Norge skal til WHO og overlevere helsen din til en terrorist!

Fakta360.no

fakta360.no:

Det Norge ved helseminister Ingvid Kjerkhols nå er i ferd med å gjøre i Davos er i direkte strid med grunnloven og må påtales som forræderi mot Norge!

WHO skal i realiteten nå få myndighet over alle landenes sine helsetjenester. Dette er The Great Reset på Speed og er helt galskap sier Erling Marthinsen i Document sin video (video nederst i teksten).

WHO’s leder Tedros A. Ghebreyesus som tidligere var helseminister i Etiopia har åpent blitt beskyldt for å være terrorist. Som helseminister ignorert han tre store kolera utbrudd i Etiopia som tok livet av stort antall mennesker fra minoritetsgrupper. Han gjorde ingen ting og satt stille å så på fordi det skjedde blant en minoritet han ikke ønsket i Etiopia.

The Pandemic Treaty

Verdens Helseorganisasjon (WHO) med Tedros som leder ønsker nå at alle 194 medlemsland, inkludert Norge, skal undertegne «The Pandemic Treaty». Dette er en avtale som innebærer en fullstendig avståelse av nasjonal selvråderett over helsepolitikken ved fremtidige pandemier, og hvor det enkelte medlemsland overlater til WHO å erklære pandemi, unntakstilstand, hvor lange pandemien skal vare, lockdowns, samt andre koordinerte tiltak som f.eks. tvangsvaksinering, segregering, arbeidsforbud, reiseforbud etc. Listen er lang, og ved siden av en fullstendig avståelse av nasjonal selvråderett, vil denne avtalen medføre at individets frihet og menneskerettigheter er en saga blott.

Kommunismen kommer? – De våkne grøsser

I tillegg overgis der myndighet til å pålegge nasjonale og globale koordinerte aksjoner for å “behandle” feilinformasjon, desinformasjon og stigmatiseringer som underminerer den offentlige helse. Dette er altså oppskriften på en omfattende sensur, utestenging og antagelig fengsling for de som våger å kritisere hva de gjør eller hva de anbefaler.

WHO planlegger helt konkret å bygge et sekretariat som skal iverksette proaktive motangrep mot feilinformasjon og angrep fra sosiale media. Dette er i praksis en kommunistisk konstruksjon tatt direkte ut fra Kina. 

Vi har allerede sett omfattende konsekvenser med hensyn til de som anbefalte alternativ behandling av Covid-19 viruset. Omfattende sensur, sanksjoner, oppsigelser og tvangs-vaksineringer ble iverksatt.

Digitalt globalt vaksinepass og digital global ID

De skal innarbeide globale vaksinepass og derigjennom regulere og kontrollere all reisevirksomhet i hele verden ned på individets nivå. Dette skal koordineres sammen med et internasjonalt digitalt pass hvor både vaksiner du har fått, sykdommer du har gjennomgått og potensielle helsefarer for deg selv eller andre, vil til sammen bli et verktøy for forebygging. 

Med andre ord kan du snart befinne deg utenfor all reisevirksomhet basert på din sykdomshistorie eller genetisk variasjon som er registrert på deg, avhengig av hva de måtte finner på å definere i framtiden som en trussel!

Demokratene vil melde Norge ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Demokratene anser Verdens Helseorganisasjon (WHO) å være en korrumpert organisasjon, i stor grad eid og under innflytelse av vaksineindustrien via Bill Gates.

Forøvrig er FN-organet bakenforliggende kontrollert ved at Sosialistinternasjonalen og OIC-Organisation of Islamic States, utøver den vesentlige makt over nominasjonene til ulike verv innad i WHO.

Når Covid-19 brøt ut, så beviste også WHO i hvor stor grad de var under uheldig innflytelse av Kina, og varslet verden for sent. De tette forbindelsene til Kinas makthavere og til vaksineindustrien, gjør det også vanskeligere å forfølge andre hypoteser om Covid-19´s utspring, enn den fortelling som disse selv forteller via WHO. 

Kombinatorisk gain-of-function sammen med mRNA vaksiner

Kina har i samarbeid med USA og WHO vært med å utvikle virus med gain-of-function spesifikt rettet mot enkelte genetiske varianter hos mennesker. Det er grunn til å anta at det vi ser konturene av er gain-of-function forskning som sammen med nye mRNA spesifikke vaksiner danner markører i kroppen som senere såkalte pandemier trigges på. Sammen er dette en cocktail som kan ha dødelig effekt og i realiteten fremstår det hele med stor sannsynlighet som et biologisk våpen.

Les artikkelen direkte på fakta360.no