Økende vansker for EUs kraftforsyning. Franske atomkraftverk leverer stadig mindre kraft.

Derimot.no

derimot.no:

Halvparten av de franske atomkraftverkene er stadig ute av drift

Av Jan Herdal

Atomkraft har vært den stabile hjørnesteinen i den franske kraftforsyningen i mange år. Men kraftverkene begynner å bli gamle, og den tekniske tilstanden er dårlig. Bloomberg melder at halvparten stadig er ute av drift, og kraftproduksjonen den laveste på ti år.

Det er dårlig nytt for en europeisk kraftbalanse som allerede er i krise. Frankrike var i mange år storeksportør av kraft til andre EU-land. Nå er de selv stadig oftere avhengig av import.

De 18 atomkraftverkene med totalt 56 reaktorer kan sammen med øvrig kraftforsyning i teorien forsyne landet med rikelig, stabil kraft når det trengs. Men driftsregulariteten er katastrofal, og reaktorer må stadig stenges for kortere eller lengre tid.

De franske atomkraftverkene ble bygget som reaksjon på OPECs oljeboikott av vesten i 1973, på grunn av dens støtte til Israels Yom Kippur-krig. Gjennomsnittsalderen er 37 år. På topp i 2005 leverte de 450 TWh, og dekket med det om lag 80 prosent av landets kraftbehov. 

I 2020 var gjennomsnittsreaktoren ute av drift i over 115 dager. 44 prosent av nedetiden var ikke planlagt. Og det blir stadig vanskelige å vite når en reaktor kommer tilbake i drift. En viktig grunn er mangel på reservedeler. EDF, som driver atomkraftverkene, har sluttet å love noe.

Også standardiseringen av de franske atomkraftverkene har vist seg å bli et problem. De ble bygget på 1970- og 80-tallet rundt tre store byggelinjer på 900, 1300 og 1450 megawatt. Det ble rimeligere, men betyr også at eventuelle konstruksjonssvakheter ble standardisert.

I desember 2021 ble det oppdaget sprekker i nødkjølesystemet i de nyeste og største reaktorene. Fire reaktorer ble straks stengt, da dette lot til å være en systemfeil. 6 gigawatt, en tidel av installert kapasitet var borte. Seinere tilkom 3 reaktorer, og flere er sannsynlig.

EPR Flamanville 3 –EM4 Package - Ponticelli
Flamanville-3

Det er mistanke om at samme feil fins i et annet kjølekretsløp. En sikkerhetsrisiko som EDF må undersøke i hver eneste reaktor, og som er svært tidkrevende uansett om de finner noe eller ikke. En hovedårsak til at Frankrike har gått fra stømeksportør til importør.

President Macron har erklært at han i tillegg til fornybart vil satse på en renessanse for atomkraft. Problemet er at teknologiene det skal satses på foreløpig bare befinner seg på Powerpoint-stadiet. Det vil ta år og dag før det kan realiseres.

Siden 2007 har Frankrike bygget på en ny reaktor, Flamanville-3. Den skulle koste vel 30 milliarder kroner, og levere strøm i 2012. Den er ennå ikke ferdig, og kostnadene er oppjustert til nesten 200 milliarder kroner, skriver NTV.

Tips: Fransk atomkraftproduksjon skal videre ned, før den eventuelt øker igjen.

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 15

Les artikkelen direkte på derimot.no