Ny studie fra Sverige sier at Pfizer mRNA faktisk integreres i vårt DNA

Politikeren.com

Svenske laboratoriestudier viser at mRNA fra “vaksinene” integrerer seg selv i menneskelig cellulært DNA. Dette betyr angivelig at en dose av Pfizer-vaksinen, tatt en gang, endrer permanent DNA til berørte celler.

I over et år har vi blitt fortalt at mRNA-vaksiner, inkludert Pfizer og Moderna, ikke integreres med menneskelig celle-DNA.

Det artikkelen viser er at in vitro, ved bruk av en human levercellelinje, bruker Pfizer mRNA-vaksinen et naturlig revers transkriptase-enzym kalt LINE-1, og den genetiske koden til vaksinen blir reversert transkribert til DNA.

Den forklarer også at vaksine-mRNA faktisk reiser til leveren som et av de foretrukne stedene (de andre stedene, som vi har hørt, er eggstokker og mer).

Hva betyr det? Normalt gjør cellene våre det motsatte: cellekjernen, der DNAet er, uttrykker bestemt DNA-kode basert på cellens forhold og produserer naturlig, menneskelig budbringer-RNA.

Det messenger-RNA-et reiser ut av kjernen, hvor det uttrykkes til proteiner som trengs for cellebygging. Dette er hvordan voksende organismer uttrykker forskjellige genetiske programmer for å dyrke muskelceller eller hjerneceller osv.

Denne prosessen kalles “transkripsjon”.

I mange år uttalte Central Dogma of Molecular Biology at “omvendt transkripsjon” – flytting av genetisk kode fra RNA tilbake til den hellige cellulære kjernen og omkoding av DNA – var umulig.

Etter hvert innså forskerne at det er mulig under forskjellige forhold. For eksempel er HIV RNA-viruset i stand til å gjøre det, og det omprogrammerer vårt DNA for å produsere kopier av det. HIV er viruset som forårsaker AIDS.

For å utføre revers transkripsjon, er enzymer kalt “revers transkriptaser” nødvendig. En av dem heter LINE-1.

Tilsynelatende får Pfizer mRNA-vaksinen celler til å produsere det LINE-1-enzymet, sier studien.

Etter å ha sett LINE-1 revers transkriptase stige, testet de for endringer i DNA, og sørget for at de ikke fanger opp RNA i stedet.

Tatt i betraktning at Sars-Cov-2 “spike protein” har en kreftkode fra Moderna 2017′ patent 9 587 003 , er det viktig å finne ut implikasjonene av denne omvendte transkripsjonen, og om de vaksinerte nå har noen uønsket genetisk kode innebygd i deres DNA.

Av spesiell interesse er om denne mRNA-induserte revers transkripsjonen påvirker “kimlinjen”, som egg og sædceller, og om den også påvirker fosteret til gravide mødre.

Last ned studien her.

Les artikkelen direkte på Politikeren