Over 400.000 nye bivirkningsmeldinger siden 1 Januar 2022 i Europa

Politikeren.com

EudraVigilance, den europeiske databasen der bivirkninger av vaksiner er rapportert, hadde per 12. februar samlet inn 39.997 rapporter om dødsfall og 3.666.011 rapporter om skader (halvparten av dem alvorlige) fra personer som mottok noen av de fire vaksinene lisensiert på dette tidspunktet i medlemslandene i EU.

I den forrige rapporten, datert 1. januar, var antallet rapporterte dødsfall 36 257, og skadde var 3 244 052.

EudraVigilance er allment anerkjent for å være sterkt underrapportert. De effektive sakstallene vil derfor sannsynligvis være betydelig høyere.

EudraVigilance ble lansert av European Medicines Agency i 2012 for å gi offentlig tilgang til rapporter om mistenkte bivirkninger. Disse rapportene sendes elektronisk til EudraVigilance av nasjonale legemiddeltilsynsmyndigheter og farmasøytiske selskaper som innehar markedsføringstillatelser (lisenser) for legemidler.

MODERNA – COVID-19 mRNA-VAKSINE (CX-024414)
PFIZER-BioNTech – COVID-19 mRNA-VAKSINE
ASTRAZENECA – COVID-19-VAKSINE (CHADOX1 NCOV-19)
JANSSEN – COVID-19-VAKSINE (AD26.COV2.S )

Av det totale antallet registrerte skader er nesten halvparten (1.727.226) alvorlige skader.

I følge Eudravigilance gir “alvorlighet informasjon om den antatte uønskede effekten; det kan klassifiseres som “alvorlig” hvis det tilsvarer en medisinsk hendelse som resulterer i død, er livstruende, krever sykehusinnleggelse, resulterer i en annen medisinsk viktig tilstand, eller forlenger eksisterende sykehusinnleggelse, resulterer i vedvarende eller betydelig funksjonshemming eller uførhet, eller forverrer en medfødt anomali/medfødt funksjonshemming.»

Det skal bemerkes at, akkurat som ikke alle rapporterte dødsfall og skader nødvendigvis trenger å være vaksinerelaterte, er det velkjent at disse rapportene representerer en svært minimal mengde av de faktiske tilfellene, ettersom de fleste døds- og skadehendelser ikke blir rapportert.

Her er EudraVigilance-dataene oppsummert frem til 12. februar 2021.

Totale reaksjoner for Pfizer/BioNTech-vaksinen:
18 185 dødsfall og 1 791 261 skader

 • 50 761 Blod- og lymfesystemlidelser inkl. 254 dødsfall
 • 61 233 Hjertelidelser inkl. 2.638 dødsfall
 • 547 Medfødte, familiære og genetiske lidelser inkl. 55 dødsfall
 • 23 657 Hørsels- og labyrintlidelser inkl. 12 dødsfall
 • 2 077 Endokrine lidelser inkl. 8 dødsfall
 • 27 111 Øyelidelser inkl. 39 dødsfall
 • 138 253 Gastrointestinale lidelser inkl. 706 dødsfall
 • 443 764 Generelle lidelser og tilstander på administrasjonsstedet inkl. 5.190 dødsfall
 • 2 025 Lever og galleveier inkl. 95 dødsfall
 • 19 243 Immunsystemlidelser inkl. 99 dødsfall
 • 84.884,- Infeksjoner og plager inkl. 1.931 dødsfall
 • 35 665 Skader, forgiftninger og prosedyrekomplikasjoner, inkl. 349 dødsfall
  44.308 Undersøkelser inkl. 520 dødsfall
 • 11 795 Forstyrrelser i stoffskifte og ernæring inkl. 289 dødsfall
 • 209 669 Muskelskjelett- og bindevevslidelser, inkl. 228 dødsfall
 • 1 744 Benigne, ondartede og uspesifiserte neoplasmer (inkl. cyster og polypper) inkl. 166 dødsfall
 • 290 349,- Nervesystemlidelser inkl. 1.926 dødsfall
 • 2 658 Graviditet, barseltid og perinatale tilstander inkl. 75 dødsfall
 • 262 Produktproblemer inkl. 3 dødsfall
 • 32 195 Psykiatriske lidelser inkl. 216 dødsfall
 • 6 509 Nyre- og urinveislidelser inkl. 272 dødsfall
 • 74 588 Reproduksjonssystem og brystsykdommer inkl. 6 dødsfall
 • 75 926 Luftveis-, thorax- og mediastinumsykdommer inkl. 1.932 dødsfall
 • 81 815 Lidelser i hud og underhud inkl. 146 dødsfall
 • 4 127 Sosiale forhold inkl. 23 dødsfall
 • 21 849 Kirurgiske og medisinske prosedyrer inkl. 208 dødsfall
 • 44 247 Karsykdommer inkl. 799 dødsfall

Totale reaksjoner på Moderna-vaksinen:
11 138 dødsfall og 573 035 skader

 • 13 383 Blod- og lymfesystemlidelser inkl. 120 dødsfall
 • 19 462 Hjertelidelser inkl. 1.169 dødsfall
 • 198 Medfødte, familiære og genetiske lidelser inkl. 12 dødsfall
 • 6 688 Hørsels- og labyrintlidelser inkl. 8 dødsfall
 • 533 Endokrine lidelser inkl. 6 dødsfall
 • 7 856 Øyelidelser inkl. 35 dødsfall
 • 46 468 Gastrointestinale lidelser inkl. 416 dødsfall
 • 152 534 Generelle lidelser og tilstander på administrasjonsstedet inkl. 3.672 dødsfall
 • 819 Lever og galleveier inkl. 55 dødsfall
 • 5 683 Immunsystemlidelser inkl. 21 dødsfall
 • 24.462 Infeksjoner og skadedyr inkl. 1051 dødsfall
 • 10 555,- Skader, forgiftninger og prosedyrekomplikasjoner, inkl. 211 dødsfall
 • 12.633 Undersøkelser inkl. 395 dødsfall4 996 Forstyrrelser i stoffskifte og ernæring inkl. 268 dødsfall
 • 70 107 Lidelser i muskel- og skjelett- og bindevev, inkl. 221 dødsfall
 • 700 Benigne, ondartede, ondartede og uspesifiserte neoplasmer (inkl. cyster og polypper) inkl. 86 dødsfall
 • 95 946 Nervesystemsykdommer inkl. 1040 dødsfall
 • 925 Graviditet, barseltid og perinatale tilstander inkl. 10 dødsfall
 • 101 Produktproblemer inkl. 4 dødsfall
 • 9 813 Psykiatriske lidelser inkl. 181 dødsfall
 • 3 157 Nyre- og urinveislidelser inkl. 218 dødsfall
 • 14 047 Reproduksjonssystem og brystsykdommer inkl. 9 dødsfall
 • 24 308 Luftveis-, thorax- og mediastinumsykdommer inkl. 1.178 dødsfall
 • 29 172 Lidelser i hud og underhud inkl. 96 dødsfall2 325,- Sosiale forhold inkl. 45 dødsfall
  3 585 Kirurgiske og medisinske prosedyrer inkl. 206 dødsfall
 • 12 579 Karsykdommer inkl. 405 dødsfall

Totale reaksjoner for Oxford/AstraZeneca-vaksinen:
8 174 dødsfall og 1 170 321 skader.

 • 4 038 Blod- og lymfesystemlidelser inkl. 279 dødsfall
 • 21 330 Hjertelidelser inkl. 854 dødsfall
 • 241 Familiære og genetiske medfødte lidelser inkl. 9 dødsfall
 • 13.580,- Hørsels- og labyrintlidelser inkl. 7 dødsfall
 • 709 Endokrine lidelser inkl. 6 dødsfall
 • 20 310 Øyelidelser inkl. 32 dødsfall
 • 108 425 Gastrointestinale lidelser inkl. 447 dødsfall
 • 309 230 Generelle lidelser og tilstander på administrasjonsstedet inkl. 1.893 dødsfall
 • 1 062 Lever og galleveier inkl. 70 dødsfall
 • 5.495,- Immunsystemlidelser inkl. 40 dødsfall
 • 43.810,- Infeksjoner og plager inkl. 634 dødsfall
 • 13.918,- Forgiftning på grunn av skader og prosedyrekomplikasjoner, inkl. 201 dødsfall
 • 26.112 Undersøkelser inkl. 206 dødsfall
 • 13 147 Forstyrrelser i stoffskifte og ernæring inkl. 132 dødsfall
 • 170 055 Lidelser i muskel- og bindevev, inkl. 171 dødsfall
 • 769 Benigne, ondartede og uspesifiserte neoplasmer (inkl. cyster og polypper), inkl. 42 dødsfall
 • 236 745 Nervesystemet, inkl. 1.199 dødsfall
 • 631 Graviditet, barseltid og perinatale tilstander inkl. 21 dødsfall
 • 199 Produktproblemer inkl. 1 død
 • 21 273 Psykiatriske lidelser inkl. 73 dødsfall
 • 4 416 Nyre- og urinveislidelser inkl. 82 dødsfall
 • 17 181 Reproduksjonssystem og brystsykdommer inkl. 3 dødsfall
 • 42 021 Luftveis-, thorax- og mediastinumsykdommer inkl. 1.119 dødsfall
 • 52 622 Lidelser i hud og underhud, inkl. 69 dødsfall
 • 1 657 Sosiale forhold inkl. 9 dødsfall
 • 2 217 Kirurgiske og medisinske prosedyrer inkl. 33 dødsfall
 • 29 128 Karsykdommer inkl. 542 dødsfall

Totale reaksjoner for Johnson & Johnson-vaksinen:
2 500 dødsfall og 131 394 skader

 • 1 272 Blod- og lymfesystemlidelser inkl. 54 dødsfall
 • 2 671 Hjertelidelser inkl. 211 dødsfall
 • 44 Medfødte, familiære og genetiske lidelser inkl. 1 død
 • 1 382 Ørelidelser og labyrint inkl. 3 dødsfall
 • 109 Endokrine lidelser inkl. 2 dødsfall
 • 1 710 Øyelidelser inkl. 10 dødsfall
 • 9 791 Gastrointestinale lidelser inkl. 94 dødsfall
 • 35 428 Generelle lidelser og endringer på administrasjonsstedet inkl. 708 dødsfall
 • 160 Lever og galleveier inkl. 15 dødsfall
 • 572 Forstyrrelser i immunsystemet, inkl. 10 dødsfall
 • 8.881,- Infeksjoner og plager inkl. 211 dødsfall
 • 1 230 Skader, forgiftninger og prosedyrekomplikasjoner, inkl. 26 dødsfall
 • 6.393 Undersøkelser inkl. 134 dødsfall
 • 793 Forstyrrelser i stoffskifte og ernæring, inkl. 63 dødsfall
 • 17 493 Muskel- og bindevevslidelser, inkl. 57 dødsfall
 • 95 Benigne, ondartede og uspesifiserte neoplasmer (inkl. cyster og polypper), inkl. 9 dødsfall
 • 23.989,- Nervesystemet, inkl. 248 dødsfall
 • 61 Graviditet, barseltid og perinatale tilstander inkl. 1 død
 • 31 Produktproblemer
 • 1 844 Psykiatriske lidelser inkl. 24 dødsfall
 • 560 Nyre- og urinveislidelser inkl. 32 dødsfall
 • 3 189 Reproduksjonssystem og brystsykdommer inkl. 7 dødsfall
 • 4 649 Luftveis-, thorax- og mediastinumsykdommer inkl. 314 dødsfall
 • 3 894 Hud- og subkutane vevssykdommer inkl. 12 dødsfall
 • 429 Sosiale forhold inkl. 4 dødsfall
 • 932 Medisinske og kirurgiske prosedyrer, inkl. 75 dødsfall
 • 3 792 Karsykdommer inkl. 175 dødsfall

Dette er offentlig informasjon finansiert av European Medicines Agency (EMA), og alle kan bruke EudraVigilance-systemet og verifisere disse dataene.

Les artikkelen direkte på Politikeren