Helseeksperter observerer en økning i selvmordstanker blant ungdom – Sveits

Politikeren.com

Read Time:1 Minute, 46 Second

Antallet selvmordsforsøk fra ungdom i Bern og Zürich økte kraftig i fjor, ifølge avisen SonntagsZeitung. Eksperter etterlyser et nasjonalt register for bedre å forstå omfanget av fenomenet over hele landet.

I fjor registrerte Universitetet i Berns klinikk for barne- og ungdomspsykiatri og psykoterapi en 50 % økning i antall mindreårige med selvmordstanker på akuttmottaket, rapporterte avisen. Dette fulgte en tilsvarende økning mellom 2019-2020.

«På enkelte høst- og vinterdager besøkte flere pasienter oss som hadde prøvd å ta sitt eget liv eller var på nippet til å gjøre det,» sa klinikkdirektør og overlege Michael Kaess.

Klinikken har i dag nesten tre ganger flere ungdom enn det akuttmottaket har plass til. I motsetning til tidligere år roet ikke situasjonen seg i fjor sommer. «I løpet av det andre pandemiåret var vi ganske full selv i juli og august; vi er nå totalt overbelastet. Innleggelsene eksploderer, sier Kaess.

Selvmord er den nest vanligste dødsårsaken blant 10-19-åringer i Sveits etter ulykker. Rundt 35 unge mennesker i alderen 10-19 år tar livet sitt hvert år, ifølge Federal Statistical Office. Den samlede selvmordsraten for alle aldersgrupper har holdt seg stabil de siste årene.

Det psykiatriske universitetssykehuset Zürich opplever også en dramatisk situasjon, ifølge SonntagsZeitung.

«Vi har unntakstilstand og slukker bare branner; det kan ikke fortsette slik», sa Gregor Berger, leder for barne- og ungdomspsykiatri og psykoterapi. Klinikken registrerte 278 selvmordsforsøk i fjor. Men Berger anslår at dette bare er 10 % av alle selvmordsforsøk i kantonen.

«Ungdom har lidd mye mer under pandemien enn voksne,» sier Berger. Men han understreker at fenomenet har vært økende blant unge de siste ti årene.

Zürich-legen ser gjerne at det opprettes et nasjonalt register for å avklare antall selvmordsforsøk i Sveits.

– Vi må systematisk registrere sakene. Først da kan vi forstå hva som fører til at stadig flere unge mennesker havner i psykiske kriser og i verste fall ser døden som den eneste utveien, sa han.

Federal Office of Public Health sier de er klar over mangelen på data. Den sier imidlertid at et nasjonalt register ikke er mulig, siden det juridiske grunnlaget mangler og det er problemer med databeskyttelse.

Happy

Happy

0 0 %

Sad

Sad

0 0 %

Excited

Excited

0 0 %

Sleepy

Sleepy

0 0 %

Angry

Angry

0 0 %

Surprise

Surprise

0 0 %

Les artikkelen direkte på Politikeren