mRNA-injeksjonene stopper ikke sykdom. De fremmer den. Helsevesenet vil overveldes av folk med nedsatt immunforsvar.

Derimot.no

Er det dette helsevesenet står overfor. Nedsatt immunforsvar og overbelastning.

Av Northern Light

mRNA-injeksjonene kalt vaksiner svekker immunforsvaret for hver oppfølgingsvaksine som tas. Sykdommer og infeksjoner som det naturlige immunforsvaret bekjempet, vil bli alvorligere for de som har fått injeksjonen, og spesielt for de som har tatt flere. Dr. Luc Montagnier virolog og nobelprisvinner advarte spesielt mot dette, og anbefalte at de som har fått tre injeksjoner å ta en AIDS-test.

Fordi sykdomsforløpene kan bli de samme for de som har fått et redusert immunforsvar på grunn av covid-19 “vaksinene” som for de som har fått diagnosen AIDS. Korttidbivirkningene av mRNA-injeksjonene er allerede kjent, noen får alvorlige bivirkninger nesten umiddelbart etter injeksjonen er satt.

EUs database Eudura Viligance som rapporterer om bivirkninger og død etter mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, har registrert 40 000 døde og nesten 4 millioner vaksineskadde, 50% alvorlige, og siden EV og det amerikanske VAERS er passive innrapporterings-systemer, er det bare 1-10% av de faktiske tilfellene som der er registrert.

Som noen påpeker, “Sykehus over hele Australia er overveldet av vaksineskadede pasienter”. Når så mye av vestlige lands sykehuskapasitet brukes på vaksineskadde og det før langtidsbivirkningene viser seg, vil sykdommer på grunn av et nedsatt immunforsvar for milliarder helt overvelde helsevesenet også i vestlige land.

Sykehusene i Australia overveldes av stadig flere innleggelser.

Da blir det bare de færreste som vil få behandling, og det betyr at de fleste som får alvorlige sykdommer på grunn av nedsatt immunforsvar på grunn av mRNA-injeksjonene vil ikke få behandling, og dø etter et smertefullt sykeleie. Det er som Dr. Sucharit Bhakdi advarte mot allerede i fjor, skadene som mRNA-injeksjonen påfører kroppen kan ikke reverseres, og langtids-bivirkningen for de fleste som har fått en eller flere Covid-19 “vaksiner er døden.

Er dette riktig, kan det bare gå fra galt til verre for verdens befolkning. I sannhet en Great Reset, for 11,3 milliarder mRNA-injeksjoner er nå gitt til 4,57 milliarder mennesker og det er 58,6% av en verdensbefolkning på rundt 8 milliarder. Kilde: Google.

Representanter for herskerklassen har i hundre år ved flere anledninger kommet med urovekkende uttalelser som tyder på de vil ha en befolkningsreduksjon. I de senere år Gates, som har store eierinteresser i selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonen, og har tidligere gjennomført store vaksinasjons-programmer blant annet i India som har gjort tusener unge kvinner sterile.

Hele apparatet bak “plandemien” kan spores til verdens rikeste mennesker. Event-201 som var generalprøven på pandemien, var arrangert av John Hopkins Institute, Gates Foundation og World Economic forum. Vaksineselskapene eies av noen av verdens rikeste, og WEF er partner og representerer flere tusen av verdens rikeste selskaper eiet av verdens rikeste mennesker.

Verdens rikeste er også verdens farligste, deres enorme formuer er tjent på utnytting og utbytting av milliarder av mennesker og plyndring av u-land, noe som har ført til et liv i elendighet for milliarder, en elendighet som dreper. Dess mer makt, jo mindre blir motforestillingene mot “depopulasjon” og “befolkningsreduksjon”, forskjønnende ord for folkemord.

De har hemmelige selskaper, ordener og organisasjoner, for verdens rikeste er også selvfølgelig de best organiserte. I lys av det kan en saktens spekulere om de som planla finanskrisen og pandemien med mRNA-injeksjonene for å kamuflere den, er de samme som reiste monumentet The Georgia Guidestones i staten Georgia? For de to første av de ti punktene på stenene sier skremmende nok:

1. Oppretthold menneskeheten under 500 000 000 i evig balanse med naturen.
2. Styr forplantingen på en fornuftig måte – for helse og mangfold.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.

Forsidebilde: Graham Ruttan

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 17

Les artikkelen direkte på derimot.no