Matmangel kan gå langt utover det vi har sett i finanskrisen i 2008 – tidligere østerriksk utenriksminister

Politikeren.com
Read Time:18 Second

Den tidligere østerrikske utenriksministeren Karin Kneissel bekrefter at Vestens ensidige sanksjoner mot Russland påvirker hele verden.

– Prisøkningene går langt utover energimarkedene
– Matvareprisene påvirkes også
– Konsekvensene av sanksjoner påvirker land i global skala
– Krigen i Ukraina kan ikke lenger betraktes som en regional hendelse
– Matmangel kan gå langt utover det vi så i finanskrisen i 2008

Les artikkelen direkte på Politikeren