Når skal vi våkne? EU og Globalisme

Derimot.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

av Northern Light

Globalisme handler om å gjøre hele verden til et frihandelsområde styrt av kapitalen og dens lover, som er fri flyt av kapital, arbeidskraft og varer. Energi er en vare når den ikke er eid av folket og er uregulert. 

I en globalistisk verden er det kapitalen som styrer, og ikke folkevalgte regjeringer i suverene nasjoner. Markedsliberalismen tillater ikke reguleringer, det er derfor det ikke er et øvre tak på strømprisene i EU-strømmarkedet. Det visste de globalistiske politikerne når de underskrev ACER.

Det er det EU handler om, å demontere Europas suverene stater, oppløse nasjonal selvråderett og suverenitet, privatisere økonomiene så kapitalen kan kjøpe statlig eiendom og privatisere sosiale rettigheter. EU ble solgt inn som det var for befolkningenes beste, men det er for å tilsidesette folkevalgte regjeringer og for å innsette finanskapitalens folk for å administrere befolkningene.

Støre og de andre globalistene som Brundtland brakte med seg når de tok over AP, har ikke til hensikt å reversere globalismen. Vil de det kan de kople fra kablene, fjerne energiliberaliserings loven og vedta at strøm fra norske vannkraftverk, som produserer mer enn nok til norsk industri og husholdninger, skal selges til selvkost, slik det var før – 90.

Det de derimot vil er å fjerne hjemfallsretten, på en slu måte med henvising til EU/EØS lovverk, slik at kapitalen også kan kjøpe vannkraftverkene. Kapitalen har nå med ACER fjernet suverenitet og selvråderett over vannkraften, oppheves hjemfallsretten har de innkassert full seier.

Hadde befolkningen kommet ut av den politiske bevisstløsheten, skulle de forlangt å få alle kortene på bordet når det gjelder hvor langt EØS har gjort Norge til et uformelt medlem av EU, godt hjulpet av storkapitalens MSM som unnlater å omtale det. Også hvor langt våre globalistiske politikere har kommet i underskriving av TTIP, ISDS og andre overnasjonale avtaler som alle har til hensikt å frata nasjonen suverenitet og selvråderett over landets ressurser.

Nordmenn har høy betalingsdisiplin, men i stedet for å finne penger til å betale en altfor høy strømregning, må de finne sammen for å avsette et Storting og regjering som ikke representerer det norske folk og lands interesser, men EU som er storkapitalens organisasjon for å utviske nasjoner, privatisere økonomiene og overta eierskapet til landenes ressurser. Slik det er blitt nå etter ACER, må en husholdning som bor 500 meter fra et norsk vannkraftverk som produserer en kilowatt for 10 øre, måtte betale 20-30 ganger mer for kilowatten enda strømmen i kontaktene kommer fra nøyaktig det samme vannkraftverket og strømnettet. En hard lekse for et folk som tror at de bare kan legge en stemmeseddel i stemmeurnen og snu ryggen til politikerne.


Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte

18 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 19 ganger.

Post Views: 78

Les artikkelen direkte på derimot.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar