skape forvirring om partiets oppfatning i viktige saker, endog med overlegg, kan og må vi unngå.

Jeg ønsker alle en riktig god søndag, og lykke til med kommende valgkamp i deres respektive kommuner og fylker!

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar