mRNA-injeksjonene har bivirkninger. Sjansen for hjerteproblemer øker med vaksinering.

Derimot.no

derimot.no:

Covid-vaksinene øker risikoen for hjerteproblemer dramatisk

Av redaksjonen

At mRNA-vaksinene mot covid-19 øker risikoen for akutt koronarsyndrom er slått fast. Amerikanske leger har beregnet at risikoen for å pådra seg akutt koronarsyndrom innen fem år dobles etter vaksinering.

Begrepet akutt koronarsyndrom (ACS) dekker en rekke lidelser, inkludert et hjerteinfarkt og ustabil angina, som er forårsaket av det samme underliggende problemet. Det underliggende problemet er en plutselig reduksjon av blodstrømmen til en del av hjertemuskelen. Dette er vanligvis forårsaket av en blodpropp.

Studien, publisert 8. november 2021, inkluderte 566 pasienter i alderen 28 til 97 år i en forebyggende kardiologisk praksis. Deltakerne inkluderte like mange menn og kvinner. Alle deltakerne har tatt en PULS-hjertetest hver 3.-6. måned i 8 år, inkludert en test etter vaksinasjon.

Hjertet er på flere måter kroppens motor.

«PULS Cardiac Test» måler flere proteinbiomarkører og bruker resultatene til å beregne en 5-års risikoscore for nytt akutt koronarsyndrom. Fra målinger før covid-vaksinering til målinger etter covid-vaksinering økte 5-års ACS PULS-risikoscore fra 11 % til 25 %. Risikoen ble mer enn doblet.

Forfatteren av studien, Dr. Steven R Gundry, som er best kjent for sitt arbeid som hjertekirurg, konkluderte med at «mRNA-vaksiner fører til en dramatisk økning i betennelsen i endotelet og T-celleinfiltrasjonen av hjertemuskelen og kan forklare observasjonene av økt trombose (blodpropp), kardiomyopati og andre vaskulære hendelser etter vaksinasjon.»

Dette skriver Gundry i studien om økt risiko for akutt koronarsyndrom (maskinoversatt):

«Vår gruppe har brukt PULS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) som er en klinisk validert måling av flere proteinbiomarkører som genererer en poengsum som forutsier 5 års risiko (prosentvis sjanse) for et nytt akutt koronarsyndrom (ACS).

Poengsummen er basert på endringer fra normen for flere proteinbiomarkører, inkludert IL-16, et proinflammatorisk cytokin, løselig Fas, en induser av apoptose (programmert celledød o.a.) og hepatocyttvekstfaktor (HGF) som fungerer som en markør for kjemotakse (cellevandring o.a.) av T-celler inn i epitel og hjertevev, blant andre markører.

Høyde over normen øker PULS-skåren, mens reduksjoner under normen senker PULS-skåren. Skåren har blitt målt hver 3.-6. måned i vår pasientpopulasjon i 8 år.

black and white digital heart beat monitor at 97 display
mRNA injeksjonene øker sjansen for hjertesykdom.

Nylig, med bruken av mRNA COVID 19-vaksinene (vac) fra Moderna og Pfizer, ble dramatiske endringer i PULS-poengsummen tydelige hos de fleste pasienter.

Denne rapporten oppsummerer disse resultatene. Totalt 566 pasienter, i alderen 28 til 97, M:F-forhold 1:1 sett i en forebyggende kardiologisk praksis fikk en ny PULS-test tatt fra 2 til 10 uker etter den andre COVID-injeksjonen og ble sammenlignet med den forrige PULS-score tatt 3 til 5 måneder tidligere pre-shot.

Grunnlinje IL-16 økte fra 35=/-20 over normen til 82 =/- 75 over normen etter vakuum; sFas økte fra 22+/- 15 over normen til 46=/-24 over normen etter vakuum; HGF økte fra 42+/-12 over normen til 86+/-31 over normen etter vakuum.

Disse endringene resulterte i en økning av PULS-skåren fra 11 % 5-års ACS-risiko til 25 % 5-års ACS-risiko. På tidspunktet for denne rapporten vedvarer disse endringene i minst 2,5 måneder etter andre dose av vaksine.

Vi konkluderer med at mRNA-vaksinene dramatisk øker betennelsen i endotelet og T-celleinfiltrasjonen av hjertemuskelen og kan forklare observasjonene av økt trombose, kardiomyopati og andre vaskulære hendelser etter vaksinasjon.»

Forsidebilde: Marek Studzinski

Tidligere publisert på derimot.no

90 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 231 ganger.

Post Views: 1 418

Les artikkelen direkte på derimot.no