Parallellsamfunn vs totalitarisme – hvordan skape en fri verden

Politikeren.com

Vi lever i en tid med disruptive teknologier og innovasjoner som skaper nye markeder og nye verdinettverk eller starter på bunnen av et eksisterende marked og til slutt fortrenger etablerte markedsledende selskaper, produkter og allianser.

Er det kanskje på tide å anvende denne forretningsmodellen på samfunnet som helhet? Trenger vi å skape parallelle former for utdanning og vitenskap, parallelle politiske strukturer, et parallelt informasjonsnettverk og frie parallelle markeder som bygger en parallell økonomi for å unnslippe autoritære statsstrukturer og et politisk og finansielt system som ikke reflekterer våre behov og ønsker?

Denne videoen fra ‘Academy of Ideas’ tar på dette spørsmålet for å bedre forstå hvorfor dette kan være et alternativ og hvordan en slik ting kan se ut.

Noen dissidenter i totalitære kommunistiske regimer har tidligere hevdet, når de ser på de parallelle strukturene som allerede har dukket opp eller kan dukke opp i fremtiden, at de gradvis kan erstatte eller humanisere de eksisterende offisielle strukturene.

Grunnen til å skape parallelle strukturer og parallellsamfunn på den tiden var enkel. Siden det offisielle systemet hadde monopol på vold og var for mektig til å utfordre direkte, var den beste måten å unngå det på og trosse det å ignorere det så mye som mulig.

På den tiden begynte parallellsamfunnet med spontane handlinger av gjensidig selvforsvar i ulike deler av samfunnet. De som deltar er aktive mennesker som ikke lenger tåler å passivt se den generelle stivheten i forfallet, byråkratiet og kvelningen av enhver livlig idé eller tegn på bevegelse i den offisielle sfæren.

Les artikkelen direkte på Politikeren