Observerbare fakta er ikke konspirasjonsteorier!

Lykten.no

Lykten.no:

Man skal ikke kaste stein i glasshus heter det og når man leser Vegar Jørgenstuens innlegg i Utrop så er det nettopp det ordtaket som kommer en i hug. For her har vi en representant for en voldelig ideologi som kritiserer voldshandlingene fra andre representanter for en annen voldsideologi.

Eller er det riktigere å si påstått voldsideologi? For han drar ABB- kortet for alt hva det er verdt og går til angrep på et ganske bredt lag av befolkningen, som riktignok er kritiske til en liberal innvandringspolitikk. Men høyreekstreme? Det er vel å ta i litt. Noen av dem befinner seg i grenseland for hva som er greit å si i et offentlig ordskifte. Men den overveldende majoriteten er fredelige og mange av de påpeker bare observerbare fakta. Befolkningen i Europa er i ferd med å skiftes ut. Det har allerede til dels skjedd. Deler av Europa er ikke til å kjenne igjen.

«Jørgenstuen må gjerne kalle befolkningsutskiftningen for konspirasjonsteori i et desperat forsøk på å skape tvil rundt den demografiske utviklingen.» – Anders Tronstad

Feilslutninger

I rettferdighetens navn så har ikke Jørgenstuen (så vidt jeg vet) en voldelig «track record». Men jeg lar meg allikevel ikke lure av Jørgenstuens bedyrelse om at Islamnet har blitt mer moderat (eller modent?) når organisatorisk leder skamløst fører NRK bak lyset. De er nok ikke voldelige – enda – men det burde ikke være kontroversielt å påpeke at de jobber langsiktig og målrettet for å islamisere Norge. Islam er tross alt, i likhet med kristendommen, en proselytiserende frelsesreligion og bærer i seg en ambisjon om å spre seg til alle verdensdeler.

Jeg skal ikke synke altfor dypt inn i whataboutismens hengemyr, men for ryddighetens skyld er det greit å påpeke hykleriet. For Jørgenstuens troverdighet er omtrent lik null. Konspirasjonsteorier av det ovennevnte slaget vil ofte føre til vold, hevder Jørgenstuen. Det samme kan vel sies om islam og med større riktighet vil jeg hevde.

Jørgenstuens innlegg er for øvrig full av stråmenn og feilslutninger. En konspirasjonsteori kan ikke i seg selv føre til at menneskeliv går tapt. Det er alltid en menneskelig faktor.

Fordreining av meningsmotstanderes argumenter

Jørgenstuen må gjerne kalle befolkningsutskiftningen for konspirasjonsteori i et desperat forsøk på å skape tvil rundt den demografiske utviklingen. Om utviklingen er grunnet i en skjult agenda fra myndighetene eller globalistiske krefter trenger man for øvrig ikke mene noe om. I tillegg til å være et observerbart faktum så viser tallene i klarspråk hvor vi er på veg hen. Det er heller ikke så merkelig at man spekulerer om hvorvidt det er globalistiske krefter bak masseinnvandringen. Angrepet mot nasjonalstaten har pågått lenge og historisk sett vet vi at masseinnvandring har blitt benyttet som våpen for å knekke nasjonalstater, og det er effektivt.

Mennesker som flykter til Europa eller Nord-Amerika har en agenda der de vil «ta over» etnisk hvites plass i samfunnet, stod det i billedteksten. Jeg må spørre om det er Jørgenstuen eller redaksjonen som står for denne stråmannen?

Hvor stor andel av migrantene fra tredje verden som ønsker etnisk, kulturell eller politisk overtakelse av det landet de flykter til er uhyre vanskelig å stadfeste. Det kan være en knøttliten minoritet som tenker i de baner, de fleste vil jeg tro er ute etter bedre økonomiske muligheter. Men det spiller ingen rolle og motbeviser heller ikke at det forekommer en utskiftning av vertslandenes befolkning. Om det er en agenda bak – noe jeg absolutt ikke utelukker – så er nok den heller å finne blant finanseliten som trolig rundhåndet belønner våre til dels naive og til dels også korrupte politikere. Det er klassisk splitt og hersk og migranter er i det store og det hele uskyldige brikker i dette kyniske spillet.

Men jeg er åpen for at jeg kan ta feil. Det kan være at det er mer kompliserte sosiale mekanismer som er i spill. Hallgrim Berg er inne på dette når han beskriver det euro- arabiske samarbeid i hans bok Demokrati eller islamisme. Det kan være litt begge deler, men poenget er at vi burde kunne ha en balansert offentlig debatt om denne problemstillingen. Istedenfor kommer beskyldninger om høyreekstremisme og konspirasjonsteorier.

I Norge har vi hatt to tilfeller av psykisk ustabile unge menn som har tydd til vold og som har vært inspirert av befolkningsutskiftningen. Det de hadde til felles var at så å si ingen (hverken før eller etter attentatene), selv de som var av et innvandringskritisk sinnelag, ville ha noe særlig med disse å gjøre. De var aktive i kommentarfelt, men i det store og det hele opererte de alene. De fleste forsto at de ikke var i vater.

Om man går løs på tilfeldige migranter eller innvandrere så er man forrykt og man har ikke forstått det åpenbare – at det skader saken langt mer enn den skulle gavne. Det er åpenbart for enhver med normalt gangsyn at dette er en kamp som ikke kan vinnes ved væpnet revolusjon. Dette er en intellektuell, politisk og demokratisk kamp. Har man ikke forstått dette så er man ikke riktig vel bevart.

Befolkningsutskiftningen pågår ufortrødent

Jeg har fulgt innvandringsdebatten siden slutten av 80- tallet og har selv vært en av dem som ikke så at innvandringen kunne bli et problem. Det har hele tiden blitt bedyret at den innvandrede befolkningen aldri kom til å utgjøre noen demografisk trussel mot den opprinnelige befolkning. Det har dog hele tiden eksistert en dobbel kommunikasjon. De kom til å bli som oss ble det gjerne sagt og ja – noen har blitt assimilert. Men det ble også kommunisert at innvandrerne burde beholde sin kultur og egenart og det er vi også i stor grad vitne til.

Innvandringsliberale har etter hvert blitt tvungne til å ta innover seg fakta men det sitter langt inne å innrømme at kontroversielle politiske figurer som Carl I. Hagen hadde rett. De flytter heller målstengene. Nå er det ingen tvil lenger at nordmenn vil bli minoritet i sitt eget land, så da spør man seg heller om det egentlig er et problem. Det finnes nok av bevis for at det kan bli problematisk og særlig om majoritetsbefolkningen i Norge blir muslimsk. Er man minoritet så mister man kontrollen på sin egen fremtid.

Befolkningsutskiftingen ruller videre. Det er helt déjà vu når jeg skriver dette, men jeg føler meg nødsaget til atter en gang å nevne i fleng. For en rekke politikere, akademikere, samfunnsdebattanter og journalister, samt overnasjonale organisasjoner hyller det faktum at hvite europeere blir minoritet i sine respektive land.

Her i Norge har vi Ervin Kohn som mener vi har en jobb å gjøre for det er for mange etniske nordmenn i Norge. Om jeg hadde kommet med en liknende uttalelse om et hvilket som helst annet ikke- vestlig land så hadde det blitt månelyst. Gjennom antirasistisk senter er Kohn engasjert i nordmenns rasisme mot innvandrere, noe som i seg selv kunne vært prisverdig. Problemet er bare at innvandreres rasisme mot nordmenn ignoreres glatt. Dermed fremstår hele organisasjonen som illegitim.

Mina Adampour kunne freidig fortelle oss i debattprogrammet Underhuset at lys hud og blondt hår kommer til å forsvinne. Videoklippet er som forduftet på nettet men minnet sitter som fastbrent i hjernen på mange av oss.

I TV- programmet Trygdekontoret kunne Leo Ajkic fortelle oss at muslimene kommer til å ta over med mindre man importerte en masse katolske meksikanere som produserte like mange eller flere unger enn dem. Rasismeanklagelsene har latt vente på seg.

Barbara Spectre i Sverige har kanskje ikke direkte sagt at hvite vil bli minoritet, men har sagt at Europa må bli multikulturelt og at jødene spiller en sentral rolle i dette. Kall meg gjerne antisemitt for å påpeke dette, men det er budbringeren man i så fall skyter. Dette er Spectres ord, ikke mine.

Stefanie Von Berg i det tyske miljøpartiet sa fra parlamentets talerstol at tyskerne vil bli minoritet i sitt eget land og følger freidig opp med; …und das ist gut zu!

Nazistene, sier Gregor Gysi i et videoklipp og fortsetter, er ikke særlig flinke til å formere seg. Han bruker betegnelsen skamløst som synonymt med den etniske tyske befolkningen. Det er bra, hevder han, for da kan man fylle landet med fremmedkulturelle og i praksis skyve den tyske befolkningen til side. Gysi demoniserer og umenneskeliggjør et helt folk og bruker det for å rettferdiggjøre folkemord. Schöner leben ohne Nazis kan ikke forstås som annet enn at livet er bedre uten tyskere.

Noel Ignatiev gav i sin tid uttrykk for at hvithet skal uttryddes. Ignatiev tok retorikken enda et hakk, han ville knuse den hvite rasen. Han var og fortsatt er svært innflytelsesrik innen akademia.

Joe Biden har lagt seg på samme linje og er overlykkelig over at hvite amerikanere blir i minoritet. Det er årsaken til vårt samfunns styrke hevder han. Floskelen over at mangfold er styrke blir sjeldent utfordret i den offentlige debatten. Den har blitt et venstreliberalt dogme, et mantra. Et dogme med gyngende empirisk grunnlag. Det meste taler for at et samfunns eller en nasjons stabilitet og trygghet avhenger av størst mulig grad av etnisk og kulturell homogenitet.

FNs replacement migration er en politisk løsning på fallende fødselstall i Europa. Grunnlaget for en massiv kognitiv dissonans er lagt med tanke på FNs egen definisjon på folkemord.

George Soros kritiserte Angela Merkels open door policy men ikke fordi han ikke ville fylle Europa med migranter. Han var bare mer bekymret for at det kunne føre til en voksende motstand mot masseinnvandringen. Han tok til orde for å årlig ta inn en million migranter til Europa, en passelig mengde mente han kanskje, for ikke å skremme europeere unødig.

Vårt hus står i fyr og flamme

Hykleriet er massivt fordi vi vet at de samme som hyller at hvite blir minoritet i sine egne land aldri ville ha akseptert at for eksempel afrikanere ble fordrevet og blitt minoritet i sine land.

Mye vil ha mer og fanden vil ha flere, heter det. Jørgenstuen vil ha flere av sine egne, det er jo åpenbart. Jo flere muslimer desto mer kan islam få breie seg og jo lettere kan man opprette islamsk styre og stell. Det er en så enkel logikk at man må være komplett idiot for ikke å forstå det.

Men folk vil ikke forstå, man har lullet seg inn i en falsk virkelighet om at alt bare er fryd og gaman. – selv om huset står i fyr og flamme.

Tror Jørgenstuen virkelig at det er på grunn av høyreekstreme at jøder flytter fra Europa?

Les artikkelen direkte på Lykten