Noen tjener på krig, det må vi få slutt på! Våpenindustrien kan ikke være eid av verdens rikeste grupperinger om vi skal ha håp om fred i verden

Derimot.no

Av Northern Light

Prisen for USAs tre nye hangarskip er ca 13 milliarder dollar for hvert hangarskip. Hvor mange grunnskoler kan en bygge i USA for den prisen? Ifølge Reed Construction Data, er gjennomsnittsprisen omtrent 7 millioner dollar per skole. Det vil si at det kan bygges ca 185 nye grunnskoler i USA for prisen for bare ett hangarskip. Det er 37 nye grunnskoler i hvert av USA’s 50 delstater for hva ett nytt hangarskip koster.

De enorme pengesummene som brukes til det amerikanske krigsbudsjettet har har ikke noe med forsvar å gjøre. Ingen nasjoner truer USA, det er USA som truer de landene som Wall Street ikke kontrollerer ennå. USAs krigsmaskin brukes for eksempel av Wall Street sammen med økonomisk krigføring, for å prøve å tvinge Putin til å gå av, innsette en ny regjering «som vil åpne Russland for Vesten», les: Tillate at Wall Street’s storkapital kjøper opp russiske statlige selskaper, så storkapitalen kan fortsette plyndringen av Russland som de var godt i gang med under Jeltsin, som tillot at amerikanske selskaper kjøpte opp russiske statsselskaper, noe Putin stoppet og Wall Street hater ham for.

Det amerikanske militærbudsjettet er ikke transparent, noe som passer USAs privateide krigsvåpen-industri. Flere hundre milliarder kan ikke gjøres rede for hvert år, på grunn av systematisk over-fakturering. Det militær-industrielle komplekset har gjort som de har villet fra de fant opp atombomben, og den presidenten som ikke har villet gå til krig når det har passet krigsvåpen-industrien, har måttet betale for det, noen ganger med livet, som JFK.

De finansielle eierne av USA’s krigsvåpen-industri er de enorme kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock, Vanguard, Fidelity og JP Morgan/Chase, som investerer pengene for verdens rikeste mennesker, selskaper og fond. Da kan ikke ammunisjon, granater, bomber, jagerfly, bombefly, krigsskip, ubåter og rakettbatterier ligge på lager og i opplag. Skal kapitalen få avkastning på de mange investeringene, så må våpnene selges, ammunisjon brukes – og krigsmaskinen må rulle og gå.

Pågående kriger må holdes i gang så lenge som mulig og nye kriger må startes, og de militære spenningene må holdes høye over hele verden for maksimalt salg av våpensystemer. Krigen i Ukraina gir NATO en anledning til å presse Finland og Sverige inn i NATO, godt hjulpet av MSM som skremmer befolkningene til å tro at Finland og Sverige er neste mål for Russland. Finland og Sverige har annonsert at de vil kjøpe våpen og kampfly (Finland) fra USA, nøyaktig som det militær-industrielle komplekset ønsker.

Det militær-industrielle komplekset har hatt sine folk i kongressen, senatet og i forsvarsministeriet hele tiden. Forsvars(angreps)minister Mark Esper kom fra Raython, verdens største produsent av raketter og missiler, og i sin første tale som forsvarsminister sa han at USA måtte satse mer på raketter og missiler i forsvaret. Forsvarsministeren før ham kom fra Boeing, en av de største kontraktørene i USAs krigsindustri. De finansielle eierne av USAs krigsvåpenindustri er også eiere av vestlig presse og media, som har som oppdrag å opprettholde fiendebildet av Russland og Kina, for å få USAs befolkning til å tro at det er nødvendig å bruke halvparten av deres statsbudsjettet til krigsindustrien, og for å få de andre vestlige landene til å tro at det må brukes mye mer av deres BNP til NATO’s militære styrker.


Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 9

Les artikkelen direkte på derimot.no