Ønsker EU å avstå borgernes rettigheter til WHO?

Politikeren.com
Read Time:2 Minute, 7 Second

Den tyske parlamentsmedlemmet Christine Anderson informerte nylig om at det siden 1. mars har pågått forhandlinger for å overlate – i tilfelle en pandemi – de facto regjeringsmakten over medlemslandene til WHO.

En mellomstatlig arbeidsgruppe jobber for tiden med modaliteter for revisjon av traktatene, i form av en global pandemiavtale også kalt Pandemic Treaty,  mellom WHO og medlemslandene.

Den tyske parlamentsmedlemmet Christine Anderson informerte nylig om at det siden 1. mars har pågått forhandlinger for å overlate – i tilfelle en pandemi – de facto regjeringsmakt over medlemslandene til WHO.

Traktatendringene tar sikte på å gi WHO de facto styringsmakt over sine medlemsland i tilfelle en pandemi, uten involvering eller konsultasjon med nasjonale regjeringer eller nasjonale parlamenter.

Anderson hadde derfor allerede sendt inn et spørsmål for skriftlig svar til EU-kommisjonen for noen uker siden, sa hun på sin Telegram-kanal.

Hun spurte kommisjonen i hvilken grad de ville sikre at prinsippene for folkets styre ville bli respektert og at innbyggerne ikke ville bli utsatt for vilkårligheten til en ikke-valgt enhet som verdens helseorganisasjon.

BAKGRUNN:

1. desember 2021 nådde de 194 medlemmene av Verdens helseorganisasjon (WHO) enighet om å starte prosessen med å utarbeide og forhandle en konvensjon, avtale eller et annet internasjonalt instrument under Verdens helseorganisasjons grunnlov for å styrke pandemiforebygging, beredskap og respons.

Et mellomstatlig forhandlingsorgan holdt sitt første møte 1. mars (for å bli enige om arbeidsmåter og tidslinjer) og et annet innen 1. august (for å diskutere fremdriften med et arbeidsutkast).

Den vil deretter levere en fremdriftsrapport til den 76. verdenshelseforsamlingen i 2023, med mål om å ta i bruk instrumentet innen 2024. Mange som går inn for traktaten mener at den gir den beste måten å øke det politiske engasjementet fra statene for å reformere global helsestyring.

World Council for Health (WCH) , en koalisjon av forskere, leger, advokater og sivilsamfunnsorganisasjoner, motsetter seg Verdens helseorganisasjon (WHO) sine grep for å gjennomføre et maktgrep i form av en global pandemiavtale, mens verdens oppmerksomhet er avledet av den siste krise nemlig krigen i ukraina.

WCH anser den foreslåtte WHO-avtalen som ikke bare unødvendig, men en trussel mot suverenitet og umistelige rettigheter. Det øker WHOs kvelende makt til å erklære uberettigede pandemier, innføre dehumaniserende nedstengninger og håndheve dyre, usikre og ineffektive behandlinger mot folkets vilje.

Dokumentlenker:
Forespørsel: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000921_EN.html
Svar: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P- 9-2022-000921-ASW_EN.html

Les artikkelen direkte på Politikeren