Nylig nordisk undersøkelse: Modernas høydose-vaksine øker faren for hjertebetennelse.

Derimot.no

Det er dosen som utgjør giften

By Alex Berenson
Global Research, April 22, 2022 Unreported Truths 19 April 2022

En ny stor studie gir enda mer bevis for at Modernas høydose mRNA- sprøyte er farligere enn Pfizers mindre doser. Kommer offentlige helsebyråkrater til å anerkjenne virkeligheten mens de presser på med flere booster-doser

En stor ny studie viser at mRNA-doser kraftig øker risikoen for farlige hjerteskader hos skandinaver som tok sprøytene i fjor samt at Modernas 100 mikrograms injeksjoner var farligere enn Pfizers doser på 30 mikrogram.

Hos unge menn, som er spesielt utsatt for hjerteinflammasjoner etter vaksinering, var forskjellen spesielt signifikant.

Data fra studien, publisert i en fagfellevurdert journal kalt Jama Cardiology, viser at dersom 1 million menn mellom 16-24 år får to doser av Modernas vaksine, så fører det til om lag 300 innleggelser på sykehus for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) samt en relatert lidelse kalt perikarditt (hjerteposebetennelse). De fleste innleggelser vil skje etter andre dose. Får de samme mennene i stedet Pfizers vaksine, leder det til om lag 100 innleggelser. Kilde.

Et appendiks i studien viste også en tendens mot mer dødelige utfall av myokarditt hos pasienter som hadde fått Moderna enn hos dem som hadde fått enten Pfizer eller ingen vaksine, selv om tendensen ikke var statistisk signifikant.

Nesten 5% av dem som ble lagt inn på sykehus for myokarditt etter Modernas vaksine døde, sammenlignet med under 1% av dem som fikk Pfizer eller hos dem som er uvaksinerte. (Se tabell 11)

Sverige, Norge og Finland stoppet i oktober i fjor bruken av Modernas vaksine for mennesker under 30 år. USA derimot har ingen slike restriksjoner, selv om Modernas vaksine ikke godkjennes for bruk på dem under 18 år.

Den høyere risikoen som Moderna fører med seg øker den totale bevismengden for at faren øker ved høyere doser. Modernas forskere anerkjenner selv det potensielle problemet i en studie selskapet selv offentliggjorde forrige måned.

I sin tur gir de bevisene grunn til å stille spørsmål ved om oppfordringene til å ta booster- sprøyter for å forsterke vaksinenes forsvinnende virkning i seg selv leder til nye risiki. Siden så få kliniske- eller sikkerhetsstudier har blitt utført på boostere, så driver nå myndigheter og forskere ren gjetning om hvilke farer boostere fører med seg.

Men mangel på kunnskap har slett ikke stoppet innsatsen for å få folk til å ta boostere, som bare midlertidig øker nivået av antistoffer, før dette nivået igjen faller.

I den nye studien, publisert onsdag 20.04 dro forskerne veksler på eksepsjonelt grundige helse- og vaksineringsdata fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. De gikk gjennom tusenvis av tilfeller av myokarditt og perikarditt i de fire skandinaviske landene fra slutten av desember 2020 til tidlig i oktober i 2021 og sjekket dem mot registrerte vaksinasjoner.

Myokarditt er en inflammasjon i selve hjertemuskelen mens perikarditt er et resultat av betennelse i hjerteposen. De behandles vanligvis med hvile og anti-inflammatorisk behandling, men i noen tilfeller kan de føre til permanent skade på hjertet og også til dødelig utgang.

Oversatt av Væringen

Forsidebilde: Adrian Swancar

https://www.globalresearch.ca/dose-makes-poison/5778256

2 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 2 ganger.

Post Views: 11

Les artikkelen direkte på derimot.no