285019632_10159410852982702_8858545262550340114_n-b15758c2

Oligarker

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
285019632_10159410852982702_8858545262550340114_n-b15758c2
Den støyende tausheten om de reelle oligarkene burde alle høre nå syns jeg.
De nasjonale russiske oligarkene er da vel ikke mer reelle eller mektigere enn de internasjonale oligarkene i den globale eliten.

Store Norske Leksikon definerer oligarki som:

«…en styreform der en liten gruppe personer har makt til å styre over resten uten at disse har noen virkelig mulighet til å kontrollere de som styrer.» (1), og de understreker at et oligarki derfor er et diktatur.

Eksempel på på at befolkningen ikke har kontrollmulighet over de som styrer, er beslutningene rundt noe som vil ha enorm innvirkning på hver og en av oss i hverdagen og som skjer i kulissene akkurat nå; det digitale passet.

Det var oligarkene selv som introduserte ideen, ønsket om, og promoteringen rundt å innføre passet. Vi snakker om medisinbransjen, Tech, og oligarkene samlet i WEF samt deres våpendragere i FN og WHO-systemet.

Fagfolkene slik som FHI i Norge sier at passet ikke er nødvendig.

Befolkningene i de enkelte landene ønsker det ikke.

Passet er med andre ord unødvendig jamfør uavhengige eksperter, og ikke ønskelig av folket.

De folkevalgte i nasjonalstatene sier at de er nødt til å tilpasse seg de andre landene… som heller ikke vil ha det!

Nasjonalstatene hastegodkjenner internasjonal tilpasning av digitale pass med rekorder i høringsfrist, og til tross for nesten bare negative tilsvar på høringer, gjennomføres det likevel.

Oligarkene (ikke de russiske) har egeninteresse av det digitale passet knyttet til kontroll over «massene», ytterligere sanking av det nye gullet; menneskedata, og ytterligere berikelse.

Når vi har forstått dette forstår vi kanskje også hvorfor Store Norske Leksikon understreker at et oligarki er et diktatur. Man bestemmer ikke lenger selv.

WEF har hatt stormøte i Davos denne uken og lederen Klaus Schwab sa i talen: «Framtida bygges av oss, av det mektige fellesskapet her i dette rommet.»(2).

Kanskje det ikke stemmer at de har så mye makt som han sier?Kanskje han bare hadde drukket litt for mye Jegermeister rett før talen?Kanskje de ikke eier noen mediekonsern likevel? Kanskje de ikke har eierskap i de private faktasjekkbyråene likevel? Kanskje de ikke har «rettferdige» algoritmer som styrer meningsdannelsen likevel?Kanskje de ikke har lobbyister og kommunikasjonsrådgivere likevel? Kanskje den karibiske utpresserligaen ikke har pleiet kontaktene med nordmenn i sentrale posisjoner likevel?Kanskje de private eierne av våpenindustrien og våpenlobbyen ikke sitter i WEF likevel? Kanskje eierne av de kriminelle legemiddelgigantene ikke sitter i WEF likevel?

Kanskje det norske oljefondet ikke er en honningkrukke for «filantroper» likevel?

For å få et bilde av hvilke oligarker som sitter med makten og derfor er trusselen for dannelsen av det leksikonet kaller et diktatur, må vi se på hvem vi kan kritiskere.

Filosofen Voltaire sa noe lignende dette:
Finn ut hvem du kan kritisere så skal jeg si hvem som har makt over deg.

Hvis vi kan kritisere de russiske oligarkene er de ingen trussel. Hvis vi IKKE kan kritisere globalistoligarkene er det, slik jeg tolker Voltaire, de som er selve trusselen mot folket.

I dag er det lett å se at humorister, ordførere, redaktører og leger ikke lenger sparker oppover når de skal henge ut noen. Det hadde de ikke turt om de hadde villet. De sparker nedover, og de sparker hardt.

Ligger de nede fra før gjør det ingen ting, for det er oligarkenes moral som gjelder nå. Det siste er leger som henger ut og fysisk aper etter pasienter som har fått nevrologiske spasmer i muskulaturen som bivirkning av oligarkenes eksperimentering på mennesker med mRNA-vaksinen (3).

Siden vi har snudd retningen av de harde sparkene helt på hodet, vet vi med ganske stor grad av sikkerhet at folkestyret er på vei til å bli et elitestyre.

De fleste er vel enige i at vi i mindre grad enn før kan kritisere oligarkene – med unntak av de russiske.

Før i tiden da man praktiserte fysisk «pryl» hvis barna var ulydige, hadde man et problem når man skulle avstraffe barn av konger og dronninger. Man kunne ikke bruke kjeppen på de med blått blod. Dette løste de med å ansette en prylegutt som fikk pryl i stedet for den rampete prinsen.

De nasjonale russiske oligarkene har blitt de globale oligarkenes prylegutter. Det er bare å hamre løst på dem, men ALDRI si noe negativt om «filantropien» og annet svineri som lommetjuvene med blått blod i Davos bedriver.

Dette fikk jeg oppleve senest ved min siste post på Facebook hvor jeg var litt imponert over at en av de mest infiltrerte kanalene av alle, NRK, faktisk nevnte i notisen i forbindelse med gårsdagens 1 500 m. løp friidrett på nettsiden at Fillip Ingebrigtsen hadde helseproblemer relatert til medisinske bivirkninger fra vaksinen (4).

Det er noe folkelig med å slippe til menneskers historie og skjebne i møte med legemiddelgigantene – oligarkene – og en mulig ødelagt karriere. I og med at det gjelder en av de kjæreste vi har innen idrett har det også stor allmenn interesse som statskanalen har forpliktet seg til å hensynta.

Siden Ingebrigtsen også er en influenser kan det også forhindre ungdom i å på nytt gå på medisinoligarkenes agressive reklamekampanjer og ta medisiner de ikke trenger.
Jeg la ved NRKs lenke til nyhetsartikkelen og beskrev i posten at de hadde nevnt problemene knyttet til vaksinen. Jeg håpet så sterkt at dette var en oppmykning av det kommersielle informasjonshegemoniet (4).

Neste dag hadde «noen» overstyrt de modige journalistene, som sa de forbudte ordene, og den lille setningen var ikke lenger der.

Med litt tenknisk hjelp fra en venn, fikk jeg rekonstruert og tatt skjermbildet fra artikkkelen slik den så ut i går kl 20:22 (5).

Jeg må spør igjen som Voltaire nok ville ha gjort. Hvem er det vi ikke har lov til kritisere i dag?

Er det «pryleguttene», eller er det de som hadde møte i Davos denne uken?


Kjetil Tveit
Author: Kjetil Tveit

Legg igjen en kommentar