Mitt lille bidrag for å begrense myndighetene!

Blog
Konsensus har vært katastrofe i mange perioder i historien, slik som det jo selvsagt var da Bent Høie og Steinar Madsen satt i Dagsnytt 18 i 2009 og bortforklarte studier publisert i Lancet med at det var høyreekstreme konspirasjonsteorier. Pandemrix var trygg sa de med skråsikkerhet. Det viste seg å være «den verste vaksinekatastrofen i nyere tid». (Med unntak av dagens).
Det er på denne måten de forholder seg til forskning fra verdens største medisinske tidsskrift hvis det ikke passer inn i deres global-politiske ønske. De kaller det høyreekstreme konspirasjonsteorier.
Preben Aavitsland sa i etterkant at han heller burde vært lojal overfor det norske folk (Tidsskriftet for legeforeningen).
Hvem tror du FHI og Aavitsland var lojal overfor Østen, når det ikke var folket? Jeg vil så gjerne vite hvem som kan svare på det. Julenissen?
Det var ikke det norske folk sier han selv. Dette er alvorlig. For hvis de som skal sørge for god folkehelse er lojale overfor «noen andre» så er vi fort over i medisinsk ondskap; de visste at det ikke fantes noen pandemi likevel, men de medisinerte med farlig (nødgodkjent) medisin, og kvestet barn og voksne for resten av sitt liv.
Medisinfaglig betyr et «regime», «leveregler for pasienten». Også brukt innen folkehelse. F.eks et kostholdsregime, eller nedstengningsregime. 
Kan vi kalle det en pandemi?
Kost/nytte ved nedstegninger, og dermed også alvorlighetsgrad av smitten har nå kommet opp for retten.
Sitat fra VG om to kvinner som brøt smitteregimet, og tok det til retten:
«Kvinnene mener imidlertid at reglene ikke var godt nok begrunnet smittevernfaglig. Det er Gulating lagmannsrett enig i.» (1).
Min kommentar:
Jeg tror det er derfor myndighetene har nektet konsekvent å gi en faglig utredning i form av tall-estimat på kost/nytte av nedstegningene. Noe også professorer innen jus har etterspurt. Også C. Stoltenberg har etterspurt midler til å finne ut, men fått avslag. Noe som selvsagt indikerer at noe politisk skjer, og ikke medisinsk.
Hadde de gjort dette mener jeg det ville blitt avdekket at vi ikke har noen pandemi. Ingen forstår hvorfor politikerne ikke vil vite. Det er en gåte.
Men nå har man altså i BergenTingrett ikke kunnet finne noen grunn til restriksjoner fra å treffes fysisk, ganske enkelt fordi det ikke er medisinfaglig nødvendig. Gulating Lagmannsrett sier dette. Det er langt vanskeligere for politikere å sno seg unna i rettsapparatet.
Også verdens mest siterte epidemiolog, John Ioanidis sa tidlig i 2020 at vi ikke hadde noen pandemi, og at det ikke er verre enn en influensa. Han har nå nettopp oppdatert sine tall (2). Hans forskning på dette legger faktisk WHO lydig i sine arkiver. Ingen kan motsi «far sjøl» innen epidemiologi.
 
Camilla Stoltenberg sier nå:
«FHI har ved flere anledninger sagt at det er usikkert om nytten overgår ulempene ved vaksiner» (1).
Dette skyldes ikke bare at vaksinen har bivirkninger, men at mange grupper har de facto INGEN DØDE. Og da er det vanskelig å si at vi har en pandemi.
Det er også interessant å se at helsetoppene nå sloss om «å ha sagt» det samme som oss korrupsjons-realister hele tiden sa, fordi vi hadde regnet på ting, og sett at det skurret.
Pga dette, og mye mer, mener jeg at smittesituasjonen har blitt hauset opp slik som svineinfluensa i 2009, men enda mer denne gang. Jeg synes – i likhet med verdens fremste epidemiolog – ikke at det er riktig å kalle dette en pandemi.
Vi hadde underdødelighet i landet før medisinen med verdensrekord i bivirkninger kom.
Mediene har vist mange skrekkelige bilder. Det er viktig å ta med seg at vonde skjebner og dødsfall kan finnes over hele verden når mediene trenger det. Derfor er det tallene som gjelder og ikke bildene. Tallene skurrer. Sånn er det.
Dem som har lest om asymptomatisk smittespredining (som ikke er evidensbasert) forstår man fort at å kjøre vaksine og testregimet som senere ble pass enkelte steder for unge friske studenter i fadderuken, er fullstendig absurd. Og mange orker ikke å teste seg, men tar farlig vaksine i stede.
Det at vi godtok dette absurde, førte oss til neste skritt som var å tvinge 16-åringer, som skal i praksis, og sykepleiestudenter, til vaksine ved å frata dem karrieren sin hvis de er redde for å få betennelse i hjertet, eller å få ødelagt reproduksjonssystemet i kroppen. Noe som forskes på nå, og som vi ikke vet enda. Noen av disse vil skades svært alvorlig siden tallene allerede viser at medisinen er verre enn den i 2009.
De går akkurat så langt som vi tillater. Når vi finner at noen kommer seg unna med bare testing, så er det mange norske ungdommer i Norge som ikke gjør det. Vi må slutte å lure oss unna dette faktum. Tenk at det kunne vært egne barn. Når noen av våre barn må ta medisin som de kanskje ikke tåler, som FHI ikke anbefaler, og som er den farligste vaksinen verden har sett, for å tilfredsstille politikere, er det ondskap slik som i 2009.
Også i 2009 måtte noen stå på for å få avvikle skandalen. Mange måtte tåle å bli hengt ut, men vi var glade etterpå for at noen tok jobben. Jeg er så heldig å få være en liten del av denne jobben slik at ikke myndighetene tar seg til rette.
Jens Bjørneboe sa noe sånt som at folk med makt må være under konstant overvåkning. Det er det som har feilet i demokratiet nå. Hvis man sover i et demokrati, så våkner man i et diktatur.
Mediene røper ikke fadesen før skandalemedisinen er kjøpt, betalt, og inntatt. Mer og mer kommer for dagen, og kan hindre mange fra tredje dose. Men det er ikke et argument for at de er vaktbikker som den fjerde statsmakt, at de sier det etterpå. Da kan det være for sent. De har visst hele tiden mange av dem.
Litt ironisk også at Fredrik Solvang måtte fjerne sin private Facebook-post den 8 oktober hvor han skrev at vi ikke hadde pressefrihet, og at Norge var korrupt. Han hadde ikke en gang frihet til å ytre det på facebook.
Jeg har en artikkel om dette i vår nye avis binders.info (for en tid tilbake). Der går det an å snakke om sånt.
 
 
Jeg forsøker å gi mitt lille bidrag for å unngå at myndighetene gjør som de har gjort i Canada, Nederland, Australia, Østerrike, Tyskland, Irland, Storbritania og Italia bare for å nevne noen. Pratet med en kar fra Nederland i helgen. Han hadde flyktet til Norge da han så at sivilt politi begynte å banke opp folk på gaten. Dette er alle land som tidligere er regnet som demokratier. NRK viser bare en liten dråpe av dette.
Pratet også med en norsk kvinne i sist uke som bor i Italia. Hun sa at folket der er ca delt på midten nå, hvor den ene siden er imot de korrupte globalistene i landet. Der kan man ikke lenger ta offentlig transport uten å være vaksinert, og med digitalt pass. Noen steder er det nå dagbøter for de over 50 som ikke har tatt stikket.
 
 
Fotnoter