Militær vurdering: Hva er Russlands hensikt med Ukrainaintervensjonen?

Derimot.no

En kort vurdering av Russlands langsiktige målsetting

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

Jeg tror Putin har to mål med felttoget i Ukraina:

1. Sikre at NATO ikke kommer inn der, OG forberede Ukrainas inntreden i den politiske union som foreløbig har Russland og Belarus som medlemmer. På sikt er meningen å innlemme også Kazakstan i unionen.

I et oppslag i Rt versjon Asia for en uke siden fremsa Lukachenko denne planen.

Kommentar: Kazakstan grenser til Kina. Landverts sikre kommunikasjoner kan bygges fra Stillehavet til Østersjøen, utenfor USAs kontroll. Som den Nordlige Sjørute med USA utestengt i Barentshavet og  Beringstredet.

2. Splitte Europa fra USA, ved å bevise at de lovnader USA har gitt Ukraina er verdiløse. ‘ USA is committed to Ukraine’, We will give Ukraine full support’, ‘We stand by Ukraine’ og andre slike utsagn fra Biden. 

Dette kartet viser tydelig beliggenhet til de ulke landene som nevnes i artikkelen. Kartet er hentet fra ICMDA (The International Christian Medical and Dental Association) sin nettside, men brukes her bare for å vise hvilken geografi det er snakk om.

Vi opplever nå at USA er ivrige til å pukke på at NATO-medlemskapet betyr full støtte av alle land i tilfelle angrep. Krampaktig sendes nå 7000 soldater til Tyskland, dvs en brigadestyrke og ikke mer. 

Frankrike har tidligere kalt NATO ‘hjernedød’, så kom Kabulkaoset og nå de verdiløse amerikanske lovnadene til Ukraina. 

Etter at Ukraina er under full russisk kontroll, og gass eller ikke gass fra Russland til Europa er klarlagt, da vil Frankrike og Tyskland kunne vurdere den nye situasjon i Europa.    

USA vil selvsagt hevde at NATO dekker sin hensikt.

Forsidebilde: Jon Tyson

16 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 16 ganger.

Post Views: 59

Les artikkelen direkte på derimot.no